Skoro jasno
18°
Bratislava
Oliver
7.7.2022
Slovensko čaká tretia vlna odstraňovania byrokratizácie. Raši je rád, že z ľudí nebudú poštári
Zdielať na

Slovensko čaká tretia vlna odstraňovania byrokratizácie. Raši je rád, že z ľudí nebudú poštári

BRATISLAVA / Podpredseda vlády Richard Raši vo štvrtok predstavil tretí balík opatrení boja proti byrokracii. Zrušenie viacerých potvrdení a výpisov by ľuďom malo ušetriť 18 miliónov eur, informoval o tom podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Slovensko čaká tretia vlna odstraňovania byrokratizácie. "Som rád, že sa nám začína dariť naša vízia, aby sme nerobili z ľudí poštárov a aby všetky informácie a dáta, ktoré štát má, si vedel sám zdielať a vyhľadať a nemuseli sme zaťažovať občanov,” uviedol Raši. V návrhu novely zákona proti byrokracii, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pripravili tretí balík výpisov a potvrdení, ktoré nebudú musieť Slováci nosiť na úrady.

Ambíciou úradu je, aby zákon schválila ešte súčasná vláda a bol kompletne pripravený na schvaľovanie v parlamente, ktorý vznikne po nasledujúcich voľbách. Preto je jeho účinnosť navrhovaná až od novembra budúceho roka. Podľa Rašiho je práca na takejto novele veľmi náročná, keďže sa dotýka asi 54 zákonov, aj preto ju chceli pripraviť ešte teraz a urýchliť tak jej prijatie novozvolenými poslancami. V tejto otázke pritom neočakáva žiadne komplikácie. “Myslíme si, že tento zákon prejde úplne pohodlne, neviem si predstaviť politický subjekt, ktorý by bol proti debyrokratizácii,” myslí si Raši.

Ako doplnil, aktuálne máme za sebou už viac ako rok fungovania zákona proti byrokracii. Ten odstránil povinnosť predkladať 10 druhov potvrdení a výpisov, ku ktorým sa od decembra pridajú ďalšie tri. Občania a podnikatelia vďaka tomu ušetrili takmer 7,3 mil. eur. V tretej vlne plánuje úrad zrušiť ďalších osem. Pomôcť chcú občanom aj podnikateľom. A to najmä tým, ktorí sa zapájajú do verejných obstarávaní. V prípade schválenia novely by už totiž nemuseli predkladať potvrdenie o pridelení IČO, ale ani potvrdenie, že nie sú v reštrukturalizácii, konkurze alebo likvidácii a ani potvrdenie, že na ich nebol vyhlásený konkurz. "V reále to bude znamenať, že podnikateľ pri bežnom verejnom obstarávaní nebude musieť z informácií, ktorými o ňom disponuje štát, predkladať vôbec nič," konštatoval Raši.

Veľkou pomocou by malo byť aj odstránenie povinnosti občanov predkladať kópie rodného, sobášneho, či úmrtného listu. “Sú to všetko výpisy, s ktorými sa stretávame veľmi často,” upozornil Raši. Napríklad v minulom roku občania požiadali o 1,77 milióna kópií rodného, sobášneho alebo úmrtného listu. Okrem toho by sa mala zrušiť aj povinnosť predkladať potvrdenie o pobyte, potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania a povinnosť predkladať výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat.

Všetky tieto zmeny by občanom a podnikateľom mohli ušetriť viac ako 18 mil. eur. Podľa Rašiho pozostáva táto suma z dvoch častí. Prvú tvoria priame platby za potvrdenia a druhú úspory na cestovaní, ako aj strate času. Novinky sa dotknú aj úradníkov. "Tento systém prináša viac práce pre úradníkov, pretože šetrí čas a peniaze ľuďom," povedal Raši. Preškoliť museli viac ako 40 tisíc úradníkov, očakávajú však, že zmenami sa celá agenda výrazne zrýchli. Ak to bude nutné, niektorí úradníci by mohli byť preradení na inú agendu.

Návrh novely zákona predložil úrad vicepremiéra pre informatizáciu do pripomienkového konania v polovici októbra. Podľa štátu je neúčelné, aby úrady požadovali preukazovanie takých skutočností, ktoré si vedia samé preveriť alebo sú im známe a zároveň ich od fyzických a právnických osôb požadovať za poplatok. "Cieľom predloženej novely je ďalšia vlna zrušenia povinnosti predkladania potvrdení a výpisov v listinnej podobe orgánom verejnej moci vychádzajúca z tzv. princípu „jedenkrát a dosť“ a odbremenenia tak občanov a podnikateľov od poskytovania údajov, ktoré už dnes štát má k dispozícii. Všetky tieto údaje si budú môcť zamestnanci verejnej správy získavať sami zabezpečením ich sprístupnenia prostredníctvom informačných systémov verejnej správy,“ konštatuje sa v materiáli.

Ide tak o ďalšie z radu opatrení, ktoré postupne prispievajú k naplneniu vyššie uvedeného princípu „jedenkrát a dosť“. Ten hovorí, že pokiaľ štát už disponuje údajom o občanovi alebo podnikateľskom subjekte, nebude ho viac vyžadovať, ale si ho pre potreby úradného konania získa sám. Štát už zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z obchodného registra, živnostenského registra, katastra nehnuteľností, ako aj registra trestov. Ďalej výpisov z registra mimovládnych organizácií, potvrdení o návšteve školy, potvrdení o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení, nedoplatkoch voči daňovým a colným úradom, ale i potvrdení o dôchodkových a nemocenských dávkach ako povinných príloh v listinnej podobe.

Pozrite si archívnu reportáž.

Súvisiace články

Najčítanejšie