Jasno
-2°
Bratislava
Vratko
29.11.2023
Od augusta Chorvátsko pritvrdí v pokutách za dopravné prehrešky
Zdielať na

Od augusta Chorvátsko pritvrdí v pokutách za dopravné prehrešky

ZÁHREB / Plánujete dovolenku v Chorvátsku a chystáte sa na ňu autom? Dodržiavajte dvakrát tak poctivo dopravné predpisy, pretože nové pokuty by vás mohli prísť naozaj draho. Krajina od augusta mení cestný zákon a sú v ňom zahrnuté aj pokuty do 2 800 eur, ako aj 60 dní vo väzení.

Pokuta vo výške od 10 000 do 20 000 HRK (1400-2800 eur), alebo 60 dní väzenia, alebo v prípade zopakovania priestupku zákaz činnosti na 6 mesiacov (až 12 mesiacov pri jeho ďalšom zopakovaní) či zvýšenie negatívnych bodov z 3 na 6 a dočasné zadržanie vozidla do vybavenia priestupku.

Takéto vysoké postihy vás v Chorvátsku čakajú, ak sa dopustíte jedného z nasledujúcich priestupkov:

- prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 km/hod.
- vedenie vozidla v protismere, alebo v nedovolenom smere jazdy na diaľnici, rýchlostnej ceste alebo ceste pre motorové vozidlá,
- jazda na červenú, jazda na červenú bez zníženia rýchlosti, alebo prejazd cez dve a viac červených svetiel,
- odmietnutie podrobenia sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo drog v organizme,
- vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu nad 1,5 g/kg a jazda pod vplyvom drog, 
- vedenie vozidla pred nadobudnutím vodičského oprávnenia,
- vedenie vozidla v čase zadržania vodičského oprávnenia z dôvodu stanoveného počtu negatívnych priestupkových bodov,
- vedenie vozidla v čase keď je zadržané vodičské oprávnenie, ak je vodičovi zakázaná ďalšia jazda, alebo v období dočasného zadržania vodičského oprávnenia.

Polícia môže zadržať vozidlo, pokiaľ je vodič právoplatne odsúdený za dva vyššie uvedené priestupky v období troch rokov od právoplatnosti tohto zákona. Dočasné zadržanie vozidla môže trvať do rozhodnutia súdu, čo je podľa zákona najviac 15 dní.

Aj u ostatných priestupkov sa zvyšujú sankcie nasledovne:

- neuposlúchnutie výzvy policajta: pokuta od 3.000 do 7.000 HRK (400-1000 eur), zadržanie vodičského oprávnenia najmenej na 6 mesiacov, druhý taký priestupok najmenej na 12 mesiacov, a za každý ďalší 3 negatívne body,

- prekročenie rýchlosti v obci od 30 do 50 km/hod. je pokuta od 3.000 do 7.000 HRK, zadržanie vodičského oprávnenia na 3 mesiace, druhý taký priestupok na 6 mesiacov a 4 negatívne body,

- prekročenie rýchlosti mimo obce nad 50 km/hod. je pokuta od 5.000 do 15.000 HRK (700-2000 eur), zadržanie vodičského oprávnenia na 3 mesiace, druhý taký priestupok na 6 mesiacov a 3 negatívne body,

- nedanie prednosti v jazde je pokuta od 3.000 do 7.000 HRK, zadržanie vodičského oprávnenia na 3 mesiace, druhý taký priestupok na 6 mesiacov a 3 negatívne body,

- sústavná jazda v ľavom jazdnom pruhu na diaľnici – 1.000 HRK (140 eur)

Zvýšenie sankcií sa dotýka aj ďalších priestupkov. Spomenuli sme len tie najčastejšie, ktoré eviduje chorvátska polícia a sú najčastejšími príčinami najzávažnejších dopravných nehôd.

Chorvátska republika pristúpila k radikálnemu zvýšeniu sankcií za dopravné priestupky z dôvodu nepriaznivého stavu na úseku bezpečnosti na cestách niekoľko rokov za sebou.

Ako riešiť priestupok?

Ak polícia v Chorvátsku zastaví vodiča - cudzinca, ktorý sa dopustil dopravného priestupku, prípad má podľa miestneho zákona dve možnosti riešenia. Ak je vodič - cudzinec ochotný zaplatiť pokutu na mieste, prípad sa končí.

V prípade, že vodič - cudzinec odmietne zaplatiť uloženú pokutu za dopravný priestupok alebo spôsobenú dopravnú nehodu, polícia má oprávnenie zadržať vodičovi cestovný doklad, o čom spíše záznam a telefonicky informuje o prípade územne príslušný priestupkový súd. Vodič potom priamo na mieste dostane od polície informáciu o dátume a čase, kedy sa jeho prípad bude prejednávať na priestupkovom súde. Podľa ministerstva vnútra to býva obyčajne najbližší pracovný deň po zistení priestupku. "Na pojednávaní súd rozhodne, ako sa v prípade bude ďalej postupovať. Polícia vráti cestovný doklad cudzincovi až po ukončení prípadu, respektíve zaplatení sankcie, ak tak rozhodne priestupkový sudca,“ dodáva rezort vnútra

Povinná výbava v krajinách 

Pri ceste do Chorvátska by si však motoristi mali dávať veľký pozor aj na pravidlá, ktoré platia v krajinách, ktorými budete prechádzať. Reč nie je len o pokutách za rýchlosť či iných priestupkoch. Každá krajina má totiž iné pravidlá v povinnej výbave motoristov. 

Ak sa vyberiete cez Maďarsko, mali by ste mať v aute reflexnú vestu, autolekárničku, výstražný trojuholník a podstatná je rezerva, alebo lepiaca sada, ak auto nie je vybavené rezervou. 

S povinnou výbavou je to podobne aj v Slovinsku, kde by ste však v povinnej výbave mali navyše mať základné náhradné poistky a žiarovky. Čo však neplatí pre autá s LED, alebo xenónovými svetlami

Do Chorvátska si okrem toho pribaľte aj hasiaci prístroj, ktorý tvorí súčasť povinnej výbavy pri Jadrane.

A čo sa týka Rakúska aj tam platia prísne podmienky povinnej výbavy, najmä čo sa týka reflexných viest. 

Pozrite si reportáž o téme: 

Súvisiace články

Najčítanejšie správy