Hlavný hygienik upozorňuje rodičov: Slovensko zažíva epidémiu osýpok, aká tu roky nebola

Hlavný hygienik upozorňuje rodičov: Slovensko zažíva epidémiu osýpok, aká tu roky nebola

BRATISLAVA / V súčasnosti prinášajú médiá pravidelne informácie o epidémii osýpok, ktoré sa vyskytli v niektorých krajinách Európy, pričom potenciálne môžu napadnúť i Slovensko a jeho obyvateľov. V súvislosti s tým sa opätovne začalo viac diskutovať o očkovaní detí. A dokonca aj o tom, že by sa nezaočkované deti do škôlky jednoducho nedostali. Ako túto problematiku vníma hlavný hygienik SR Ján Mikas?

Slovensko sa zrejme inšpirovala od susedov z Česka. Tam už je návrh zákona súčasťou pripravovanej novely, ktorú plánujú predložiť v treťom štvrťroku tohto roka. A ak to prejde, nezaočkované deti staršie ako tri roky sa do škôlky zrejme nedostanú. Dôsledkom je, že sa do krajiny vrátili niektoré ochorenia, ktoré očkovaním takmer vymizli. Podobná situácia je aj na Slovensku. Aj u nás sú rodičia, ktorí odmietajú očkovacie vakcíny, uverili totiž antivakcinačnej kampani, ktorá dáva očkovanie do súvisu s niektorými ochoreniami, napríklad autizmom.

S týmto návrhom prišlo Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva. Prečo sa tieto dve inštitúcie rozhodli pre takýto vážny krok? 

"Desiatky rokov sme tu nemali takúto epidémiu, ročne sa možno zaznamenávali nejaké importované prípady ale nemali sme epidémiu takéhoto rozsahu. Musíme skonštatovať že za posledné 2 roky sa situácia s epidémiou osýpok výrazne zmenila. V súčasnosti bojujeme s epidémiou osýpok v Trebišovskom, Vranovskom kraji," vyjadril sa hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Podľa slov hlavného hygienika existuje viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú epidémiu. Príkladom je to, či sa ľudia dajú zaočkovať alebo nie, a prečo odmietajú aj očkovanie detí. Ďalším faktorom je migrácia obyvateľstva, turistika, cestovanie za prácou. 

Pokuta za nezaočkovanie 

Za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 331 eur. "V súčasnosti môže byť do predškolského zariadenia prijaté aj dieťa, ktoré neabsolvovalo povinné očkovanie. V pripravovanej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia navrhujeme zabezpečiť povinnosť, aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára, alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu," povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Pokrytie celosvetového očkovania zostáva na úrovni 85%, pričom v posledných rokoch nedošlo k žiadnym významným zmenám. V niektorých krajinách sveta sa očkuje povinne a celoplošne - Česko, Slovensko, v iných je očkovanie dobrovoľné s tým, že ho poisťovne plne hradia vakcíny. Ak sa nazaočkujete a ochoriete, môže sa stať, že následky a liečbu zaplatíte v plnej výške. Vďaka rôznym prístupom k očkovaniu je potom odlišná aj situácia z pohľadu ochorení, a to vrátane vyspelých západných krajín. Lokálne epidémie sa preto vyskytujú aj v Taliansku, Nemecku či Spojených štátoch a prepuknú tam, kde sa objaví nadkritické množstvo nezaočkovaných jedincov. 

Pomôcť môže imunizácia

V Československu sa deti povinne začali očkovať v roku 1958. Začalo sa s detskou obrnou, záškrtom, tetanom a čiernym kašľom. Už v priebehu troch rokov lekári dosiahli takmer stopercentnú zaočkovanosť a tieto ochorenia prakticky vymizli. Dnes sa u nás objavujú ojedinele, vyskytuje sa najmä čierny kašeľ.

Ďalším 1,5 miliónom úmrtí by sa dalo predísť, ak by sa však zlepšilo pokrytie globálnou imunizáciou. Imunizácia zabraňuje chorobám, invalidite a smrti v dôsledku chorôb, ktorým možno predísť očkovaním, vrátane rakoviny krčka maternice, záškrtu, hepatitídy B, osýpok, mumpsu, čierneho kašľa, pneumónie, detskej obrny, hnačky rotavírusu, rubeoly a tetanu. Jedným z následkov bola minuloročná epidémia osýpok na východnom Slovensku v máji, keď ochorelo 428 ľudí.

Pozrite si pokračovanie rozhovoru s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom:

Zdroj: noviny.sk/TV JOJ

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

TV Program

14:10 Súdna sieň
15:20 ZÁCHRANÁRI
16:10 NAŠI II.
14:05 Panelák
14:55 Panelák
15:45 Profesionáli II.
14:50 Kosti II.
15:50 Tlkot srdca
16:45 Klamári II.
14:45 Ferdo Mravec
15:15 Jahôdka a jej kamaráti II.
15:40 Lovci drakov
14:30 Žena z mých snů
16:15 Bella a Sebastian 3: Přátelé navždy
18:00 Tristan a Isolda