Zatiahnuté
Bratislava
Bohuš
27.1.2023
Sudca sa vyjadril, že by na mieste Kisku skončil, končí ale sudca
Zdielať na
Slovensko

Sudca sa vyjadril, že by na mieste Kisku skončil, končí ale sudca

POPRAD / Sudca Miroslav Radačovský, ktorý rozhodoval spor o pozemok medzi prezidentom Andrejom Kisom a zúbárom z Popradu, vyzlečie talár. Rozhodol sa tak podľa vlastných slov, aby nevznikali pochybnosti o jeho nezaujatosti v spore, v ktorom dal za pravdu Jánovi Francovi. Sudca, známy pre kokaínovú kauzu, ale už nepovedal, že by skončil aj tak. Je už totiž v dôchodkovom veku. Informáciu priniesol portál Pluska.sk.

 "Keby ja som bol prezidentom republiky a sudca, ktorýkoľvek iný, by zistil všetky skutočnosti a súvislosti tak ako ja, vzdám sa funkcie prezidenta republiky, nebudem sa uchádzať o žiadnu inú politickú funkciu, odídem do štátu, kde sa cítim dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela a pozor, tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim americký ľud alebo židovský národ, ale takto by som konal ja,“ povedal sudca Radačovský krátko po vynesení rozsudku v kauze, ktorá sa týkala pozemkov v obci Veľký Slavkov. Ako je známe, o pôdu s výmerou 1,2 hektára sa s prezidentom Andrejom Kiskom súdil popradský zubár Ján Franc. Sudca napokon rozhodol, že lukratívne pozemky pod Tatrami patria lekárovi. 

Aj vzhľadom na situáciu, ale najmä vraj preto, aby nevznikli pochybnosti o jeho nezaujatom rozhodovaní v predmetnej veci, keďže táto ešte nie je právoplatná, sa sudca Radačovský rozhodol, že zavesí svoj talár na klinec. "Vo veci som postupoval objektívne, nestranne a som presvedčený, že rozhodol som zákonne a v súlade so zásadou spravodlivosti.... v rámci sebareflexie  čestne prehlasujem, že po vypracovní rozsudku v tejto veci, t.j. po uplynutí lehoty 30 dní, písomne oznámim prezidentovi republiky, že sa vzdám funkcie sudcu ,“ napísal podľa informácií pluska.sk okrem iného sudca Radačovský v liste, ktorý v týchto dňoch adresoval ministrovi spravodlivosti.

Prečítajte si celé čestného prehlásenie sudcu Miroslava Radačovského:

Vážený pán minister,

vzhľadom na kauzu pozemkov vo Veľkom Slavkove považujem za potrebné podať nasledujúce vyjadrenie a zároveň učiniť čestné prehlásenie. 

V tomto spore stranou v konaní nebol prezident SR, ani Kancelária prezidenta republiky. Pasívne legitimovaným v spore bol Ing. Andrej Kiska ako fyzická osoba a v priebehu troch pojednávaní až do vyhlásenia rozsudku a poučení o možnosti podať opravný prostriedok som takto aj k veci pristupoval. 

Vo veci som postupoval objektívne, nestranne a som presvedčený, že rozhodol som zákonne a v súlade so zásadou spravodlivosti. 

Po vyhlásení rozsudku postrehol som slzy v očiach žalobcu, ale hlavne jeho 87-ročnej matky. Aj napriek tomu, že v justícii pracujem 40 rokov emočne sa ma to skutočne dotklo. 

Po ukončení pojednávania, po vyzlečení si talára na náhlu otázku redaktora som reagoval verbálne tak ako som reagoval a bolo by nedôstojné, aby som toto úprimné vyjadrenie človeka akoby som konal ja, keby som bol prezidentom, akýmkoľvek spôsobom korigoval. 

Aj napriek vyššie citovanému v záujme, aby nevznikali pochybnosti o mojom nezaujatom rozhodovaní v predmetnej veci, keďže táto ešte nie je právoplatná, v rámci sebareglexie 

čestne prehlasujem, po vypracovaní rozsudku v tejto veci, t.j. po uplynutí 30 dní písomne oznámim prezidentovi republiky, že sa vzdávam funkcie sudcu. 

Súvisiace články

Najčítanejšie