Ministerstvo chce zmeniť zákon o pohrebníctve. Rozširuje ho aj o zákaz vystavovania tela

05.07.2018 10:57 Noviny.sk Slovensko
Ministerstvo chce zmeniť zákon o pohrebníctve. Rozširuje ho aj o zákaz vystavovania tela Zdroj: ISIFA
BRATISLAVA / Ministerstvo zdravotníctva pripravuje novelu zákona o pohrebníctve. Cieľom novely je úprava zriaďovania ochranných pásiem pohrebísk. Terajší zákon sa stal terčom kritiky najmä zo strany samospráv ale aj verejnosti. Nastali problémy s aplikáciou niektorých ustanovení, a to najmä s nakladaním s ľudskými pozostatkami.

 Zákon o pohrebníctve nadobudol účinnosť 1. januára 2011 a doteraz nebol ani raz novelizovaný. Pri jeho uplatnení v praxi vyplynuli problémy s aplikáciou niektorých ustanovení, a to najmä s nakladaním s ľudskými pozostatkami. "Problematickou úpravou je ustanovenie o ochrannom pásme, ktoré neumožňuje stavať budovy v blízkosti pohrebiska, čo mnohé obce i majitelia pozemkov kritizujú a žiadajú jeho zrušenie," zdôvodnilo ministerstvo pripravované zmeny.

"Súčasné znenie sa v praxi stalo terčom kritiky zo strany samospráv a verejnosti v súvislosti s obmedzovaním výstavby a potrebou poskytovať primeranú náhradu za obmedzené užívanie pozemku. Obce majú podmienky a majú záujem uplatňovať ochranné pásmo pohrebiska, a to aj pri existujúcich pohrebiskách," píše sa v predbežnej informácií. 

Ciele právnej úpravy

 V novom znení rezort navrhuje umožniť obciam individuálnu úpravu ochranného pásma s prihliadnutím na miestne zvyklosti a špecifické podmienky v obci, na územné plánovanie v obci.

Cieľom právnej úpravy je tiež podrobne upraviť nakladanie s ľudskými pozostatkami pri ich nakazení nebezpečnou chorobou, pri ich kontaminácii rádionuklidmi, pri nakladaní s ľudskými pozostatkami v zariadeniach sociálnych služieb a pri ich obhliadke lekárom. Podrobnejšie sa tiež upravuje problematika nakladania s potratenými alebo predčasne odňatými ľudskými plodmi. 

"Upresnením lehoty, v ktorej môže rodič požiadať o vydanie mŕtvo narodeného dieťaťa na pochovanie, sa odstráni vznik možných sporov medzi rodičom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti," priblížilo ministerstvo. Obmedzenie nakladania s ľudskými pozostatkami, ktoré boli nakazené nebezpečnou chorobou, sa rozširuje aj o zákaz ich vystavovania počas pohrebného obradu.

Novela chce spresniť povinnosti, ktoré sa týkajú označovania ľudských pozostatkov v zariadeniach sociálnych služieb a rakiev prevádzkovateľmi pohrebných služieb, predísť by sa tak malo riziku zámeny ľudských pozostatkov.

Pozrite si reportáž o zásahu v dome sociálnych služieb: 

Zdroj: noviny.sk/SITA

Ďakujeme za vaše názory

TV Program

10:30 NIKTO NIE JE DOKONALÝ
12:00 NOVINY O 12:00
12:30 TOP STAR
11:35 Prvé oddelenie
12:00 Prvé oddelenie
12:30 Letecké katastrofy VII.
11:30 Ochranca II.
13:30 Hawaii 5.0 VI.
14:30 Spravodlivosť v krvi VI.
11:35 Príbehy dvoch myší
12:00 Albert spoznáva svet
12:10 Oskar v balóne
11:00 Pan Dokonalý
12:40 Slunce, seno, erotika
14:35 Lásce v patách