Zmena zákona o pobyte cudzincov. Získať ho môžu aj za účelom stáže

05.05.2018 13:46 Noviny.sk Slovensko

Zmena zákona o pobyte cudzincov. Získať ho môžu aj za účelom stáže

Archívna reportáž
embed kód
BRATISLAVA / Zmena zákona o pobyte cudzincov, ktorá nadobudla platnosť 1. mája, prináša niekoľko významných zmien týkajúcich sa života cudzincov na Slovensku ako aj novú úpravu podmienok na podávanie žiadostí o niektoré typy pobytov. Informuje o tom stránka Migračného informačného centra IOM.

Medzi najvýznamnejšie zmeny podľa tejto stránky patrí zavedenie možnosti zaškoľovania zamestnanca v odvetví s nedostatkom pracovnej sily pred získaním prechodného pobytu na účel zamestnania, ako aj získať pobyt na účel výkonu stáže do dvoch rokov po ukončení vysokoškolského štúdia v zahraničí.

Kto môže žiadať 

Nanovo sa definujú okruhy osôb, ktoré môžu žiadať o prechodný alebo trvalý pobyt na cudzineckej polícii na Slovensku. S cieľom zatraktívnenia Európskej únie pre študentov vysokých škôl, výskumných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov sa ustanovujú pravidlá mobility a znižuje sa administratívne zaťaženie s tým spojené. V praxi to znamená, že u týchto kategórií cudzincov sa nebude vyžadovať prechodný pobyt na našom území do jedného roka od začiatku pobytu, ak im pobyt udelil iný členský štát ako prvý. Smernica zavádza pre študentov, ktorí ukončili štúdium v členskom štáte a pre výskumných pracovníkov po skončení výskumu v členskom štáte, možnosť zotrvať deväť mesiacov na území členského štátu s cieľom zamestnať sa alebo začať podnikať.

Povolenie na zamestnanie 

Keď ide o zmenu týkajúcu sa jednotného povolenia na zamestnanie, od 1. mája 2018 zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania cudzinca, musí na príslušný úrad práce nahlásiť voľné pracovné miesto najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania. Lehota podania „nahlášky“ sa tak skrátila z tridsiatich pracovných dní na dvadsať.

Pre výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily vydá príslušný úrad práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce a bez predchádzajúceho nahlásenia voľného pracovného miesta. Zamestnávateľ musí spĺňať zákonom stanovené podmienky, a to najmä počet zamestnaných cudzincov nižší ako 30 % z celkového počtu zamestnancov. Zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s nižšou ako 5-percentnou priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti bude zverejňovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Zoznam zamestnaní zatiaľ zverejnený nie je, uvádza stránka Migračného informačného centra.

Povinnosť cudzinca 

Zákon prináša povinnosť cudzinca s prechodným pobytom zdržiavať sa na území SR viac ako polovicu času udeleného prechodného pobytu v kalendárnom roku. Okrem iného zavádza možnosť akceptovať, po súhlase Ministerstva vnútra SR, aj doklad o bezúhonnosti, ktorý nedeklaruje bezúhonnosť cudzinca z celého územia štátu a novinkou je aj to, že odpadá nutnosť dokladať výpis z listu vlastníctva a doklady z iných verejne prístupných registrov SR (živnostenský register, obchodný register).

Bez cudzincov to nejde. Dôvodom je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily: 

Zdroj: noviny.sk/SITA

Prečítajte si tiež

Ďakujeme za vaše názory

TV Program

06:15 RANNÉ NOVINY
08:35 Súdna sieň
09:50 Súdna sieň
06:55 Súdna sieň
08:00 Profesionáli
08:50 Profesionáli
07:05 Kutyil s.r.o. II.
08:20 Panelák
09:45 A.P.B.: Nová generácia
07:50 Sníček
08:00 Okido II.
08:15 Viking Vicky
07:40 Láska na tři roky
09:30 Rande naslepo
11:30 Skvělý plán