Odborníci odporúčajú doškolenie všetkých vodičov. Prešli by ste týmto testom?

Odborníci odporúčajú doškolenie všetkých vodičov. Prešli by ste týmto testom?

BRATISLAVA / Teraz by mali zbystriť pozornosť všetci držitelia vodičských preukazov. Podľa odborníka totiž rokmi strácajú nadobudnuté vedomosti. Nehovoriac o tom, že zákony sa neustále novelizujú a pravidlá cestnej premávky sa tak menia. Skúste sa otestovať.

Viete odpovede na tieto otázky? 

1) Ak naše vozidlo stojí ako druhé v poradí na značke Stop a má dostatočný rozhľad do križovatky, musí zastaviť na Stopke?

2) Aká je rýchlosť cez železničné priecestie?
3) Aká je maximálna rýchlosť je v obytnej, pešej a školskej zóne?
4) Aká je maximálna rýchlosť na diaľnici a rýchlostnej ceste ak prechádza cez obec?
5) Aký je rozdiel medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou?
6) Ako správne viesť vozidlo ak je na vozovke viac jazdných pruhov?
7) Aká je minimálna rýchlosť na diaľnici a rýchlostnej ceste ak prechádzate cez obec?
8) Aká je povinná výbava?
9) Aká má byť dĺžka lana? 
10) Kto má prednosť pri jazde v kruhovom objazde, keď nie je pred objazdom dopravná značka?
11) Je možné vliecť alebo použiť vlečné vozidlo pokiaľ má postranný vozík?

Správne odpovede nájdete na konci článku.

"Tá legislatíva sa rýchlo mení a radoví vodiči by zrejme mali problém všetky tieto zmeny zachytiť," vraví autor návrhu na preškolenie vodičov Igor Dolanský. Dopravný konzultant jedným dychom dodáva, že veľká skupina rizikových vodičov je tá, ktorá nepozná predpisy.

Túto situáciu v minulosti mal vyriešiť návrh na takzvané pravidelné doškolovania všetkých vodičov, ktorý mal byť zapracovaný do zákona. V rámci medzirezortného pripomienkového konania v roku 2011 bol pripravený tento návrh k zákonu číslo 8. Hovoril o tom, že by všetci vodiči mali raz za 5 rokov absolvovať informatívnu prednášku v rozsahu jednej hodiny o novelách v pravidlách cestnej premávky.

Autor tejto myšlienky je presvedčený, že by zmena mala pozitívny dopad na nehodovosť. Aby sa tomu vodiči nevyhýbali, malo by to byť bezplatné a bez skúšky. V súčasnosti, ale ministerstvo vnútra o zavedení takej povinnosti neuvažuje. 

Odpovede: 

1) Značka Stop, daj prednosť v jazde, ak je naše vozidlo druhé v poradí a máme do križovatky dostatočný rozhľad, musíme aj my na Stopke zastaviť? - Nie
2) Aká je rýchlosť cez železničné priecestie? - 30km/h. Ak svieti biele svetlo, tak 50km/h
3) Obytná, pešia a školské zóny – aká je tam maximálna rýchlosť? - 20km/hod 
4) Aká je maximálna rýchlosť na diaľnici a rýchlostnej ceste ak prechádza cez obec? - 90km/hod
5) Aký je rozdiel medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou? - Dopravná nehoda je udalosť pri ktorej a) sa usmrtí alebo zraní osoba, b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, c) uniknú nebezpečné veci alebo d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona. Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť podľa odseku 3, ak a) nie je splnená niektorá z povinností podľa § 66 ods. 6, b) je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo c) sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou. 
6) Ako správne viesť vozidlo ak je na vozovke viac jazdných pruhov? - V obci sú pruhy rovnocenné, mimo obce jazdiť v pravo
7) Aká je minimálna rýchlosť na diaľnici a rýchlostnej ceste ak prechádza cez obec? - Na diaľnici 80km/h, v obci 65km/h
8) Aká je povinná výbava? - Trojuholník, reflexný odev, náhradné koleso, lekárnička (protisklzové reťaze, zakladací klin, hasiaci prístroj) 
9) Aká má byť dĺžka lana? - Vyňaté zo zákona, vzdialenosť medzi vozidlami má byť od 2,5 do 6m
10) Kto má prednosť pri jazde v kruhovom objazde, keď nie je pred objazdom dopravná značka? - Pravidlo pravej ruky
11) Je možné vliecť alebo použiť vlečné vozidlo pokiaľ má postranný vozík? - Áno

Zdroj: noviny.sk/TV JOJ

Ďakujeme za vaše názory

TV Program

19:30 Noviny TV JOJ
20:20 INFORMÁCIE PRE TIPUJÚCICH
20:25 ŠPORT
19:45 Profesionáli VII.
20:35 Šéfka
22:55 Elitní zabijaci
19:00 Súdna sieň
20:10 Kosti VIII.
21:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VIII.
19:40 Sníček
20:00 Príbehy dvoch myší II.
20:25 Robošváb III.
18:25 Megazkrat: Smrtící výpadek
20:15 FILM TÝDNE: PREMIÉRA NA JOJ CINEMA: Božská Florence
22:10 Poslední tvář