Najlepšiu základnú školu a gymnázium nájdete v Bratislave

02.12.2015 00:01 Noviny.sk Slovensko

Najlepšiu základnú školu a gymnázium nájdete v Bratislave

BRATISLAVA / Najlepšou základnou školou je podľa najnovšieho rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Spojená škola sv. Františka z Assisi na Karloveskej ulici v Bratislave. Ako informoval Rastislav Kováčik z INEKO, najlepšou strednou odbornou školou je Obchodná akadémia na Kukučínovej ulici v Trnave a na prvom mieste v kategórii gymnáziá sa umiestnilo bratislavské Gymnázium Jura Hronca.

V kategórii základné školy po Spojenej škole sv. Františka z Assisi nasleduje Základná škola Slovenských partizánov v Považskej Bystrici a prvú trojku uzatvára Základná škola na Kúpeľnej ulici v Prešove.

V kategórii stredné odborné školy druhé miesto obsadila SPŠ elektronická na Plzenskej ulici v Prešove a na treťom mieste sa umiestnila Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne. V kategórii gymnáziá skončila na druhom mieste Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici v Bratislave a prvú trojku uzatvára košické Gymnázium na Poštovej ulici.

Testovanie 9

Ako upozorňuje INEKO na svojej stránke, nové rebríčky súvisia s doplnením viacerých aktuálnych údajov. V prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (80-percentná váha) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20).

Pri SOŠ nahradzujú Testovanie 9 písomné maturity (40). Najvyššiu váhu (50) však má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli.

Váha 10 percent

Mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 percent. Pri gymnáziách brali v INEKO do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak pre iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to 60, 25 a 15 percent. Pri všetkých školách pritom berú do úvahy údaje za uplynulé štyri školské roky s tým, že novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu.

Inštitút pre ekonomické a sociálne otázky ale upozorňuje, že hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces, čiže napríklad rozdiely v sociálnom zázemí.

Hodnotenie zároveň nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. INEKO preto upozorňuje, že hodnotenie komplexne nevypovedá o kvalite školy.

Najlepšie základné školy

Názov školyObecHodnotenie
1. Spojená škola sv.Františka z Assisi, Karloveská 32Bratislava -Karlova Ves9,1
2. Základná škola, Slov. partizánov 53 Považská Bystrica9,0
3.Základná škola, Kúpeľná 2Prešov9,0
4. Základná škola, Krosnianska 4Košice-Dargovských Hrdinov8,9
5. Základná škola SSV, Skuteckého 8Banská Bystrica8,7
6. Základná škola, Karpatská 11Svidník8,7
7. Základná škola, Jána Švermu 6Michalovce8,5
8. Základná škola, T.J. Moussona 4Michalovce8,5
9. Základná škola, Nám. L. Novomeského 2Košice-Staré Mesto8,5
10. Základná škola, Okrúžna 17Michalovce8,5

Zdroj: INEKO

Najlepšie stredné odborné školy

Názov školyObecHodnotenie
1.Obchodná akadémia, Kukučínova 2Trnava9
2. SPŠ elektortechnická, Plzenská 1Prešov8,8
3. OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 1Trenčín8,7
4. Spojená škola-HA, Slanická osadaNámestovo8,5
5. Spojená škola SPŠP. HA.ŠG, Slančíkovej 2, Nitra8,4
6. SPŠ odevná, Sovietskych hrdinov 369/24Svidník8
7. Obchodná akadémia, Jesenského 6Považská Bystrica7,9
8. Stredná priem. škola, Fraňa kráľa 20Nitra7,9
9. Obchodná akadémia, Bolečkova 2Nitra7,7
10. Stredná zdravot. škola, J. Braneckého 4Trenčín7,7

 Zdroj: INEKO

Najlepšie gymnáziá

Názov školyObecHodnotenie
1.Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3Bratislava - Ružinov9,0
2. Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7Bratislava - Nové Mesto8,6
3. Gymnázium, Poštová 9Košice - Staré Mesto8,5
4. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5Levice8,4
5. 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20Bratislava - Ružinov8,2
6. Gymnázium P. J. Šafárika, Ul. akademika Hronca 1Rožňava8,1
7. Evanjelické gymnázium, Škultétyho 10Košice - Staré Mesto8,0
8. Gymnázium, Varšavská cesta 1Žilina8,0
9. Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2Trenčín7,9
10. Bilingválne gymnázium, Komenského 215Sučany7,9

Zdroj: INEKO

Pozrite si analýzu:

Zdroj: SITA, INEKO

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

12:55 Vtierka Castle
13:55 Vtierka Castle
14:50 Prázdniny
13:35 Poklady z blšáku X.
14:10 Králi zrubov
15:15 Moja mama varí lepšie ako tvoja
13:05 Skutočné príbehy
14:20 Prvé oddelenie II.
14:40 Prvé oddelenie II.
13:25 Rev a motoroví miláčikovia I.
13:50 Volám sa Caillou V.
14:10 Pat a Mat
12:30 Balón
14:45 Gagarin
16:50 Rodinka