V Ruskej Porube sú ložiská bridlicového plynu, obyvatelia s ťažbou nesúhlasia

V Ruskej Porube sú ložiská bridlicového plynu, obyvatelia s ťažbou nesúhlasia

RUSKÁ PORUBA / Viac ako 15 miliónov eur investovala zahraničná firma do prieskumu ohľadne ťažby bridlicového plynu na severovýchode Slovenska. Cesta, ktorá vedie k miestu ťažby, ale patrí urbárnikom a tí o vrtoch nechú ani počuť. Na stromy nainštalovali fotopasce, aby monitorovali každý jeden pohyb.

Ľudia z Ruskej Poruby s ťažbou bridlicového plynu nesúhlasia. "Nič nechcem, žiadne peniaze. Chcem len pokoj, aby sme si odžili svoje roky ako doteraz," hovorí obyvateľka Ruskej Poruby Anna.

Podľa ich slov sa boja znečistenia spodných vôd a že sa môže narušiť statika ich domov. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že v tomto štádiu by k narušeniu životného prostredia dôjsť nemalo.

Fotopasce

Investorovi dali síce povolenie, no nie na ťažbu, ale na geologický prieskum a na skúšobné vrty.

"To je absolútne vylúčené. Podzemné vody sa tam neznečistia," hovorí zástupca spoločnosti Alpine Oil & Gas Stanislav Benada. Cesta k miestu ťažby vedie cez pozemky urbárnikov. Tí tam nainštalovali fotopasce, aby monitorovali každý jeden pohyb.

"Nemajú prístupovú cestu, lebo občania nesúhlasia s prejazdom vozidiel," tvrdí predseda lesochranárskeho združenia Juraj Lukáč.

Investor sa chce obrátiť na súd. Nie však so žiadosťou o možnosť prechodu, ale aby úrady vyčíslili, akú náhradu budú musieť za prejazd zaplatiť.

Téme sa venuje redaktorka Jana Veľasová:

Zdroj: noviny.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

19:00 Krimi
19:30 Noviny TV JOJ
20:25 Šport
18:35 Agentka bez minulosti
19:40 Profesionáli VIII.
20:30 Všetko čo mám rád
19:00 Kosti X.
20:10 9-1-1: Texas
20:55 Myšlienky vraha IX.
19:00 Malí fidlikanti
19:20 Arthur a Minimojovia
19:45 Ruby z dúhy I.
18:35 Bella a Sebastian 3: Přátelé navždy
20:15 Operace Entebbe
22:10 Cesta válečníka