ÁNO alebo NIE? Slovensko čaká Referendum o rodine

30.01.2015 11:38 Noviny.sk Slovensko

ÁNO alebo NIE? Slovensko čaká Referendum o rodine

BRATISLAVA / Slovensko čaká 7. februára ôsme referendum v ére samostatnosti. Plebiscit o ochrane rodiny vyhlásil prezident Andrej Kiska na základe petície, ktorú podpísalo približne 400- tisíc ľudí. Referendum bude platné, len ak sa na hlasovaní zúčastní viac ako polovica oprávnených voličov.

Aliancia pre rodinu, ktorá iniciovala v poradí ôsme referendum od vzniku Slovenska v roku 1993, pôvodne chcela, aby sa rozhodovalo o štyroch otázkach.

Jej petíciu podpísalo približne 400-tisíc ľudí.

Ústavnosť referendových otázok posudzoval ústavný súd na základe podania prezidenta Andreja Kisku.

V rozpore so základným zákonom štátu ale bola jedna z nich, a tak zostala len trojica. 

Referendové otázky:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Referendum bude úspešné v prípade, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. A podmienkou je aj to, aby viac ako polovica hlasujúcich odpovedala na otázky kladne.

Referendum za rodinu rozdeľuje na dva tábory nielen obyvateľov Slovenska, ale aj odborníkov v oblasti sexuálnej výchovy, ktorá je súčasťou tretej otázky. Kým jedni tvrdia, že deťom môžu názorne predvádzané situácie psychicky ublížiť, iní si myslia pravý opak. Nedostatok informácií je vraj omnoho horší.

Pozrite si argumenty oboch strán v reportáži Petry Diškovej a Martiny Karasovej:

Referendum o ochrane rodiny bude stáť zhruba 6,3 milióna eur. Rezort vnútra napríklad musí zaistiť aj prácu referendových komisií všetkých stupňov, od ústrednej, cez obvodné až po okrskové.

"Ide najmä o úhradu zákonom stanovených nárokov, ako sú napríklad náhrady mzdy členom referendových komisií a odmien členom a zapisovateľom okrskových referendových komisií," píše sa okrem iného v materiáli ministerstva vnútra.

Pravidlá hlasovania

V referende sa dá hlasovať aj mimo miesta trvalého bydliska. Potrebný je na to hlasovací preukaz. Požiadať oň možno obec svojho trvalého pobytu najneskôr 5. februára. Požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu sa dá osobne, poštou, e-mailom aj cez splnomocnenú osobu. Splnomocnenie nemusí byť úradne overené a splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí podpisom.

Ak oprávnený občan žiada o vydanie hlasovacieho preukazu poštou alebo e-mailom, mal by žiadosť poslať v predstihu, aby ju úrady stihli vybaviť a aj doručiť najneskôr deň pred konaním hlasovania.

Obec tých, ktorým poslala hlasovací preukaz, vyčiarkne zo zoznamu občanov oprávnených hlasovať. Občania nesmú hlasovací preukaz zabudnúť ani stratiť, bez neho im totiž neumožnia hlasovať.

V referende môže hlasovať každý občan, ktorý v deň jeho konania dovŕšil 18 rokov. Približne 4,4 milióna oprávnených voličov môže využiť svoje právo hlasovať v plebiscite v 4 943 okrskoch.

Pozn. red. : Zber údajov v ankete, ktorá bola súčasťou tohto článku, bol po odvysielaní relácie TV JOJ NOVINY PLUS ukončený.

Zdroj: noviny.sk, SITA, UVK

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

TV Program

19:30 Noviny TV JOJ
20:25 ŠPORT
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE
19:30 Profesionáli III.
20:25 Hry o život: Skúška ohňom
23:35 Trh márnosti
19:00 Súdna sieň
20:10 9-1-1
20:55 9-1-1
20:00 Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
20:10 Macko Uško
20:25 Krtko
18:15 Vévodkyně
20:15 Escobar
22:25 Pán Šanghaje