Mikuláš
6.12.2022
Dane sa zvýšia, rozhodla Ficova vláda!
Zdielať na

Dane sa zvýšia, rozhodla Ficova vláda!

Ministri vlády Roberta Fica odsúhlasili novelu zákona o dani z príjmov, na základe ktorej sa s účinnosťou od začiatku budúceho roka zavedú viaceré zmeny v daňovej oblasti.

Viac zdania ľudí s nadštandardnými príjmami

Ministerstvo financií v novele pripravilo napríklad obmedzenie možnosti uplatnenia 40-percentných paušálnych výdavkov v maximálnej výške 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne. Podľa premiéra SR Roberta Fica sa toto opatrenie dotkne 13 percent živnostníkov. "Stále sa pohybujeme v kategórii 10 až 15 percent, ako to napríklad je aj pri zvýšení odvodov, ktoré pocíti 12 percent obyvateľov Slovenska," skonštatoval po rokovaní vlády Fico. Rovnako rezort pripravil zrušenie možnosti uplatnenia paušálnych výdavkov pri prenájme nehnuteľností, či zvýšenie sadzby dane z príjmov pre právnické osoby na 23 %.

V prípade fyzických osôb sa má uplatňovať 19-percentná sadzba zo základu dane do výšky 176,8-násobku platného životného minima, a pri základe dane presahujúcom túto hranicu už 25-percentná sadzba dane. Vyššia sadzba dane z príjmov sa pri fyzických osobách bude podľa rezortu financií týkať len daňovníkov s nadštandardnými príjmami. Ako na tlačovej besede uviedol premiér Fico, toto opatrenie sa teda bude týkať ľudí, ktorých mesačný príjem presahuje 3 300 eur.

Sprísni sa aj nezdaniteľná časť na manžela

Rezort financií navrhuje aj sprísniť podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, resp. manžela. Uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti bude možné na manželku (manžela), ktorá žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a stará sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do zániku nároku na rodičovský príspevok na dieťa, alebo ktorá poberala v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorá bola evidovaná na úrade práce. Zmeny by sa však mali dotknúť aj vybraných ústavných činiteľov. Ministerstvo financií navrhlo zaviesť dodatočnú osobitnú sadzbu dane vo výške 5 %, a to pre poslancov, prezidenta, členov vlády či predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu.

Pripravená novela zákona o dani z príjmov vychádza podľa ministerstva financií z programového vyhlásenia vlády, ktorého cieľom je aj konsolidácia verejných financií so zámerom zníženia deficitu verejných financií pod 3 % hrubého domáceho produktu v roku 2013. "Vláda SR sa pri plnení tohto cieľa zaviazala zamerať na opatrenia, ktoré v snahe o zníženie deficitu nezablokujú ekonomickú aktivitu a hospodársky rast a nebudú predstavovať neúmerne veľký dopad na najzraniteľnejšie vrstvy spoločnosti," konštatuje rezort financií.

Vládny kabinet sa napokon rozhodol nezrušiť daňový bonus pre rodičov vysokoškolských študentov do 26 rokov. Ak sa však v budúcnosti podarí vytvoriť projekt zjednotenia výberu daní a odvodov UNITAS, ministri plánujú systémové zmeny. "A to tak, že peniaze, ktoré by štát získal jeho zrušením, by sa vrátili do sociálneho štipendia pre vysokoškolákov, ktorí to potrebujú," skonštatoval premiér Fico.

Spravodajská aplikácia Noviny TV JOJ pre iPhone TU. ZADARMO.

SITA

Súvisiace články

Najčítanejšie