Polojasno
17°
Bratislava
Jakub
25.7.2024
Rokovanie v parlamente pokračovalo. Poslanci prebrali viacero návrhov
Zdielať na

Rokovanie v parlamente pokračovalo. Poslanci prebrali viacero návrhov

Google News Button Sledovať správy

BRATISLAVA / V Národnej rade od utorka (11. 6.) pokračuje rokovanie júnovej schôdze. Poslanci otvorili rokovanie návrhmi ministerstva obrany. Zároveň by sa mohol rozšíriť zoznam omamných a psychotropných látok. Opätovne by sa mohol zaviesť inštitút práva na opravu, pribudnúť by mohli aj nové povinnosti pre prevádzkovateľov spravodajských portálov v súvislosti s diskutérmi.

Ministerstvo obrany navrhuje, aby malo Slovensko nové vojenské zastúpenie na Veliteľstve Zboru rýchleho nasadenia NATO v španielskej Valencii. Celkovo by sa počet vojenských zástupcov vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie (EÚ) mohol navýšiť zo 107 na 111.

Príspevok za ubytovanie odídenca by sa mohol poskytovať iba prvých 120 dní

Príspevok za ubytovanie odídencov by sa mal po novom poskytovať iba 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území SR. Bez časového obmedzenia by ho mohli čerpať definované zraniteľné skupiny osôb. Nový systém má zabezpečiť väčšiu adresnosť a najmä udržateľnosť podpory na ďalšie obdobia.

"Súčasný model tejto podpory je poskytovaný širokému okruhu odídencov, čo je z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Taktiež je žiaduce, aby sa odídenci čo najskôr zaradili do bežného života a podieľali sa na zabezpečovaní základných životných potrieb aj z vlastných zdrojov," zdôvodnil predkladateľ.

Zraniteľné osoby by mali čerpať príspevok bez časového obmedzenia. Návrh takto definuje napríklad člena domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, osobu so závažným zdravotným postihnutím, seniorov, dieťa do päť rokov či rodiča alebo fyzickú osobu, ktorá sa stará o dieťa do piatich rokov veku. Obdobné pravidlá ako pri poskytovaní príspevku majú platiť aj na ubytovanie odídencov v azylových zariadeniach.

Látka HHC by sa mohla zaradiť do zoznamu omamných látok

Zoznam omamných a psychotropných látok by sa mohol rozšíriť. Zaradiť sa doň majú aj látky HHC, HHC-P a HHC-O, ktoré na Slovensku možno kúpiť v špeciálnych automatoch. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania.

"HHC sa predáva otvorene ako legálna náhrada za výrobky z konope s obsahom THC, hoci dostupné informácie naznačujú, že účinky HHC sú podobné ako u THC. (...) Informácie z prebiehajúcich výskumov týkajúcich sa účinkov HHC a príbuzných látok naznačujú potenciál vytvárania návyku, ako aj psychickú a fyzickú závislosť charakterizovanú zmenami správania a závažnými zdravotnými a psychosociálnymi dôsledkami," priblížil rezort zdravotníctva v materiáli.

Na vysokých školách sa upraví prístup k študentkám a študentom s deťmi

Na vysokých školách sa upraví prístup k podpore tehotných študentiek a študentov, ktorí sa starajú o deti do troch rokov. Zmeny sa dotknú aj študentov, ktorí sa starajú o dieťa so zdravotným postihnutím mladšie ako päť rokov. Novelizácia sa týka najmä učebných plánov, prerušení štúdia a platenia školného.

"V oblasti školného už v súčasnosti nie je vylúčené, aby vysoké školy mali upravené zníženie alebo úplné odpustenie školného pre túto skupinu, avšak aplikačná prax ukázala, aby úľava na školnom bola upravená generálne na úrovni zákona," vysvetlili predkladatelia novely vysokoškolského zákona. VŠ by mala vytvárať zodpovedajúce podmienky štúdia pre tehotné študentky a pre študentov, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako tri roky, bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

Zdravotnícke organizácie budú dostávať príspevky od poisťovní v splátkach

Štyrom zdravotníckym organizáciám budú po novom zdravotné poisťovne vyplácať príspevky v štvrťročných splátkach, nie v plnej výške na začiatku roka ako doteraz. Vyplýva to z novely zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou poslanca Vladimíra Baláža (Smer-SD), ktorú schválili poslanci. Odobrili aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa upravuje zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve.

"Cieľom návrhu zákona je efektívnejšie riadenie peňažných tokov v rámci verejného zdravotného poistenia a zmierniť jednorazový finančný úbytok zdrojov na začiatku kalendárneho roka," uviedol Baláž. Argumentuje, že financovanie celého sektora verejného zdravotného poistenia je priebežné. Ako príklad uvádza výber poistného od ekonomicky aktívnych obyvateľov či výplatu platieb za poistencov štátu.

Zaviesť by sa mohlo tzv. právo na opravu aj nové pravidlá pre diskutérov

Opätovne by sa mohol zaviesť inštitút práva na opravu, pribudnúť by mohli aj nové povinnosti pre prevádzkovateľov spravodajských portálov v súvislosti s diskutérmi. Národná rada posunula do druhého čítania novelu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie, ktorú predložili poslanci za SNS.

Novela má podľa predkladateľov posilniť ochranu osobnostných práv a zvýšiť transparentnosť médií. Inštitút tzv. práva na opravu má nahradiť súčasné právo na vyjadrenie. "Právo na opravu umožňuje fyzickým a právnickým osobám žiadať o uverejnenie opravy nepravdivých alebo neúplných skutkových tvrdení, ktoré zasahujú do ich cti, dôstojnosti alebo dobrej povesti," ozrejmila strana.

Podľa návrhu by bolo možné požiadať o opravu do ôsmich dní od uverejnenia tvrdenia. Žiadosť by musela obsahovať návrh znenia opravy, identifikáciu vydania, popis skutkového tvrdenia a uvedenie pravdivého tvrdenia. Oprava by musela byť uverejnená do troch dní od doručenia žiadosti alebo v inej primeranej lehote, ktorá by nesmela presiahnuť 60 dní.

Rokovací deň ukončili novelou Trestného zákona z dielne PS

Poslanci ukončili druhý rokovací deň 15. schôdze diskusiou k novele Trestného zákona z dielne poslankýň z Progresívneho Slovenska (PS). Cieľom návrhu je posilniť ochranu pred rôznymi formami rodovo-podmieneného násilia, vrátane kybernetického. Má tiež pomôcť vytvoriť bezpečné prostredie offline aj online.

"Návrh okrem novej skutkovej podstaty sexuálneho obťažovania zahŕňa aj formy kybernetického násilia, ktorým dnes osoby, najmä, no nie výlučne ženy, čelia čoraz častejšie, ako je napríklad mobbing, krádež identity, ponižovanie či nežiadúce zdieľanie intímnych fotografií alebo videí bez súhlasu," načrtli predkladateľky. Legislatíva navrhuje aj ďalšie úpravy.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy