Oblačno
19°
Bratislava
Ľubomír
13.8.2022
Návrh na zrušenie obvinenia im nevyšiel: Fico s Kaliňákom ho podali predčasne
Zdielať na
Politika

Návrh na zrušenie obvinenia im nevyšiel: Fico s Kaliňákom ho podali predčasne

BRATISLAVA / V prípade bývalého premiéra Roberta Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka a advokáta Mareka Paru neboli splnené zákonné podmienky na konanie o návrhoch na zrušenie obvinení podľa paragrafu 363 Trestného poriadku. Konštatuje to v stanovisku Generálna prokuratúra SR.

 Dôvodom je, že obvinení proti uzneseniam, ktorými im bolo vznesené obvinenie, podali zároveň riadny opravný prostriedok, teda sťažnosť, ako aj mimoriadny opravný prostriedok, teda návrh na zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní podľa paragrafu 363, a to v čase, keď rozhodnutie, ktorého zrušenia sa v konečnom dôsledku domáhajú, teda uznesenia o vznesení obvinenia, nenadobudlo právoplatnosť.

"Generálny prokurátor SR po oboznámení sa s vecou dospel k záveru, že návrhy obvinených boli v časti smerujúcej proti uzneseniam o začatí trestného stíhania (tzv. „vo veci“) podané neoprávnenými osobami, pretože sa obvinených priamo netýkajú a v časti týkajúcej sa uznesení o vznesení obvinenia boli podané predčasne. Obvinenými uplatnený postup odporuje systému opravných prostriedkov upravenému v Trestnom poriadku," konštatuje generálna prokuratúra s tým, že obvinení boli o danej situácii upovedomení. "Týmito upovedomeniami nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo obvinených podať návrh na postup podľa paragrafu 363 a Trestného poriadku po rozhodnutí o sťažnostiach a nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o vznesení obvinenia," dodala prokuratúra.

Bývalého predsedu vlády Roberta Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka v rámci policajnej akcie Súmrak obvinili zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a tiež ohrozenia daňového tajomstva. Advokát Marek Para čelí obvineniu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, pričom bol obvinený v rámci akcie Kaifáš.

Fico: Za svojim podnetom si stojím 

"Vyjadrenie GP SR k môjmu podnetu, aby generálny prokurátor SR v nezmyselnej a úplne vymyslenej trestnej veci, v ktorej som obvinený, postupoval podľa ustanovenia § 363 Trestného poriadku, beriem na vedomie, ale mu nerozumiem. ​Podnet som podal v súlade s doterajšou praxou generálnej prokuratúry, kedy vo veci začatého trestného stíhania týkajúceho sa vyšetrovateľov ÚIS MV SR (D. Santusovej a spol.) námestník generálneho prokurátora SR J. Kandera 24. augusta 2021 (IV/3 Pz 74ú21/1000 – 3) na základe podnetu využil postup podľa ustanovenia § 363 Trestného poriadku a zrušil právoplatné uznesenie o začatí trestného stíhania, pretože bolo nezákonné. V odôvodnení svojho rozhodnutia prokurátor výslovne konštatuje, že podnet podala síce neoprávnená osoba, ale napriek tomu posúdil jeho obsah a rozhodol zrušiť podnetom napadnuté uznesenie pre jeho nezákonnosť," uviedol Fico. 

Súvisiace články

Najčítanejšie