Jasno
13°
Bratislava
Dušan
26.5.2022
Akademický senát rozhoduje o Dankovej rigoróznej práci
Zdielať na

Akademický senát rozhoduje o Dankovej rigoróznej práci

BANSKÁ BYSTRICA / Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici rozhoduje senát o rigoróznej práci predsedu parlamentu Andreja Danka.

Univerzita Mateja Bela zverejnila vyhlásenie, v ktorom je opísaná zhoda medzi jednotlivými prácami:"Komisia sa v súlade so svojím mandátom zaoberala rigoróznymi prácami a konaniami na UMB v rokoch 1999-2010 so zvláštnym zreteľom na medializované prípady. Vzhľadom na vysoký počet rigoróznych prác obhájených v tomto období sme sa sústredili iba na časť z nich. Na základe analýzy vybranej vzorky môžeme konštatovať, že vo viacerých prípadoch sme na Právnickej fakulte UMB identifikovali nedostatky, ktoré považujeme za porušenie akademických pravidiel (napr. v podobe nesprávnych citácií a rozsahu ich použitia, či ich úplnej absencie). Pokiaľ ide o obsahovú zhodu prác, ako to bolo v medializovanom prípade, naše zistenia nás oprávňujú vysloviť presvedčenie, že aj keď k takýmto javom dochádzalo, nešlo o bežnú prax, ale skôr o výnimočné excesy," píše sa v prvej časti vyhlásenia.

​V druhej časti sú spísané zistené nedostatky prác a ich zhoda s odbornou literatúrou: "Pri medializovanej dvojici prác komisia konštatuje, že obe rigorózne konania prebehli v súlade s platnými predpismi. Obidve práce však obsahujú časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov. Obe rigorózne práce nepoužívajú len krátku časť použitého zdroja vo forme citácie, ktoré v prácach možno nájsť, nie sú utvorené správne, a to ani ako parafrázy. V prípade oboch rigoróznych prác presahuje rozsah použitia zdrojov rámec odôvodnený účelom citácie (obaja autori preberajú z použitých zdrojov celé odseky či kapitoly bez toho, aby ich správnym spôsobom citovali, alebo parafrázovali)," píše sa vo vyhlásení.

​Predseda parlamentu prácu obhájil v roku 2000. O rok neskôr s takmer totožnou prácou získal titul aj advokát Daniel Pisák.

​Kauzu okolo rigoróznej práce zverejnil Denník N a pred dvomi mesiacmi. Práve pre ňu Univerzita Mateja Bela vytvorila špeciálnu komisiu poverenú zistiť, či je odborný text plagiát, alebo nie. Údajne ide o kompilát piatich odborných textov.

Predseda Komisie na preskúmanie podozrení z plagiátorstva záverečných prác Vladimír Janiš predniesol záverečné vyhlásenie na dnešnom mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB), v ktorom sa komisia zamerala najmä na medializované prípady. K dvojici prác konštatuje, že obe prebehli v súlade s platnými predpismi. "V prípade oboch rigoróznych prác presahuje rozsah použitia zdrojov rámec odôvodnený účelom citácie (obaja autori preberajú z použitých zdrojov celé odseky či kapitoly bez toho, aby ich správnym spôsobom citovali alebo aspoň parafrázovali),“ ukončil vyhlásenie, ktoré sa týka aj rigoróznej práce predsedu Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka.

Komisia sa v súlade so svojím mandátom zaoberala rigoróznymi prácami a konaniami na UMB v rokoch 1999 až 2010 so zvláštnym zreteľom na medializované prípady. Na základe analýzy vybranej vzorky komisia konštatuje, že vo viacerých prípadoch identifikovali nedostatky, ktoré považujú za porušovanie akademických pravidiel. "Pokiaľ ide o obsahovú zhodu prác, ako bolo v medializovanom prípade, naše zistenia nás oprávňujú vysloviť presvedčenie, že aj keď k takýmto javom dochádzalo, nešlo o bežnú prax, ale skôr o výnimočné excesy,“ uviedol Janiš.

Zasadnutie prerušili, aby sa všetci mohli oboznámiť so záverečnou správou komisie. Podľa TV JOJ z nej vyplýva, že 63 zo 72 strán vykazuje vysokú mieru zhody s použitou literatúrou. Následne bude diskusia, návrh uznesenia a hlasovanie. Opoziční poslanci však už reagovali. Podľa nich je správa komisie dôkaz, že rigorózna práca Andreja Danka je plagiát.

Situáciu sleduje reportérka TV JOJ Katarína Kováčiková.

Článok budeme aktualizovať.

Súvisiace články

Najčítanejšie