Miroslav Hajnoš: Klimatické zmeny spôsobia zvýšenú migráciu

Miroslav Hajnoš: Klimatické zmeny spôsobia zvýšenú migráciu Zdroj: Miroslav Hajnoš
Parížska klimatická dohoda (COP21), ktorá bola prijatá takmer pred rokom, sa za zaoberá alarmujúcimi klimatickými zmenami ohrozujúcimi našu planétu. Táto dohoda bola doposiaľ ratifikovaná 112 krajinami združených v Organizácii spojených národov. Ratifikovali ju aj Spojené štáty a Čína, ktoré sú najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia.

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravil Miroslav Hajnoš, odborník na EÚ. 

Hlavným cieľom Parížskej dohody je udržanie rastu globálnej teploty pod 2°C v porovnaní s predindustriálnou érou s tým, že sa krajiny budú snažiť o jej obmedzenie na 1,5°C. Tieto opatrenia by mali priniesť výrazné znižovanie emisií skleníkových plynov vypúšťaných do atmosféry a postupný prechod na nové technológie. Prechod na tieto opatrenia by mal byť férový a nemal by ohroziť pracovné miesta.

Európska odborová konfederácia (EOK) vyzýva Európsku komisiu a všetky členské štáty Európskej únie na prehodnotenie stanovených cieľov do roku 2030 s cieľom zefektívnenia boja proti klimatickej zmene. Z politického hľadiska to zaväzuje vlády k zavedeniu spravodlivého preškolenia zamestnancov na nové pracovné pozície z dôvodu zmeny orientácie hospodárstva a na podporu dôstojnej práce vo svojich politikách v boji proti zmene klímy.

Odborári poukazujú najmä na aktívnu podporu pre pracovníkov v odvetviach, ktoré trpia prechodom na low carbon hospodárstvo. EOK zdôrazňuje svoju požiadavku na zriadenie fondu pre pracovníkov, ktorí budú zasiahnutí stratou zamestnania práve kvôli prechodu na ekologickejšiu výrobu. Účasť sociálnych partnerov v oblasti vývoja a implementácie low carbon stratégií predstavuje nevyhnutný krok pre ich úspech.

Klimatické zmeny spôsobia zvýšenú migráciu do Európy, najmä z afrických štátov. Preto by mala EÚ navýšiť svoje platby o najmenej 100 miliárd dolárov ročne do roku 2020 na podporu boja proti zmene klímy v rozvojových krajinách. To všetko na základe záväzkov prijatých rozvinutým krajinami v roku 2010. EÚ sa musí taktiež zaoberať plánom pomoci pre tieto krajiny po roku 2020, ktorý bude v súlade so zmluvami zahrnutými v Parížskej Dohode. Hlavnou úlohou členských štátov EÚ by teda malo byť vybudovanie komplexnej politickej štruktúry na túto otázku, vrátane spolupráce s OSN na uznaní štatútu klimatických utečencov.

Zdroj: noviny.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

09:30 Dragonball: Evolúcia
11:20 Taxi
13:20 Vtedy na východe
08:10 Zvláštne puto
10:35 Buldozér
13:15 Slovácko sa nesúdi
10:05 Bordelári
10:50 15 MINÚT. KUCHÁR
11:30 15 MINÚT. KUCHÁR
10:00 Jahôdka a jej kamaráti III.
10:25 Požiarnik Sam X.
10:35 Zabi nudu! II.
08:50 Který je ten pravý?
10:35 12 darů do života
12:45 Cvokař