Zatiahnuté
Bratislava
Miroslav
29.3.2023
Nekvalitná ropa? Slovensko zastavilo dodávky z Ruska
Zdielať na

Nekvalitná ropa? Slovensko zastavilo dodávky z Ruska

Archívna reportáž

BRATISLAVA / Kontaminovaná ropa z Ruska ohrozuje Európu. Viaceré štáty preto zastavili dovoz tejto suroviny na svoje územie vrátane Slovenska. Informáciu o odstavení ropovodu Družba potvrdil aj Transpetrol. K situácii sa vyjadrí aj Slovnaft.

Na to, že cez ropovod Družba prúdi nekvalitná ruská ropa, upozornili Bielorusi európskych partnerov vrátane Slovenska pred niekoľkými dňami. 

Slovenský prepravca ropy, spoločnosť Transpetrol, zastavil prepravu nekvalitnej ropy ropovodom Družba. Podpredseda predstavenstva a riaditeľ pre prevádzku a prepravu spoločnosti Transpetrol Martin Ružinský sa vyjadril, že na základe aktuálnych informácií od ukrajinskej spoločnosti Ukrtransnafta o čerpaní ropy so zmenenými kvalitatívnymi parametrami na prečerpávacej stanici Brody, spoločnosť Transpetrol požiadala svojich odberateľov o stanovisko k prevzatiu takejto ropy. "Na základe následného odmietnutia prevzatia takejto ropy spoločnosťou Slovnaft sme pristúpili s okamžitou platnosťou k technickej odstávke ropovodu medzi Slovenskom a Ukrajinou," zdôraznil Ružinský.  Pred Slovenskom tak už urobili Poľsko, Bielorusko či Nemecko.

Zastavenie dodávok ropy bude podľa neho trvať až do vyriešenia vzniknutej situácie a prijatia adekvátnych opatrení na úpravu parametrov prepravovanej ropy. "Uvedený postup je konzultovaný so všetkými zainteresovanými stranami," konštatoval Ružinský. Ropu zastavili najmä preto, žeby mohla poškodiť rafinérie. Je v nej zvýšený obsah organického chloridu, ktorý sa používa na zvýšenie produkcie ropy. Pred transportom je však potrebné ho od ropy oddeliť, pretože môže poškodiť rafinérie. 

"Vďaka diverzifikácii máme plnú kontrolu nad zabezpečením kontinuity výroby v našich závodoch. Je tam napríklad technická možnosť dodávať ropu po mori," vyjadril sa Zbigniew Leszczynski, člen predstavenstva PKN Orlen. 

Slovensko by malo bez dodávok ropy vydržať vyše 90 dní. Núdzové zásoby ropy u nás spravuje Agentúra pre núdzové zásoby ropy, ktorá vznikla pred šiestimi rokmi. Agentúra je záujmové združenie právnických osôb. V rámci svojich povinností agentúra udržiava núdzové zásoby pre Slovenskú republiku minimálne v zákonom stanovenom množstve zodpovedajúcom aspoň 90 dňom priemerných denných čistých dovozov ropy a ropných výrobkov. Núdzové zásoby musia byť nepretržite pripravené na pohotové vyskladnenie za účelom riešenia núdzových stavov.

Pozrite si reportáž o redukcii ťažby ropy:

Súvisiace články

Najčítanejšie správy