Skoro jasno
Bratislava
Gašpar
29.1.2022
Za peniaze z EÚ sme postavili 100 km diaľníc
Zdielať na

Za peniaze z EÚ sme postavili 100 km diaľníc

BRATISLAVA / Slovensko je členom Európskej únie od roku 2004 a za toto obdobie sme vďaka európskym peniazom postavili diaľnice, nemocnice či nakúpili dopravné prostriedky. Eurofondy dokonca podporili aj vznik nových pracovných miest.

Prínos členstva v EÚ

Od roku 2004 sa z eurofondov na Slovensku podporil vznik 130-tisíc nových pracovných miest, postavilo sa vyše 100 km diaľnic a rýchlostných komunikácií, ďalších 112 km je vo výstavbe.

Podarilo sa postaviť alebo zmodernizovať vyše 1830 km ciest I., II,. a III. triedy, zmodernizovalo sa vyše 100 km železníc, ďalšie desiatky km sú vo výstavbe.

Aj taký je podľa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku prínos nášho členstva v Európskej únii.

"Eurofondy to nie sú len moderné cesty a železnice. Európska únia podporuje aj nákup nových vlakových súprav a obnovu vozového parku," tvrdí hovorca Zastúpenia Európskej komisie Andrej Králik.

Nové dopravné prostriedky

Z eurofondov Slovensko mohlo zaobstarať 61 nových vlakov. V Bratislave sa z eurofondov vymení celý trolejbusový park (80 moderných nízkopodlažných trolejbusov) a zaobstará sa nákup 30 električiek a 15 vlakových súprav pre prímestskú dopravu.

Týmto sa podľa Králika mestská hromadná doprava dostane na úroveň iných európskych metropol. Košice sa môžu tešiť na 23 nových električiek, obnovu električkových tratí, nové trolejbusy a prímestské vlaky.

Zmodernizovalo sa tiež vyše 1020 škôl, 56 nemocníc a 208 zariadení sociálnej starostlivosti. EÚ podporila regeneráciu 843 sídel a verejných priestranstiev.

Z európskych prostriedkov sa postavilo 26 priemyselných parkov a poskytla priama podpora pre vyše 572 malých a stredných podnikov.

Podpora smerovala aj pre 116 vedeckých inštitúcií. "EÚ dala výrazný impulz cestovnému ruchu, podporilo sa takmer 500 zariadení. Tieto investície pomáhajú zvýšiť atraktivitu regiónov, zvýšiť príjmy z cestovného ruchu a vytvoriť nové pracovné miesta," dodal Králik.

Prvá euroobčianka Dominika má 10 rokov, pozrite si reportáž:

Pomoc Tatrám

V oblasti životného prostredia EÚ podporila výstavbu a obnovu takmer 1 600 km novej kanalizačnej infraštruktúry a 230 projektov na zníženie znečistenia vzduchu.

Zrekonštruovalo sa 24 čistiarní odpadových vôd. V oblasti protipovodňových opatrení EÚ podporila celkovo 99 projektov vo výške 128 860 991 eur.

Slovensko čerpalo aj z Fondu solidarity EÚ, cez ktorý Európska únia poskytuje pomoc členským krajinám v naliehavých situáciách, akými sú napríklad veľké prírodné katastrofy.

Slovensko čerpalo z Fondu solidarity v súvislosti ničivou víchricou v Tatrách v roku 2004 (5,7 mil. eur) a s povodňami v roku 2010 (20,4 mil. eur).

Celkovo bolo z fondov politiky súdržnosti v rokoch 2004 – 2013 vyčlenených 12,86 mld. eur. Prostriedky zo zdrojov EÚ predstavujú takmer 80 percent verejných investícií na Slovensku.

Súvisiace články

Najčítanejšie