Budúcnosť EÚ majú v rukách aj Slováci, riešiť sa bude otázka stará 40 rokov

Budúcnosť EÚ majú v rukách aj Slováci, riešiť sa bude otázka stará 40 rokov

BRATISLAVA / Súdny dvor Európskej únie by mal dať stanovisko k otázke, či je návrh dohody o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zlučiteľný so zakladajúcimi zmluvami Európskej únie. O pristúpení Európskeho spoločenstva k dohovoru sa hovorí už dlhých 40 rokov. Pri rozhodovaní nebude chýbať ani Slovensko.

Pojednávanie v Luxemburgu

Slovenská zástupkyňa pred súdmi EÚ Beatrix Ricziová sa zúčastní v Luxemburgu na ústnom pojednávaní o stanovisku k dôležitej otázke.

Ide o návrh dohody o pristúpení EÚ k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zlučiteľný so zakladajúcimi zmluvami EÚ.

O takéto stanovisko požiadala súd Európska komisia. Súvisí s možnosťou pristúpenia Európskeho spoločenstva, a neskôr Európskej únie, k spomínanému dohovoru, o čom sa diskutuje už takmer štyridsať rokov.

"Uvedené pristúpenie by malo veľký symbolický význam, ale aj praktický význam z hľadiska ochrany práv jednotlivcov, vrátane občanov Slovenskej republiky," zdôraznila hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Alexandra Donevová.

Pozitíva a negatíva členstva Slovenska v EÚ. Pozrite si priložené video:

Slovensko pristúpenie podporuje

Aj preto Slovenská republika myšlienku pristúpenia podporuje a zúčastní sa na pojednávaní v tejto dôležitej veci.

Súdny dvor ju prerokuje v pléne zloženom zo všetkých 28 sudcov, čo je mimoriadne zriedkavé a naznačuje to dôležitosť celej veci.

Súdny dvor v minulosti snahu o pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohovoru odmietol. Odôvodnil to chýbajúcou právomocou na takýto zásadný krok, ktorý má ústavnú povahu.

Výsledok predošlých rokovaní

To sa však zmenilo, keď nadobudla platnosť Lisabonská zmluva, ktorej článok šesť v druhom odseku obsahuje záväzok EÚ pristúpiť k dohovoru.

Posudzovaný návrh dohody o pristúpení EÚ k Dohovoru je výsledkom expertných rokovaní medzi EÚ a 47 členskými štátmi Rady Európy, medzi ktoré patrí aj všetkých 28 členských štátov EÚ.

Zdroj: noviny.sk, SITA

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

05:20 Prvé oddelenie
05:50 Bez servítky
06:55 Krimi
05:15 Naši
05:40 Naši
06:10 Kutyil s.r.o. II.
05:30 Presne takto o rok I.
06:15 Premeny domov na Havaji
06:55 Rodinné záležitosti
05:00 Zabi nudu! II.
05:10 Tashiho svet
05:25 Pat a Mat
05:40 Mrkáček Bill
07:25 Tom Sawyer
09:25 Kincsem