Zatiahnuté
-2°
Bratislava
Gejza
25.1.2022
Plánujete študovať v Česku? Toto je rebríček najlepších škôl
Zdielať na
Zahraničie

Plánujete študovať v Česku? Toto je rebríček najlepších škôl

BRATISLAVA / Karlova univerzita ako jediná vysoká škola v Česku získala najlepšie hodnotenie v troch zo siedmich kategórií, ktoré hodnotili odborníci z Pedagogickej fakulty UK. Podľa štúdie ponúka najstaršia univerzita v krajine študentom kvalitné uplatnenie, medzinárodné prostredie a teší sa aj najväčšiemu záujmu. Aspoň v jednej kategórii získalo päť hviezdičiek ďalších jedenásť verejných vysokých škôl.

Autori štúdie zo Strediska vzdelávacej politiky Pedagogickej fakulty UK pri porovnávaní tuzemských verejných vysokých škôl čerpali zo štatistických dát ministerstva školstva, výročných správ jednotlivých škôl a fakúlt, aj databázy Rady pre vedu, výskum a inovácie, píše portál čt24.

Informácie, ktoré postihujú všetkých dvadsaťdva vysokých škôl a ich 130 fakúlt:

  • Vedecká, výskumná a tvorivé orientácia
  • Medzinárodná otvorenosť a atraktívnosť
  • Regionálny rozvoj a sociálna inklúzia
  • Záujem uchádzačov a úroveň študentov
  • Hodnotenie výučby a učiteľov
  • Zameranie na prax
  • Uplatnenie absolventov na trhu práce

   

Hodnotenie dimenzí a profilov VVŠ ČR 2016 Vedecká, výskumná a tvorivé orientácia Medzinárodná otvorenosť a atraktívnosť Regionálny rozvoj a sociálna inklúzia
Univerzita Karlova v Prahe **** ***** *
Jihočeská univerzita v Českých Budejoviciach *** ** *****
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem ** ** *****
Masarykova univerzita **** ***** ***
Univerzita Palackého v Olomouci *** *** ***
Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno *** ***** *
Ostravská univerzita v Ostrave ** ** *****
Univerzita Hradec Králové ** ** ****
Sleszká univerzita v Opave ** ** *****
České vysoké učenie technické v Prahe **** **** *
Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe ***** **** *
Západočeská univerzita v Plzni *** ** ***
Technická univerzita v Liberci ** ** *****
Univerzita Pardubice *** ** ****
Vysoké učenie technické v Brne **** *** **
Vysoká škola baňská - Technická univerzita Ostrava *** ** ****
Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne *** ** *****
Vysoká škola ekonomická v Prahe ** ***** *
Česká poľnohospodárska univerzita v Prahe *** *** **
Mendelova univerzita v Brne *** **** ***
Vysoká škola polytechnická Jihlava * * ****
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budejoviciach * ** ****

Hodnotenie dimenzí a profilov VVŠ ČR 2016 Záujem uchádzačov a úroveň študentov Hodnotenie výučby a učiteľov Zameranie na prax Uplatnenie absolventov na trhu práce
Univerzita Karlova v Prahe ***** **** *** *****
Jihočeská univerzita v Českých Budejoviciach *** ** *** **
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem ** ** *** ***
Masarykova univerzita **** **** *** ***
Univerzita Palackého v Olomouci **** *** **** ***
Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno ***** *** **** ***
Ostravská univerzita v Ostrave **** *** *** ***
Univerzita Hradec Králové ** *** *** ***
Sleszká univerzita v Opave ** * ** **
České vysoké učenie technické v Prahe *** *** *** ****
Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe *** **** **** ****
Západočeská univerzita v Plzni *** *** *** ***
Technická univerzita v Liberci ** ** *** ***
Univerzita Pardubice ** ** ** **
Vysoké učenie technické v Brne *** *** **** ***
Vysoká škola baňská - Technická univerzita Ostrava ** ** ** **
Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne ** ** *** ***
Vysoká škola ekonomická v Prahe ***** **** ** ****
Česká poľnohospodárska univerzita v Prahe ** ** ** ***
Mendelova univerzita v Brne *** ** ** *
Vysoká škola polytechnická Jihlava * ** **** **
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budejoviciach * * ***** **

Pozrite sa, ktoré mestá sú najlepšie pre život. 

Súvisiace články

Najčítanejšie