Zatiahnuté, dažďové prehánky
Bratislava
Juraj
24.4.2024
Začala sa volebná kampaň. Koľko môžu minúť kandidáti na prezidenta?
Zdielať na

Začala sa volebná kampaň. Koľko môžu minúť kandidáti na prezidenta?

BRATISLAVA / Začala sa volebná kampaň pred prezidentskými voľbami. Kandidáti na ňu môžu minúť pol milióna eur. Vyplýva to zo zákona o volebnej kampani. Kampaň sa začína dňom vyhlásenia termínu volieb v Zbierke zákonov SR a končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.

"Kandidát na prezidenta SR môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac 500-tisíc eur vrátane dane z pridanej hodnoty spolu pre obidve kolá volieb," píše sa v zákone. Do tejto sumy sa rátajú aj náklady na propagáciu kandidáta, ktoré vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a náklady, ktoré uhradil alebo má uhradiť.

Aj keď so zľavou, započítava sa plná suma

Zákon tiež spresňuje, že ak sa politická propagácia, inzerát alebo program zverejnili alebo odvysielali bezplatne alebo za zníženú cenu u iného vysielateľa ako v Rozhlase a televízii Slovenska, započítava sa do uvedenej sumy ich obvyklá cena.

Za náklady na volebnú kampaň sa podľa zákona považuje "súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré kandidát na prezidenta vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy, na úhradu politickej propagácie, na úhradu za zhotovenie reklamných plagátov, letákov, iných propagačných materiálov a predmetov a akýchkoľvek ďalších plnení spojených s volebnou kampaňou".

Osobitný účet v banke

Finančné prostriedky určené na kampaň musí kandidát viesť na osobitnom účte v banke. Údaje na účte musia byť nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Na osobitný účet musia byť vložené peniaze výlučne prevodom z iného účtu. Výpisy z účtu musí kandidát uchovávať päť rokov od ich vydania.

Kandidáti môžu podľa zákona prijať dary na kampaň iba od fyzickej a právnickej osoby s trvalým pobytom či sídlom v SR, a tiež od politickej strany registrovanej na Slovensku. Dary nemôže prijať od štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku, ale ani od občianskeho združenia, nadácie či neziskovej organizácie a verejnoprávnej inštitúcie.

Evidencia nepeňažných darov

Každý kandidát má aj povinnosť viesť osobitnú evidenciu nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia, hodnoty a identifikačných údajov darcu. Evidenciu musí zverejniť na svojom webe a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Rezort ju následne sprístupní aj verejnosti.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy