Jasno
21°
Bratislava
Adrián
23.3.2023
O podporu na fotovoltiku sa môžu uchádzať subjekty verejného sektora
Zdielať na

O podporu na fotovoltiku sa môžu uchádzať subjekty verejného sektora

Zdroj: Profimedia

BRATISLAVA / Subjekty štátneho a verejného sektora sa môžu prihlásiť do výzvy na podporu využívania fotovoltických zariadení. Informoval o tom v utorok 7. februára na brífingu dočasne poverený minister hospodárstva SR Karel Hirman za účasti generálneho riaditeľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislava Jurikoviča.

O európske finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov môžu aktuálne požiadať obce, mestá, vyššie územné celky (VÚC), ale aj orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie, ktoré sú schopné vyrobenú elektrinu používať na pokrytie svojej vlastnej spotreby. Na výzvu s týmto zameraním je vyčlenených päť miliónov eur. Inštalácie je nutné zrealizovať do konca roka 2023. "Som rád, že sa nám spolu s ministerstvom životného prostredia a SIEA podarilo v končiacom Operačnom programe Kvalita životného prostredia presmerovať uvoľnené európske zdroje na inštaláciu fotovoltických systémov nielen pre podniky, ale aj pre verejný sektor. Je to príležitosť zrealizovať projekty umožňujúce dlhodobo a významne znížiť náklady na elektrinu tým, ktorí majú predpoklady slnečnú energiu zmysluplne využiť," uviedol Karel Hirman, dočasne poverený minister hospodárstva SR.

Obce, mestá, VÚC a verejnoprávne inštitúcie ako napríklad verejné vysoké školy môžu získať podporu do výšky 95 percent oprávnených nákladov, v prípade subjektov ústrednej štátnej správy je podpora stopercentná. Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt nie je ustanovená, maximálna je 750-tisíc eur.
"Touto výzvou sa podpora fotovoltických systémov vo verejnom sektore nezačína ani nekončí. V uplynulom období získalo podporu z európskych zdrojov na obnovu verejných budov viac ako 850 projektov, z ktorých len zlomok využil aj pomoc na inštaláciu fotovoltických systémov. Všetkým je jasné, že situácia sa vlani radikálne zmenila a v pripravovanom Programe Slovensko rátame s vyšším záujmom. Aktuálna výzva je príležitosťou najmä pre tých, ktorí majú predpoklady projekty zrealizovať do konca roka," zdôraznil Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Výzva je zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kilowattov (kW) v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky. Podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Špecifikom tejto výzvy je podmienka mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené verejné obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný. Týmito podmienkami sa zabezpečí rýchla implementácia projektu žiadateľa.

Keďže je čas na využitie tejto pomoci s vysokou mierou podpory limitovaný, bolo nevyhnutné stanoviť jednoznačné pravidlá, aby sa dalo jednoducho odlíšiť, že vyrobená elektrina sa nevyužíva na hospodárske účely iných subjektov. Zároveň platí, že do distribučnej sústavy môže byť dodávaných maximálne 20 percent celkového ročného objemu vyrobenej elektriny. Zostávajúca energia má pokrývať spotrebu nehospodárskych činností žiadateľa.

Žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 28. februára. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch. Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy