Jasno
21°
Bratislava
Berta
2.7.2022
Polročné prázdniny sa rušia. Podľa ministerstva školstva boli nadbytočné
Zdielať na
Slovensko

Polročné prázdniny sa rušia. Podľa ministerstva školstva boli nadbytočné

BRATISLAVA / Od nasledujúceho školského roka sa rušia polročné prázdniny. Vyplýva to z novely vyhlášky rezortu školstva o podrobnostiach o organizácii školského roka na školách. Vyhláška nadobudne účinnosť od 30. mája tohto roka.

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR argumentovalo, že tieto prázdniny sú nadbytočné, keďže neprinášajú pozitívne vplyvy na žiakov v školách. Ich dĺžka nepostačuje na regeneráciu samotných žiakov, zamestnancov škôl alebo rodičov či zákonných zástupcov žiakov. Obdobie školských prázdnin od budúceho roka budú tvoriť jesenné, vianočné, jarné, veľkonočné a letné prázdniny.

Ministerstvo nevyhovelo pripomienke odborového zväzu

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku malo zásadnú pripomienku a požadoval stiahnutie predloženého návrhu. Ministerstvo ale  v medzirezortnom pripomienkovom konaní o vyhláške zásadnej pripomienke nevyhovelo.

Dôvodom bolo, že polročné prázdniny vnímajú ako súčasť školských prázdnin a nevidia praktický dôvod na zmenu zaužívaného stavu. „Poskytnutie polročných prázdnin bolo psychologickým predelom medzi ukončením hodnotenia v prvom polroku a novým hodnotením v druhom polroku. Bez poskytnutia polročných školských prázdnin by žiaci ukončili klasifikáciu v jednom polroku a pokračovali by hneď v ďalšom polroku, bez toho, aby si uvedomili hodnotenie výsledkov za predchádzajúci polrok a prípadnú potrebu sa zlepšiť v jednotlivých oblastiach,“ konštatoval zväz.

Podľa ministerstva školstva bola pripomienka predmetom rozporového konania

"Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku uvádzame, že zásadná pripomienka bola predmetom rozporového konania, ktoré sa uskutočnilo 27. 4. 2022. Zásadná pripomienka bola v rámci rozporového konania prerokovaná a účel zmeny bol na tomto rozporovom konaní vysvetlený. Zásadná pripomienka nebola MŠVVaŠ SR akceptovaná z dôvodov, ktoré sú už uvedené v dôvodovej správe, ako aj z dôvodu, že polročné prázdniny neplnia žiadny účel," uvádza vo svojom stanovisku Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR.

Dodalo, že polročné prázdniny na seba pri prechode od jedného školského roku k druhému nenadväzovali a nenadväzovali ani na dátum hodnotenia predmetov a správania žiaka za prvý polrok.  Boli nadviazané až na najbližšiu sobotu a nedeľu.

"Pridaný deň školského vyučovania by mohli školy využiť práve na organizáciu takéhoto "dňa reflexie", kde by žiakom pomohli zreflektovať prvý polrok a nastaviť si ciele na druhý polrok," dodalo ministerstvo školstva.

Súvisiace články

Najčítanejšie