PREHĽAD OPATRENÍ: Tieto pravidlá musíte dodržiavať v okrese podľa zaradenia v Covid automate

18.10.2021 14:56 Noviny.sk Slovensko

PREHĽAD OPATRENÍ: Tieto pravidlá musíte dodržiavať v okrese podľa zaradenia v Covid automate

Archívna reportáž
embed kód
BRATISLAVA / Od pondelka máme na Slovensku už aj päť čiernych okresov. V oranžovej farbe je 15 okresov, v červenej 37, v bordovej farbe je 22 okresov. Obyvatelia čiernych okresov sa nedostanú ani do reštaurácie, ani fitnesscentra a zakázané sú aj svadby a kary.

Aktualizáciu mapy okresov podľa COVID automatu schválila vláda SR. 

Prehľad okresov podľa farieb od 18. 10. 2021

V čiernej fáze (3. stupeň ohrozenia) sú okresy: Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Stará Ľubovňa, Svidník.

V bordovej fáze (2. stupeň ohrozenia) sú okresy: Bytča, Detva, Dolný Kubín, Humenné, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Levoča, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Námestovo, Ružomberok, Sabinov, Skalica, Snina, Stropkov, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom.

V červenej fáze (1. stupeň ohrozenia) sú okresy: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Gelnica, Hlohovec, Ilava, Kežmarok, Levice, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Senica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Trenčín, Turčianske Teplice, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen.

V oranžovej fáze (Ostražitosť) sú okresy: Bratislava I.-V., Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Šaľa, Senec, Topoľčany, Trnava.

Povinnosť nosenia rúšok

Oranžové okresy: Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou je povinné v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

Červené okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach.

Bordové a čierne okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinné mať na nose aj ústach respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, a to buď rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.

Návštevníkmi v zdravotníckych zariadeniach budú môcť byť osoby, ktoré spĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby, prekonali ochorenie Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie Covid- 19. Musí to byť PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu. Antigénový test nemôže byť starší ako 24 hodín od odberu. Netýka sa to osôb, ktoré privážajú či sprevádzajú pacientov na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, len osôb, ktoré prichádzajú navštíviť hospitalizované osoby. Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť aj miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

Prevádzky a podujatia

Prevádzky, okrem typov prevádzok stanovených vyhláškou, a organizátori hromadných podujatí si musia vybrať z ponúkaných troch režimov, v akom z nich budú fungovať.

Základ:  prístup pre všetky osoby.

Režim OTP: znamená, že do prevádzky môžu vstúpiť očkovaní, testovaní, alebo tí, ktorí prekonali ochorenie Covid-19, pričom negatívny výsledok má byť z PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu. Pri antigénových testoch nesmie byť výsledok starší ako 48 hodín od odberu.

Očkovaní: je to režim iba pre kompletne zaočkovaných. Kompletne zaočkovaní sú ľudia, ktorí sú 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny - 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou, 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania Covid-19. Na účely vyhlášok k obmedzeniam prevádzok a organizácii hromadných podujatí sa ako kompletne zaočkované posudzujú aj deti do veku 12 rokov a 2 mesiace.

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí byť viditeľne vyznačený priestoroch prevádzky. Organizátor hromadného podujatia rovnako musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup. Vstup a pobyt v prevádzke alebo do priestorov hromadného podujatia musí prevádzkovateľ/organizátor povoliť len zákazníkom/účastníkom vo zvolenom režime.

Výnimky z povinnosti zavedenia režimu

Režim (základ, OTP, kompletne zaočkovaní) na vstupe do prevádzky si nie sú povinné označiť esenciálne prevádzky a služby. Ide napríklad o potraviny, drogérie, lekárne, očné optiky a predajne zdravotníckych pomôcok, kúpele poskytujúce procedúry na základe návrhu lekára, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, knižnice, čerpacie stanice, opravovne a servis elektroniky strojov, služby STK a emisnej kontroly a podobne. Tieto prevádzky a služby si nemusia stanoviť režim ani v čiernom okrese. Ostatné prevádzky a služby, ktoré majú povolenú činnosť v čiernom okrese, si musia zvoliť režim OTP alebo režim zaočkovaní.

Hromadné podujatia

V každom okrese je pri hromadných podujatiach organizátor povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. Táto povinnosť neplatí pre podujatia v režime OTP, alebo výlučne zaočkovaní.

Oranžové okresy

Základ: Pri režime "základ" môže byť pri státí v exteriéri maximálne 100 osôb a pri státi v interiéri maximálne 50 osôb. Pri sedení v exteriéri môže byť maximálne 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb) a v interiéri maximálne 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb).

OTP: Ak sa prevádzkovateľ, alebo organizátor rozhodne pre režim OTP, v interiéri môže byť najviac 25 % kapacity návštevníkov a v exteriéri najviac 50 %. Ak nie je možné určiť kapacitu, všeobecne platí, že najviac môže byť 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri. 

Očkovaní: Pri režime "očkovaný" nie je žiadny kapacitný limit.

Červené okresy

Základ: kapacita obmedzená na maximálne 10 osôb.

OTP: je potrebné dodržiavať 25 % kapacity. Pokiaľ nie je kapacita určiteľná, maximálne je povolených 150 osôb. 

Očkovaní: aj v červených okresoch bez kapacitného limitu

Bordové okresy

Základ: môže byť v prevádzke maximálne 6 osôb. 

OTP:  je potrebné dodržiavať 25 percent kapacity. Pokiaľ sa kapacita nedá určiť, v prevádzkach je povolených maximálne 50 osôb

Očkovani: Aj v bordových okresoch platí pre režime "zaočkovaní" neobmedzená kapacita

Čierne okresy

V čiernych okresoch v režime "zaočkovaní" môže byť v prevádzke a na hromadných podujatiach maximálne 100 osôb. V čiernych okresoch nie je povolené zaviesť režim OTP, ani režim "základ".

Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú v zelených až bordových okresoch bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, je potrebné toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Športové podujatia, súťaže, limity pre športovcov

Oranžové okresy

Základ: Pri režime "základ" je povolených maximálne 50 osôb.

OTP: OTP môže byť najviac 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri.

Zaočkovaní: nemajú žiaden kapacitný limit

Červené okresy

Základ: V režime základ sú povolené len tréningy v počte 10 osôb na sektor

OTP: Ak je zvolený režim OTP, v interiéri je povolených 75 osôb na jeden sektor, v exteriéri 150 osôb na jeden sektor.

Zaočkovaní: nemajú žiaden kapacitný limit

Bordové okresy

Základ: zakázané

OTP: je povolených 50 osôb na sektor

Očkovaní: režime zaočkovaní nie je žiaden kapacitný limit

Čierne okresy

Základ: zakázané

OTP: zakázané

Očkovaní:  je povolených 100 osôb

Kultúrne podujatia 

Oranžové okresy: 

Základ: je v prípade sedenia povolených najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 v exteriéri. V prípade státia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 50 osôb stojacich v interiéri alebo 100 v exteriéri.

OTP: V režime OTP je povolených najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 500 osôb v interiéri alebo 1000 v exteriéri.

Očkovaní: žiadny kapacitný limit

Červené okresy: 

Základ:  sa dovoľuje 50 % kapacity, avšak do 50 sediacich osôb

OTP: povolených 50 % kapacity, avšak do 250 osôb v interiéri a do 500 osôb v exteriéri

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

Bordové okresy

Základ: Režim "základ" je pri kultúrnych podujatiach v bordových okresoch zakázaný

OTP: V režime OTP je potrebné dodržiavať 50 % kapacity, avšak do 150 osôb v interiéri a do 200 osôb v exteriéri.

Očkovaní: nie je obmedzená kapacita

Čierne okresy

Základ: zakázané

OTP: zakázané

Očkovaní: povolených maximálne 100 osôb

Bohoslužby

Oranžové okresy

Základ: V režime základ je povolených 100 osôb stojacich v exteriéri. Sedenie v exteriéri je povolené maximálne pri 50% kapacity priestoru (do 200 osôb), v interiéri maximálne 25% kapacity priestoru na sedenie, avšak do 100 osôb

OTP: V režime OTP môže byť v interiéri využitých maximálne 25 % kapacity priestoru, v exteriéri maximálne 50 % kapacity priestoru. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita v interiéri môže byť maximálne 500 osôb, v exteriéri 1000. 

Očkovaní: bez kapacitného limitu

Červené okresy

Základ: môže byť 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 10 osôb).

OTP: je povolených maximálne 25 % kapacity priestoru (ak nie je určiteľná kapacita, maximálne 150 osôb).

Zaočkovaní: žiaden kapacitný limit

Bordové okresy

Základ:

OTP: môže byť maximálne 25 % kapacity priestorov, najviac 50 osôb.

Zaočkovaní: žiadne kapacitné limity

Čierne okresy

Základ: môže byť 1 osoba / 25 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 6 osôb)

OTP: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)

Zaočkovaní: maximálny počet 100 osôb

Svadby, krsty (obrady)

Oranžové okresy

Základ: povolené sedenie najviac 25 % kapacity (najviac 100 osôb) v interiéri a 50 % (najviac 200 osôb) v exteriéri. Státie však platí, že najviac 50 v interiéri a 100 v exteriéri. 

OTP: v interiéri maximálne 25 % kapacity priestoru, v exteriéri maximálne 50 % kapacity priestoru.

Zaočkovaní: žiaden kapacitný limit

Červené okresy

Základ: V režime "základ" platí pravidlo: 1 osoba na 15 m2 podlahovej plochy priestoru; pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 150 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 10 osôb.

OTP:  Pri režime OTP je povolených maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia. Ak nie je možné určiť kapacitu, je povolených najviac 150 osôb.

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

Bordové okresy

Základ: maximálne 6 osôb

OTP: je povolených 25 % kapacity. Pokiaľ nie je kapacita určiteľná povolených je maximálne 50 osôb

Očkovaní: bez kapacitného limitu

Černe okresy

Základ: zakázané

OTP: zakázané

Očkovaní: dovolených maximálne 100 osôb

Svadby, oslavy, večierky a iné obdobné podujatia alebo podujatia v prevádzkach verejného stravovania

Oranžové okresy

Základ: zakázané

OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri

Zaočkovaní: povolených najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri

Červené okresy

Základ:  zakázané

OTP: je v interiér povolených maximálne 25 osôb a v exteriéri maximálne 40 osôb.

Očkovaní: môže byť v interiéri maximálne 50 osôb, v exteriéri maximálne 80 osôb

Bordové okresy 

Základ: zakázané 

OTP: zakázané

Zaočkovaní: dovolených maximálne 20 osôb

Taxislužby

V oranžových, červených a bordových okresoch môžu byť najviac dve osoby v jednom rade, vrátane vodiča. Pri čiernych môžu byť najviac dve osoby vo vozidle V červených, bordových a čiernych okresoch je povinné po každom zákazníkovi dezinfikovať priestory pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom).

Umelé kúpaliská

Oranžové okresy: 

Základ: najviac 10 ľudí 

OTP: 50 % kapacity

Zaočkovaní: bez kapacitných obmedzení

Červené okresy

Základ: zakázané

OTP: 25 % kapacity

Zaočkovaní: 50 % kapacity

Bordové okresy:

Základ: zakázaný

OTP: najviac 10 osôb

zaočkovaní: 25 % kapacity

Čierne okresy

Základ: zakázané

OTP: zakázané

Zaočkovaní: dovolených najviac 10 osôb

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

Vleky a lanovky

Vleky, teda nie uzatvorené kabínky, sú otvorené pre plne zaočkované osoby alebo osoby v režime OTP v prevádzke vo všetkých farbách covid semaforu. Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek. V oranžových okresoch: zaočkovaní: bez kapacitných obmedzení, režim OTP: bez kapacitných obmedzení. Režim "základ" je pri kabínkových lanovkách zakázaný. Pre červené a bordové okresy platia tieto pravidlá: Zaočkovaní: 50 % kapacity, režimy OTP a základ: kabínkové lanovky sú zakázané. V čiernych okresoch je povolený len režim "zaočkovaní" a to 25 % kapacity.

Obchodné domy

Oranžové okresy: bez kapacitného limitu, otvorené sedacie sekcie a detské kútiky. V červených, bordových a čiernych okresoch môže byť najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových, zatvorené sedacie sekcie a detské kútiky.

Hotely a podobné ubytovacie služby

Oranžové okresy: 

základ: ubytovanie zakázané

OTP: bez kapacitných obmedzení

Očkovaní: bez kapacitných obmedzení

Červené a bordové okresy

Základ: zakázané

OTP: smú byť 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na samostatnej izbe

Zaočkovaní: bez kapacitných obmedzení

V čiernych okresoch je ubytovanie zakázané. To sa netýka dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania a služieb nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

Reštaurácie a ostatné zariadenia verejného stravovania

Oranžové okresy: 

Základ: vstup len do exteriéru, na terase max 10 osôb

OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi

Zaočkovaní: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti

Červené okresy: 

Základ: okienkový predaj a rozvoz

OTP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre

Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre

Bordové okresy:

Základ: okienkový predaj a rozvoz

OTP: povolený len exteriér, bez kapacitných obmedzení, rozostup stolov v exteriéri najmenej 2 metre 

Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky

Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.

Čierne okresy:

Povolený len predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.

Fitness centrá

Oranžové okresy: 

základ: najviac 10 osôb

OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov

Očkovaní: bez kapacitného limitu

Pre červené okresy:

Základ: zakázané 

OTP: 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2

Zaočkovaní: 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2

Bordové okresy: 

Základ: zakázané

OTP: zakázané

Zaočkovaní: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2

V čiernych okresoch je zakázané mať otvorené fitness centrum vo všetkých režimoch.

Múzeá, galérie, výstavné siene

Oranžové okresy

Základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových.

OTP: bez kapacitného limitu

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

Červené okresy: 

Základ: individuálne prehliadky s obmedzením 1 návštevník na 15 m2

OTP: hromadné prehliadky v skupinách do 10 osôb

červené okresy:bez kapacitných obmedzení

Bordové okresy:

Základ: zakázané

OTP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových, režim

Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení

Čierne okresy

Základ: zakázané a zatvorené múzeá, galérie a výstavné siene

OTP: zakázané a zatvorené múzeá, galérie a výstavné siene

Zaočkovaní: povolené individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Wellness, akvaparky, prírodné a liečebné kúpele 

Pre liečebne na predpis lekára neplatia kapacitné obmedzenia.

Oranžové okresy: 

základ sa nesmie používať

OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1000 osôb

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu,

Červené okresy:

Základ sa nesmie používať 

OTP: v režime OTP smie byť 10 osôb, iba však pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach

Zaočkovaní: pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach bez kapacitného limitu

V bordových okresoch je činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby len pre plne zaočkovaných ubytovaných hostí.

V čiernych okresoch je prevádzkovanie wellness, akvaparkov, prírodných a liečebných kúpeľov zakázané pre všetky režimy.

Zdroj: noviny.sk/uvzsr

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

12:30 Top Star
12:50 V siedmom nebi
15:20 S pravdou von
11:55 Profesionáli VIII.
12:55 Naši I.
13:40 Zlato v garáži VI.
11:40 Nákupné maniačky
13:05 Záchranári
13:50 Prvé oddelenie
12:40 Okido II.
12:50 Knihy od Stonožky
13:00 Jahôdka a jej kamaráti I.
11:05 Jak změřit svět
13:20 Bod zlomu
15:20 Příšerky z vesmíru