Manuál, ako dostať pomoc: Ministerstvo dopravy spúšťa 2. fázu pomoci pre gastro a cestovný ruch

22.04.2021 19:44 Noviny.sk Slovensko

Manuál, ako dostať pomoc: Ministerstvo dopravy spúšťa 2. fázu pomoci pre gastro a cestovný ruch

SLOVENSKO / Podnikatelia môžu opäť požiadať o kompenzácie výpadku príjmov v čase od 1.novembra do 31.marca. Ministerstvo dopravy spúšťa ďalšiu etapu štátnej pomoci pre gastrosektor a cestovný ruch. V porovnaní s prvou etapou, ku ktorej mali podnikatelia viacero výhrad, vypadla povinnosť mať vyplatené pohľadávky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni či daňovému úradu.

"Druhé kolo výzvy rozšíri obdobie, za ktoré budú môcť podnikatelia žiadať podporu na 12 mesiacov, teda od 1. apríla 2020 do 31.marca 2021. Finančné krytie máme však týmto rozhodnutím až do 31.mája 2021. Zmenou oproti prvej etape je, že v novej výzve vypadáva povinnosť mať vyplatené pohľadávky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni, resp. daňovému úradu, čím sa schéma otvorí ďalším subjektom,” spresnila štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

Medzi gastro a cestovný ruch sa prerozdelí 120 miliónov eur

Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci je pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Vyhodnocuje sa každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty. Limit čerpania je stanovený na 200 000 eur na žiadateľa, keďže ide o tzv. schému pomoci “de minimis”. 

Oprávnené obdobie pre čerpanie tejto pomoci je od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2022.

Pri druhej etape pomoci sú zmeny, netreba mať vyplatené pohľadávky voči sociálnej poisťovni, môžu o kompenzáciu požiadať aj podniky ktoré vznikli v čase od 01 apríla do 30 augusta minulého roka. 

Manuál

Základné podmienky pre elektronické žiadosti: 

 • Žiadosť nie je možné podať cez Internet Explorer, použite akýkoľvek iný webový prehliadač
 • Na podpisovanie prostredníctvom portálu slovensko.sk musíte mať vždy nainštalovanú
  najnovšiu verziu podpisových komponentov, ktorú nájdete na stránke slovensko.sk v časti na
  stiahnutie. 
 • musíte disponovať občianskym preukazom s čipom
 • Pre podpísanie žiadosti je nevyhnutné mať na občianskom preukaze s čipom nahratý
  tzv. kvalifikovaný certifikát (ACA).
 • Pre prístup na slovensko.sk okrem občianskeho preukazu s čipom potrebujete aj softvérové
  vybavenie a kontaktnú čítačku čipových kariet. Softvér je možné bezplatne stiahnuť z portálu Ministerstva vnútra SR. Ovládače k čítačke kariet získate priamo od samotného
  výrobcu čítačky.
 • Na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom portálu slovensko.sk
  je okrem kvalifikovaného certifikátu na občianskom preukaze potrebné mať inštalovanú aj
  aplikáciu D.Signer/XAdES, ktorú si môžete stiahnuť na portáli slovensko.sk v sekcii - Na stiahnutie.
 • Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k žiadosti je potrebné mať
  aktivovanú Vašu elektronickú schránku na doručovanie.

Postup prihlásenia sa na portál slovensko.sk:

1. Prejdite na portál www.slovensko.sk

2. Prihláste sa na portál

3. Zvoľte „Prihlásiť sa“

4. Zadajte Váš 6 miestny BOK

5. Zvoľte „Ďalej“

6. Vyberte subjekt, za ktorý idete žiadať

7. Zvoľte „Prihlásiť sa“

8. Do poľa hľadať zadajte: „Podávanie žiadosti o poskytovanie finančného príspevku
pre podniky v odvetví cestovného ruchu v súvislosti COVID-19“

9. Po zvolení služby prosím kliknite na možnosť: „Prejsť na službu“. Po otvorení služby sa Vám
automaticky otvorí formulár.

Postup vypĺňania formuláru:

1. Ako prvé vyplníte údaje o žiadateľovi:

a)zvolíte typ osoby (fyzická alebo právnická) b) zadáte IČO (identifikačné číslo organizácie) c) DIČ (daňové identifikačné číslo) d) Zvoľte či ste platca DPH e) IČ DPH (V prípade označeného „Som platca DPH“ – vyplniť IČ DPH ) f) Obchodné meno právnickej osoby/fyzickej osoby – podnikateľa g) Meno h) Priezvisko i) Právna forma 

2. Adresa sídla:

 a) Štát (zvolíte miesto v ktorom má žiadateľ sídlo b) Región (bližšie špecifikované miesto v ktorom má žiadateľ sídlo) c) Okres (bližšie špecifikované miesto v ktorom má žiadateľ sídlo) d) Obec (miesto sídla spoločnosti/žiadateľa zapísané v príslušnom registri) e) Ulica f) Orientačné číslo g) Súpisné číslo h) Poštové smerovacie číslo (ZIP)

3. Osoba podávajúca žiadosť:

 a) Typ osoby podávajúcej žiadosť b) Titul pred menom c) Titul za menom d) Meno (vyplňte meno osoby, ktorá podáva žiadosť o finančný príspevok) e) Priezvisko (vyplňte priezvisko osoby, ktorá podáva žiadosť o finančný príspevok) f) Telefónne číslo g) Emailová adresa (email)

4. Údaje o firme

a) IBAN b) Dátum vzniku (dátum vzniku spoločnosti zapísaného v príslušnom registri) c) Aký bol celkový počet zamestnancov ku 31. 3. 2020? (V prípade, že ste začali podnikať po 31.3.2020 uveďte počet zamestnancov ku dňu začiatku podnikania) d) Aký je celkový počet zamestnancov na TPP ku dňu podania? e) Využitie e-kasy (áno/nie)

5. Žiadosť o finančný príspevok

a) Výpočet výšky finančného príspevku ( označte Pomoc de minimis) – označte možnosť Pomoc de minimis b) Výška poskytnutých finančných prostriedkov zo všetkých (vrátane tejto)* schém de minimis za posledné 3 roky. Tento údaj je dostupný na https://semp.kti2dc.sk/ c) Aká je Vaša hlavná ekonomická činnosť? d) Kód informatívne. (Dotazník vyplní toto pole automaticky) e) Za ktoré obdobie žiadate o finančný príspevok? f) Celkový čistý obrat podniku vo vybranom mesiaci – napíšte celkový čistý obrat podniku na základe účtovných závierok za dané obdobie) g) Celkový čistý obrat podniku v referenčnom období (napíšte obrat podniku na základe účtovných závierok za dané obdobie) h) Vyznačenie možnosti už prípadného čerpania pomoci DM17/2020 v predchádzajúcom období


6. Žiadosť o finančný príspevok
Ekonomické činnosti, za ktoré požadujete finančný príspevok

a) Názov činnosti podľa SK NACE (vyberte z ponúkaného zoznamu ekonomických činností takú
činnosť, ktorú ste prevádzkovali), b) Pokiaľ žiadate pomoc za Turistické informačné centrum (TIC) v SK NACE kóde 79.90 Poskytovanie turistických informácií návštevníkom a pritom súčasne vykonávate aj iné činnosti, je potrebné aby za TIC bola vyplnená samostatná žiadosť. c) Činnosti schémy pomoci (Bližšia špecifikácia ekonomickej činnosti) d) Dátum začiatku danej činnosti (dátum zápisu činnosti do príslušného registra) e) Obdobie (vyplňte obdobie, za ktoré žiadate finančný príspevok) f) Čistý obrat podniku vo vybranom mesiaci za zvolenú činnosť g) Čistý obrat podniku v referenčnom mesiaci za zvolenú činnosť h) Maximálna možná výška pomoci (vypočíta formulár a doplní automaticky)

Video návod: 

Plné znenie návodu, ako správne žiadosť vyplniť, nájdu žiadatelia na webovej stránke ministerstva dopravy.

Zdroj: noviny.sk/TVJOJ/Ministerstvo dopravy SR

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

06:15 Ranné noviny
08:30 Bez servítky
09:35 Súdna sieň
07:00 Moja mama varí lepšie ako tvoja
08:25 C.S.I.: Kriminálka Miami IX.
09:20 C.S.I.: Kriminálka Miami IX.
07:00 Prvé oddelenie
07:35 Prvé oddelenie
08:30 Divoké kone II.
07:15 No, počkaj!
07:25 Najmenší slon na svete
07:35 Ruby z dúhy II.
05:15 Twilight sága: Rozbřesk - 2. část
07:20 Zlatokopka
08:55 Dvě svatby