Zatiahnuté
17°
Bratislava
Ela
24.5.2024
Cannabidiol (CBD) sa od mája vyradí zo zoznamu zakázaných psychotropných látok
Zdielať na

Cannabidiol (CBD) sa od mája vyradí zo zoznamu zakázaných psychotropných látok

Archívna reportáž

CBD chcú uznať

BRATISLAVA / Zo zoznamu zakázaných psychotropných látok sa od mája vyradí látka cannabidiol (CBD). Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorú vo štvrtok schválil parlament. Rezort zdravotníctva v materiáli poukázal na to, že Slovensko bolo doteraz jediným členským štátom Európskej únie, ktorý ju považoval za psychotropnú látku. Zoznam by sa mal tiež doplniť o dve omamné látky I. skupiny, sedem psychotropných látok I. skupiny a dve psychotropné látky III. skupiny.

Novela by mala mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vo výške približne 38-tisíc eur ročne na strane zamestnávateľov, ktorí sú držiteľmi povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami. "O túto sumu sa znížia príjmy Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, a tým sa zakladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

Novelou sa tiež predĺžila platnosť osvedčenia z dvoch na tri roky, pretože v roku 2019 Slovenská zdravotnícka univerzita bez konzultácie s ministerstvom zdravotníctva výrazne zvýšila poplatky za školiace akcie v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami. "Tým vyvolala nespokojnosť držiteľov povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,“ doplnil rezort.

Vyradenie Látku CBD zo skupiny psychotropných látok by tiež malo mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v kozmetickom priemysle. Sekundárne by sa mala podľa rezortu zvýšiť zamestnanosť, nakoľko látka cannabidiol sa používa v kozmetickom priemysle a výrobky s ich obsahom nebudú zaradené medzi kontrolované látky. Tým by sa malo zjednodušiť ich uvádzanie na trh, výroba, distribúcia a predaj. Novela by tiež mala umožniť pružnejšie trestno-právne postihovať nezákonnú činnosť subjektov zameraných na nezákonnú výrobu a predaj omamných látok a psychotropných látok.

Látku CBD považuje odborný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie za neškodnú a nespôsobuje podľa neho vznik závislosti. Táto látka nie je zaradená do zoznamu ani podľa dohovorov OSN.

Súvisiace články