Zatiahnuté
Bratislava
Henrieta
28.11.2023
Aj kultúrny a kreatívny priemysel si zaslúži byť súčasťou rozvoja spoločnosti
Zdielať na

Aj kultúrny a kreatívny priemysel si zaslúži byť súčasťou rozvoja spoločnosti

Archívna reportáž

Kultúra zrazená na kolená

BRATISLAVA / Zástupcovia asociácií a združení v kultúrno-kreatívnom priemysle reagujú na zverejnený návrh Plánu obnovy, ktorý Vláda Slovenskej republiky predstavila verejnosti v prvých dňoch roka 2021. V tomto dokumente sa aj napriek odporúčaniu Európskeho parlamentu zo 17. septembra 2020 o Kultúrnej obnove Európy (2020/2708(RSP)), ako aj Výboru NRSR pre kultúru a médiá, ktorý uznesením zo dňa 23.9.2020 odporúča Vláde SR, aby vyčlenila minimálne 2% z prostriedkov Mechanizmu obnovy a odolnosti, na kultúrne a kreatívne sektory, nenachádza samostatná kapitola pre kultúru a jej obnovu.

Tieto prostriedky by pritom mali byť použité aj na reštrukturalizáciu a udržateľnosť kultúrnych a kreatívnych sektorov hospodárstva, pričom odporúčania pripomínajú potrebu plánovania zdrojov na zabezpečenie kontinuity činností v kultúrnych a kreatívnych sektoroch a priemysle, a na zabezpečenie predvídateľnosti pre ľudí pôsobiacich v tejto oblasti.

Kultúrny rozvoj je jedným z hlavných pilierov budovania zdravej, vzdelanej a konkurencieschopnej spoločnosti, ktorá môže vytvárať hodnoty, a nie byť len obslužnou bázou pre ostatné krajiny v rámci Európskeho spoločenstva. Bez týchto vlastností, a najmä účasti mladej generácie na kreatívnej tvorbe a inováciách, ako aj bez zabezpečenia moderných podmienok pre rozvoj kreativity a kultúrneho povedomia, zostane aj v budúcnosti naša spoločnosť len „montážnou halou“ Európy.

Z ekonomického pohľadu kultúrno-kreatívny priemysel, spolu s cestovným ruchom, vytvárajú najväčšiu spotrebu pri najnižších vstupných investíciách. Je to cesta, ktorou by sa naša krajina mala uberať a vytvárať podmienky na rozvoj tohto potenciálu. Zároveň by sme chceli upozorniť, že naše odvetvie bolo, a stále je, najpostihnutejším v rámci pandémie COVID-19 bez adekvátnej pomoci, ktorá prichádza neskoro a v nedostatočnej intenzite, napriek našej enormnej snahe pomáhať a hľadať riešenia. Slovenská republika je v rámci čerpania eurofondov na 25. mieste z 28 členských krajín. Prichádzame s ponukou v rámci KKP aj v tejto oblasti napomôcť situáciu zlepšiť. Je však potrebná vzájomná komunikácia a nastavenie možností zo strany štátu tak, aby bolo možné využiť potenciál, ktorý náš sektor jednoznačne ponúka, a ktorý ostáva nepodporený a nevyužitý. Ak je to možné v krajinách ako Rumunsko, alebo Rakúsko, tak veríme, že spoločne by sme našli cestu aj u nás.

Sme si vedomí, že oblastí, ktoré vyžadujú zásadné štrukturálne zmeny v našej krajine, je mnoho, a vyváženosť Plánu obnovy je citlivá a odborná téma, ale sme presvedčení, že kultúra by v ňom nemala chýbať, bolo by to bezprecedentné. Zúžiť oblasť obnovy len na sanáciu kultúrnych pamiatok je nedostatočné, a z nášho pohľadu neprijateľné. Preto vyzývame Vládu SR, ako aj poslancov NRSR, aby prehodnotili usporiadanie a zameranie Plánu obnovy, a vyčlenili na štrukturálne zmeny a rozvojovú pomoc v kultúre zodpovedajúci podiel, ktorý bude zohľadňovať potreby nášho odvetvia.

Veríme, že ešte stále existuje dostatok priestoru a času na zapojenie ľudí a oprostedborníkov z KKP do
procesu prípravy návrhu Plánu obnovy, a budeme môcť ako relevantní a rešpektovaní partneri prinášať konkrétne návrhy a riešenia. Ponúkame dialóg a naše kapacity na zmysluplnú diskusiu.

AHKS Asociácia Hudobných Klubov Slovenska

HÚS Hudobná Únia Slovenska

Združenie promotérov a festivalov na Slovensku

RND Radošinské naivné divadlo

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

CIF Fórum kreatívneho priemyslu

SJS Slovenská jazzová spoločnosť

Zástupcovia ticketingových spoločností v SR

BTL Komunikačná asociácia

ANP Asociácia nezávislých producentov

AKIS Asociácia kultúrnych inštitúcií Slovenska

United Music Academy

Asociácia DJov a hudobných producentov Slovenska

APAF Asociácia producentov animovaných filmov

KND Klub nezávislých divadiel

ADT Akadémia divadelných tvorcov

SKKD Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu

Divadlo LA KOMIKA

Temné kecy stand up comedy

Súvisiace články

Najčítanejšie správy