Zatiahnuté
Bratislava
Miloš
23.1.2022
Minister školstva Branislav Gröhling odpovedal na otázky fungovania škôl po testovaní
Zdielať na
Slovensko

Minister školstva Branislav Gröhling odpovedal na otázky fungovania škôl po testovaní

BRATISLAVA / Minister školstva Branislav Gröhling uviedol na sociálnej sieti odpovede na otázky, týkajúce sa fungovania školstva po celoplošnom testovaní. Otázky rozdelil do štyroch kategórií, prvá sa týka rodiča a druhá je zameraná na žiaka. Nasledovná tretia kategória sa týka zamestnancov školy a posledná kategória zahŕňa nezaradené otázky.

Prostredníctvom sociálnej siete uviedol Minister školstva Branislav Gröhling odpovede na otázky, ktoré súvisia s fungovaním škôl po celoplošnom testovaní. "Vyberám vaše najčastejšie otázky v súvislosti s fungovaním škôl a testovaním a pripájam odpovede na ne," uviedol Gröhling na sociálnej sieti. 

RODIČ

Čo sa stane, ak je jeden rodič pozitívny?
Ak je iba jeden člen domácnosti pozitívny, celá domácnosť ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii, vrátane žiaka. Pri návrate žiaka do školy sa požaduje potvrdenie od lekára.
Môže žiak navštevovať školu, ak jeden rodič nebol na testovaní?
Vzhľadom na ochranu žiakov aj učiteľov v škole odporúčame rodičom neumiestniť dieťa do materskej školy a v základnej škole využiť ospravedlnenie žiaka na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (teda 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november). Do týchto dní sa nepočítajú víkendy ani prázdniny.
Ak ale rodič potrebuje dať dieťa do školy, dieťa môže v zmysle vyhlášky ÚVZ č. 16 vstupovať do budovy školy. Rodič bez negatívneho testu však do školy vstúpiť nesmie.
Môže netestovaný rodič odprevadiť dieťa do školy?
Odprevadenie pred školu vyhláška č. 16 ÚVZ nezakazuje. Podľa vyhlášky ale nemôže dospelá osoba bez negatívneho testu vstupovať do vonkajších a vnútorných priestorov školy. Rodičom však odporúčame, aby zvážili neumiestniť dieťa do MŠ alebo ospravedlniť žiaka zo ZŠ.
Škola informuje, že žiak, ktorého rodič sa netestoval, nemôže navštevovať školu. Čo s tým?
Ide o staré opatrenie. Aktuálne platí nová vyhláška ÚVZ č. 16 z 30 októbra 2020. Podľa nej má žiak 0-4. ročníka ZŠ, žiak špeciálnej ZŠ alebo iné dieťa do desať rokov výnimku a nemusí pri vstupe do budovy predkladať negatívny test. Rodičom ale ministerstvo odporúča, aby zvážili neumiestniť dieťa do MŠ alebo ospravedlniť žiaka zo ZŠ.
Môže škola požiadať rodiča alebo inú osobu pri vstupe do budovy o preukázanie sa negatívnym testom?
Áno. Pri vstupe do budovy môže podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 ÚVZ riaditeľ alebo poverený zamestnanec požadovať od osoby vstupujúcej do budovy preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke z testovania.

ŽIAK

Čo robiť s triedou na prvom stupni, ak mal žiak pozitívny test?
V tomto prípade treba postupovať podľa Manuálu pre ZŠ a teda po konzultácii s RÚVZ prejsť na dištančnú výučbu v danej triede na obdobie, ktoré určí RÚVZ (spravidla 10 kalendárnych dní). Pri návrate žiaka do školy sa požaduje potvrdenie od lekára.
Môže netestovaný 10-ročný štvrták nastúpiť do školy bez negatívneho testu?
Bez negatívneho testu môžu do budovy vstúpiť žiaci nultého až štvrtého ročníka bez ohľadu na vek. Okrem nich majú výnimku na vstup do budovy bez negatívneho výsledku aj žiaci špeciálnej školy a aj všeobecne deti do desať rokov.
Ak rodič ospravedlňuje dieťa zo školy na 5 dní, počítajú sa do tohto času aj prázdniny a víkend?
Nie, do ospravedlnenia žiaka sa počítajú len dni vyučovania.

ZAMESTNANEC

Čo s triedou, ak mal zamestnanec pozitívny test?
Odporúčame, aby trieda prešla na dištančnú výučbu na obdobie 10 dní po súhlase zriaďovateľa. Zamestnanec informuje svojho lekára o výsledku testu a buď čerpá pandemickú PN alebo pracuje z domu. Zamestnanci, ktorí majú negatívny výsledok testu, môžu podľa vyhlášky č. 16 ÚVZ vstúpiť na pracovisko.
Čo robiť, ak člen domácnosti učiteľa bol pozitívny?
Podľa vyhlášky č. 15 ÚVZ je v prípade pozitívneho výsledku jedného člena domácnosti celá domácnosť v povinnej 10-dňovej izolácii. Učiteľ môže pracovať z domu, alebo sa môže dohodnúť na čerpaní dovolenky, náhradného voľna alebo na pracovnom voľne.
Čo robiť, ak zamestnanec nebol testovaný?
Podľa vyhlášky č. 16 ÚVZ zamestnanec bez negatívneho testu nemôže vstúpiť do budovy školy. V tomto prípade odporúčame prácu z domácnosti alebo čerpanie dovolenky, náhradného voľna či pracovného voľna.
Čo robiť, ak zamestnanec nebol testovaný, pretože má výnimku zo zdravotných dôvodov?
Takýto zamestnanec môže podľa vyhlášky č. 16 ÚVZ vstúpiť do školy aj bez negatívneho výsledku testu. Ale s cieľom ochrániť zdravie a bezpečnosť učiteľov a žiakov odporúčame, aby sa v tomto prípade škola a zamestnanec dohodli na výkone práce z domácnosti na 10 kalendárnych dní.
Musí učiteľ cez jesenné prázdniny čerpať dovolenku?
Učiteľ alebo zamestnanec školy nemusí cez prázdniny čerpať dovolenku. Riaditeľ mu môže zadať prácu z domácnosti alebo prácu z pracoviska.

OSTATNÉ

Prečo sa menili jesenné prázdniny v materských školách?
Pôvodne mali jesenné prázdniny výnimočne platiť aj pre MŠ na základe rozhodnutia z piatku 23. októbra 2020. Ale následne sme v pondelok 26. októbra dostali z Ústredného krízového štábu požiadavku, aby sa prázdniny v materských školách vrátili do štandardného režimu – teda tak, že o nich rozhoduje škola.
Prečo vyšlo Usmernenie ministerstva školstva až v nedeľu večer?
Usmernenie z väčšiny nadväzuje na vyhlášky ÚVZ a opakuje ustanovenia v nich. Posledná vyhláška, ktorá určuje povinnosti a výnimky pri negatívnom teste, bola vydaná v piatok 30. októbra 2020 okolo 20.00. Okrem toho sme ešte časti Usmernenia týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov museli prekonzultovať s rezortom práce ako aj s lekármi.
Prečo rodičom ministerstvo iba „odporúča“ nedať dieťa do školy alebo škôlky, ak rodičia nemajú test?
Riadime sa vyhláškami ÚVZ, ktoré platia a musíme ich rešpektovať. Tie umožňujú žiakovi vstúpiť do školy. Preto dávame toto odporúčanie. Rozumiem, že niektorí učitelia majú obavy, ale ide o rovnaký stav, aký bol doteraz. Stále sa na školách nosia rúška, stále sa dodržuje hygiena a stále je dôležité dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia.
Vírus stále medzi nami je. Preto upozorňujem školy, aby aj po testovaní a aj pri negatívnych výsledkoch naďalej dodržiavali všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia tak, ako doteraz.

"Aktuálne prebehne vyhodnotenie výsledkov celoplošného testovania a dnes bude rokovať Ústredný krízový štáb. Od toho závisí aj to, ako budú školy ďalej fungovať," ďalej uvádza na sociálnej sieti Gröhling. 

Súvisiace články

Najčítanejšie