Vláda mala bohatý program. Dostalo sa na poskytovanie SOS dotácií, na rodičovský príspevok aj ochranu vlkov

Vláda mala bohatý program. Dostalo sa na poskytovanie SOS dotácií, na rodičovský príspevok aj ochranu vlkov

BRATISLAVA / Vláda v stredu schválila návrh na obnovenie poskytovania tzv. SOS dávky. Suma tejto pomoci sa súčasne zvýši z 210 eur na 300 eur mesačne. Ide o dávku určenú pre ľudí, ktorí pre koronakrízu prišli o zárobkovú činnosť a nemajú nárok na žiadnu inú finančnú pomoc od štátu.

Vyplýva to z novely nariadenia vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, ktorú v stredu schválila vláda. SOS dotáciu by podľa rezortu práce a sociálnych vecí mohlo dostávať približne 10-tisíc ľudí mesačne.

Schváleným nariadením vlády sa zároveň spresňujú podmienky poskytovania dotácií na stravu v čase trvania krízovej situácie. Upravuje sa možnosť poskytovania dotácie v prípade, keď je zariadenie školského stravovania pre krízovú situáciu zatvorené, ale deti sa naďalej zúčastňujú výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania na základnej škole. "V tomto prípade sa podmienka odobratia stravy považuje za splnenú a dotácia sa vyplatí rodičom v hotovosti za tie dni, kedy bolo zariadenie školského stravovania zatvorené," uviedlo ministerstvo práce.

Po novom sa tiež nebude uplatňovať limit maximálnej výšky dotácie v rozpočtovom roku na podporu humanitárnej pomoci pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorým rezort práce a sociálnych vecí poskytuje dotáciu na ich zvýšené výdavky v súvislosti s prijímanými protiepidemiologickými opatreniami. Zavádza sa tiež dotácia na nákup výživových doplnkov vo výške 20 eur na každého prijímateľa a zamestnanca vybraných druhov sociálnych služieb na obdobie piatich mesiacov, najmä vitamínu D3. Tento vitamín podľa ministerstva práce môže napomôcť k predídeniu nákazy ochorením COVID-19, alebo k miernejšiemu priebehu tohto ochorenia.

Od 9. novembra začnú úrady práce prijímať výkazy od zamestnávateľov, ktorý sa chcú uchádzať o kompenzácie. Projekt Prvá pomoc plus dnes schválila vláda. Podľa ministra práce Milana Krajniaka majú firmy nárok na zvýšenú pomoc za celý mesiac október.

Pozrite si vyjadrenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny: 

​Uvoľňovanie opatrení? 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak je zároveň presvedčený, že dve vlny celoplošného testovania pomôžu zraziť krivku nakazených tak, že 15. novembra bude môcť vláda pristúpiť k uvoľňovaniu opatrení

Pozrite si vyjadrenia Krajniaka pred zasadnutím vlády: 

Rodičovský príspevok 

Úrady práce a sociálnych vecí budú aj naďalej vyplácať pandemický rodičovský príspevok. Nárok na túto dávku rodičom opätovne vznikne od 1. novembra tohto roka, čím sa zabezpečí kontinuálne vyplácanie tejto dávky aj po novembri tohto roka. 

Ide o rodinnú dávku pre tých rodičov, ktorých dieťa počas súčasnej krízovej situácie dovŕšilo tri roky alebo šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Musí ísť súčasne o rodičov, ktorí nemajú nárok na príjem zo zamestnania, z podnikania alebo nárok na dávky sociálneho poistenia, prípadne na dôchodok z druhého alebo tretieho penzijného piliera. Vyplýva to z novelizácie nariadenia o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s koronakrízou, ktorú v stredu schválila vláda.

Odmeňovanie zdravotníkov

Kabinet v stredu schválil postup odmeňovania zdravotníkov z prvej línie. Avizované odmeňovanie zdravotníkov, ktorí vykonávali svoju prácu v tzv. prvej línii alebo v červenej zóne počas prvej vlny pandémie, je totiž možné až po schválení tohto materiálu vládou. Ako v návrhu uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR, bez tohto úkonu v zmysle platnej legislatívy môže poskytnúť finančné prostriedky len poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí sú podriadenými organizáciami ministerstva zdravotníctva.

Iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí spĺňajú podmienky na zapojenie sa do systému odmeňovania, môže poskytnúť tieto finančné prostriedky len na základe uznesenia vlády. Rezort zo zaslaných podkladov od zapojených určených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti následne určí výšku odmeny za jednu hodinu odpracovanú v prvej línii prostredníctvom vzorcov. Celková suma pridelených finančných prostriedkov je vyše 24 miliónov eur.

Vlk ako chránené zviera 

Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil návrh legislatívy, ktorou zabezpečí zvýšenú ochranu vlka dravého, tak ako je tomu pri ostatných chránených živočíchoch. Prestane tak byť predmetom každoročnej kvóty pre poľovníkov na jeho lov, zvýši sa jeho spoločenská hodnota a jeho usmrtenie bude trestným činom.

"Vlka dravého vyjmeme zo zoznamu tzv. vybraných živočíchov a bude zaradený do zoznamu chránených živočíchov," uviedol minister Ján Budaj s tým, že činnosť komisie na určenie kvóty sa ukončí a otvorí sa program starostlivosti o vlka. Minister spustením legislatívneho procesu zareagoval na rozhodnutie agrorezortu, podľa ktorého bude v poľovníckej sezóne 2020/21 povolený odstrel 50 jedincov. Rozhodnutie označil za neobhájiteľné a žiada prehodnotenie kvót aj vzhľadom na riziko infringementu za porušovanie európskej smernice.

S morom ošípaných Slovensko bojuje už niekoľko mesiacov. Minister Mičovský navrhoval použitie armády aj v prípade rozšírenia diviakov, ktoré sú práve hlavnými nosičmi pandémie moru ošípaných.  Hlavný predátor, ktorý reguluje rozsah aj diviakov, má byť odstrelený s povolením 50 vlkov. Vývoj je taký, že má byť odstrelených viac vlkov ako minulý rok," informoval  minister životného prostredia SR Ján Budaj. Problémy sú aj so srnčou zverou, ktorá je nad mieru premnožená. "Pandémia moru ošípaných je silnejšia ako minulý rok. Nevidíme žiaden zmysel v tomto kroku." 

Zdroj: noviny.sk/TV JOJ

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

TV Program

05:05 Najlepšie počasie
05:10 Noviny TV JOJ
05:45 Krimi
05:15 Nové bývanie
05:45 Miláčikovo
06:15 Súdna sieň
05:35 Kutyil s.r.o.
06:15 Hotelová inšpekcia XIII.
07:20 Tradičné recepty z celého sveta III. - Pomocníci v domácnosti
05:05 Zatancuj si s Nely
05:15 Krtko
05:45 Ruby z dúhy I.
05:35 Dobrodružství Hucka Finna
07:30 Až vyjde měsíc
09:15 Noc s králem