Prezidentka Čaputová udelila štátne vyznamenania 20 osobnostiam

Prezidentka Čaputová udelila štátne vyznamenania 20 osobnostiam

BRATISLAVA / Literárny vedec Peter Zajac, sociologička Zora Bútorová, novinár Andrej Bán, politik František Mikloško, ale aj popravená česká politička Milada Horáková patria medzi osobnosti, ktoré pri príležitosti 27. výročia vzniku SR ocenila prezidentka Zuzana Čaputová. Ocenenie od hlavy štátu si odnieslo spolu 20 osobností, z toho 12 mužov a osem žien. Ocenenie za zosnulú Horákovú prebrala členka Klubu Milady Horákovej Erika Mačáková.

"Každý, kto deň čo deň zodpovedne pracuje pre seba, svojich blízkych, pre svoju komunitu či región, pracuje aj pre svoju vlasť. Chcem sa vám preto všetkým poďakovať, že svojou obetavosťou prispievate k cieľu, ktorý by mal byť náš spoločný,“ uviedla v prejave k oceneným Čaputová. Prezidentka zároveň zdôraznila, že každý, kto svoju prácu robí najlepšie ako vie, kto háji hodnoty ľudskosti aj v neľahkých časoch a na úkor vlastného prospechu, je podľa nej vlastencom. "Našu úctu si zaslúžite vy všetci, ktorí pestujete čisté a korektné vzťahy s najbližšími, so svojimi kolegami, so svojimi oponentami a s každým, s kým prichádzate do kontaktu. Lebo dobré medziľudské vzťahy vytvárajú tak prepotrebný sociálny kapitál nevyhnutný k tomu, aby sa masa jednotlivcov žijúcich na spoločnom území premenila na spoločenstvo,“ povedala hlava štátu.

Prezidentka zároveň zdôraznila, že všetci ocenení si bez akýchkoľvek pochybností ocenenie zaslúžia. Tiež pripomenula, že viacerí z ocenených sa angažovali pri udalostiach Novembra 1989. "Veď ako by sme mohli neoceniť hrdinov, ktorí v najhorších chvíľach našich dejín prejavili svoju statočnosť i odvahu a vzdorovali spoločenskému zlu bez ohľadu na to, akú konkrétnu tvár toto historické zlo malo? Nesmierne si vážim, že mu vzdorovali aj za cenu straty osobnej slobody a perzekúcie svojich blízkych,“ uviedla. Štafetu od týchto osobností podľa Čaputovej následne úspešne prevzali ďalší ľudia, ktorí majú zvýšenú citlivosť na to, čo sa v našej spoločnosti deje a iniciatívne do týchto dejov vstupujú. "Ľudia, ktorí nečakajú, že niečo ‚sa‘ spraví samo, lebo žijú s naliehavým pocitom, ktorý im hovorí: Kto, ak nie my, kedy, ak nie teraz,“ povedala Čaputová.

Prezidentka doplnila, že považuje za česť a privilégium, že všetkým oceneným môže v mene republiky a jej obyvateľov poďakovať za všetko, čo urobili alebo ešte určite urobia. "Naša krajina potrebuje pre svoj úspešný rozvoj realistickú a inšpirujúcu víziu, potrebuje neustále zdokonaľovať infraštruktúru štátneho úspechu. Potrebuje toho ešte oveľa viac, ale podstatné je, že máme to najdôležitejšie, čo každá krajina pre svoj úspech potrebuje: Máme výnimočných ľudí s výnimočným prínosom pre svoju vlasť. Som preto veľmi poctená, že vám budem môcť odovzdať najvyššie vyznamenania, akými Slovenská republika disponuje,“ dodala Čaputová.

Zoznam ocenených osobností

1. Peter Zajac – osobnosť roku 1989, slovenský literárny vedec a politik

2. Zuzana Mistríková – osobnosť r. 1989, patrila k študentským lídrom Nežnej revolúcie

3. Branislav Tvarožek – bojoval proti obom totalitám, spolu s Martinom Janecom sú poslední dvaja príslušníci Vysokoškolského strážneho oddielu generálov Goliána a Viesta

4. Zora Bútorová – výnimočná sociologička, jedna z prvých na Slovensku, ktorá sa venovala ženám (po páde komunizmu)

5. Igor Luther – medzinárodne uznávaný kameraman

6. Martin Janec – člen protifašistického a protikomunistického odboja – vyznamenanie preberá dcéra Katarína Vicianová

7. Helena Barancová – profesorka, dekanka fakulty, venuje sa pracovnému právu a právu sociálneho zabezpečenia, je členkou rôznych Vedeckých rád, členkou rekodifikačnej komisie pre prípravu nového Občianskeho zákonníka

8. Ján Cibuľa – prvý rómsky lekár v Československu, jeden zo zakladateľov a bývalý prezident Medzinárodnej rómskej únie, kandidát nobelovej ceny za mier, jeden z najvýznamnejších rómskych osobností, vyznamenanie preberá syn Davide Cibula

9. Alžbeta Rajterová – muzikologička, dramaturgička, bývala riaditeľka Slovenskej filharmónie, organizátorka hudobného života

10. Tibor Soós – tréner a funkcionár v rýchlostnej kanoistike, výnimočné úspešné trénerské pôsobenie, vychoval niekoľko úspešných olympionikov

11. Ondrej Demáček – stredoškolský učiteľ informatiky

12. Mária Šustrová – doktorka, ktorá sa venuje Downovmu syndrómu

13. Jozef Plachý – jeden z najúspešnejších športovcov Československa

14. Silvia Pastoreková – virologička, úspešná vedecká pracovníčka

15. Pavel Sadloň – za 30 rokov sa ako riaditeľ gymnázia stal uznávaným odborníkom v oblasti vzdelávania a vzdelávacej politiky

16. Andrej Bán – fotograf, reportér a publicista

17. Klára Kubičková – historička architektúry

18. Rudolf Urc – režisér, scenárista, dramaturg, významný umelec v oblasti filmového umenia a najmä animovaného filmu

19. Milada Horáková – česká právnička a politička, ktorá je od pádu komunistickej totality v Novembri 1989 považovaná za symbol protikomunistického odboja a odporu, preberá Erika Mačáková, členka Klubu Milady Horákovej

20. František Mikloško – politik, ktorý výrazne prispel k pádu totality

Celý príhovor prezidentky Zuzany Čaputovej

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,
Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,
Vážený pán predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky,
Vážení hostia,
Dámy a páni,

včera sme si pripomenuli jeden z najvýznamnejších dní našej novodobej histórie. Oslávili sme 27. výročie vzniku Slovenskej republiky. Tento dátum môžeme považovať za výnimočný deň pre našu spoločnosť z jedného prostého, ale silného dôvodu: drvivá väčšina občanov a obyvateľov republiky sa svojou každodennou statočnou prácou usiluje o to, aby Slovensko ako štát prosperovalo.

Každý, kto deň čo deň zodpovedne pracuje pre seba, svojich blízkych, pre svoju komunitu či región, pracuje aj pre svoju vlasť. Chcem sa vám preto všetkým poďakovať, že svojou obetavosťou prispievate k cieľu, ktorý by mal byť náš spoločný.

Ak stav našej spoločnosti v niektorých ohľadoch nezodpovedá úsiliu a energii, ktorú do jej rozvoja vkladáte, nie je to určite vaša chyba. Z môjho pohľadu je vlastencom každý, kto svoju prácu robí najlepšie ako vie, kto háji hodnoty ľudskosti aj v neľahkých časoch a na úkor vlastného prospechu. Našu úctu si zaslúžite vy všetci, ktorí pestujete čisté a korektné vzťahy s najbližšími, so svojimi kolegami, so svojimi oponentami a s každým, s kým prichádzate do kontaktu. Lebo dobré medziľudské vzťahy vytvárajú tak prepotrebný sociálny kapitál nevyhnutný k tomu, aby sa masa jednotlivcov žijúcich na spoločnom území premenila na spoločenstvo.

Svojho času český spisovateľ Karel Čapek napísal, že kto chce zlepšiť svet, nech najskôr zlepší sám seba a ten úzky okruh života, ktorý osobne vyplňuje. Som presvedčená, že prevažná väčšina našich občanov sa tak aj správa. Bez poctivej a každodennej práce miliónov ľudí by žiaden štát nemal šancu na úspech. Na státisíce neznámych hrdinov každodennosti preto nesmieme nikdy zabúdať. Prosím, aby sme na nich pamätali aj dnes večer pri odovzdávaní vysokých štátnych vyznamenaní.

Dámy a páni,
všetci, ktorí si dnes prevezmú najvyššie štátne vyznamenania Slovenskej republiky, si svoje ocenenie mimo akúkoľvek pochybnosť zaslúžia. Veď ako by sme mohli neoceniť hrdinov, ktorí v najhorších chvíľach našich dejín prejavili svoju statočnosť i odvahu a vzdorovali spoločenskému zlu bez ohľadu na to, akú konkrétnu tvár toto historické zlo malo? Nesmierne si vážim, že mu vzdorovali aj za cenu straty osobnej slobody a perzekúcie svojich blízkych.

Dnes večer chceme oceniť aj osobnosti, ktoré pred tridsiatimi rokmi vzali na seba osobné riziko a spoluformovali hnutie, ktoré zmenilo pomery v krajine tak, že demokracia, ľudské práva a slobody tu po štyroch desaťročiach dostali opäť príležitosť na uplatnenie. Zo strany týchto osobností nešlo o jednorazový akt, po ktorom sa navždy odmlčali, ale o začiatok tridsaťročného každodenného úspešného pôsobenia, na ktoré môžeme my všetci byť právom hrdí.

Štafetu od týchto osobností úspešne prevzali ďalší ľudia, ktorí majú zvýšenú citlivosť na to, čo sa v našej spoločnosti deje a iniciatívne do týchto dejov vstupujú. Ľudia, ktorí nečakajú, že niečo „sa“ spraví samo, lebo žijú s naliehavým pocitom, ktorý im hovorí: Kto, ak nie my, kedy, ak nie teraz.

Mnohí z tých, ktorí si dnes večer prevezmú vyznamenania, sa nepochybne narodili s veľkým talentom. Ale je ich zásluhou, že svoj dar nepremárnili, že na ňom pracovali, rozvíjali ho a výsledky sa dostavili. Niektorí vynikli tým, že ich objavy a bádania majú veľkú vedeckú hodnotu.

Ďalší sa narodili s talentom, vďaka ktorému po rokoch nepredstaviteľne tvrdej práce dokázali vo svojej športovej disciplíne prekvapiť celý svet a vytvoriť rekord, ktorý bol pre ich nasledovníkov takmer neprekonateľný.

Iní svoj osobný dar využili tak, že dokázali inšpirovať svojich zverencov, aby išli až na hranicu svojich možností. Vďaka tomu vychovali celé generácie skvelých odborníkov či úspešných reprezentantov Slovenska.

Vysoké vyznamenanie si prevezmú aj umelci, ktorí svoje mimoriadne schopnosti využili pri tvorbe významných diel oslovujúcich divákov či poslucháčov, aby mysleli intenzívnejšie, preciťovali hlbšie, aby sa prejavovali ako osobnosti odvážnejšie a ušľachtilejšie. Spôsob, akým títo umelci slúžili svojmu talentu, bol zároveň aj službou verejnosti.
Spomenúť musím tiež ocenených, ktorí svoj život venovali tomu, aby pomáhali iným k plnohodnotnému životu. Solidarita s ľuďmi, ktorí nedokážu svoje problémy riešiť sami, je súčasťou kultúry duše každého spoločenstva.

Vážené dámy a páni,
považujem za česť a privilégium, že všetkým vám, ktorí si teraz prevezmete vyznamenania, môžem v mene republiky a jej obyvateľov poďakovať za všetko, čo ste pre nás urobili a ešte určite urobíte.

Naša krajina potrebuje pre svoj úspešný rozvoj realistickú a inšpirujúcu víziu, potrebuje neustále zdokonaľovať infraštruktúru štátneho úspechu. Potrebuje toho ešte oveľa viac, ale podstatné je, že máme to najdôležitejšie, čo každá krajina pre svoj úspech potrebuje: Máme výnimočných ľudí s výnimočným prínosom pre svoju vlasť. Som preto veľmi poctená, že vám budem môcť odovzdať najvyššie vyznamenania, akými Slovenská republika disponuje.

Dámy a páni, ešte raz vám ďakujem a blahoželám.

Zdroj: noviny.sk, SITA

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

TV Program

10:55 POLICAJTI V AKCII
12:00 NOVINY O 12:00
12:20 INKOGNITO
11:20 Hľadá sa dom pre milionárov - Los Angeles IX.
12:10 NA CHALUPE
13:25 Rodinné záležitosti
10:35 Nákupné maniačky
11:50 UHÁDNI MÔJ VEK
12:45 Vražedné čísla V.
11:20 Arthur a Minimojovia
11:45 Kúzlovanie
12:00 Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
10:25 Madea vás ochrání
12:30 Arthur a Maltazardova pomsta
14:10 Góóól! III.