Hasiči pri požiari nemohli použiť vodu z hydrantov. TV JOJ zisťovala, kto je za ne zodpovedný

Hasiči pri požiari nemohli použiť vodu z hydrantov. TV JOJ zisťovala, kto je za ne zodpovedný

BRATISLAVA / Iba nedávno hasiči zasahovali pri rozsiahlom požiari na severe Slovenka, pri ktorom museli dovážať vodu aj zo vzdialenejšieho zdroja. Paradoxom je, že požiarne hydranty mali, ako sa hovorí, pod nosom. No tie nefungovali. Pritom, hydranty, na ktoré sa majú v prípade núdze pripojiť, sú určené pre nich. Prečo ich ale niekedy nemôžu využiť a kontroluje ich vôbec niekto?

Hydranty, na ktoré sa hasiči majú napojiť pri hasení požiaru, sú umiestnené tak, aby ich v prípade potreby ľahko našli. Majú ich zakreslené na pravidelne aktualizovaných mapách. Keď ale hasiči idú na zásah, spoliehať sa na ne nemôžu. Prečo? Často nie sú označené, hľadať ich nemá zmysel, keď vedia kde sú, je problém ich otvoriť, alebo nefungujú vôbec. Tie nefunkčné hasičom komplikovali požiar aj v obci pri Poprade, v ktorej pred pár dňami hasili osem hospodárskych budov.

Tri hydranty nefungovali, vodu preto privážali cisternami. Hydranty, o ktorých hovoríme spravujú vo väčšine prípadov vodárenské spoločnosti. Delia ich na podzemné a nadzemné.  Tie nadzemné vidieť, tie podzemné sú často označené. 

Kto môže spravovať hydranty a aké sú ich povinnosti?

Hydranty spravujú aj právnické osoby, ktoré za ne zodpovedajú.  "Povinnosťou právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby je oznamovať HaZZ SR každú zmenu počtu, funkčnosti a zmenu dostupnosti odberných miest; a poskytovať aktuálny plán vodovodnej siete a zoznam odberných miest najmenej raz za päť rokov," vyjadrilo sa pre TV JOJ  Prezídium hasičského a záchranného zboru. 

V Bratislave sú podľa skúsenosti z našej praxe podzemné a nadzemné hydranty v areáli právnických osôb, alebo podnikajúcich fyzických osôb akcieschopné, keďže je ich povinnosťou zabezpečovať pravidelnú kontrolu týchto odberných miest, čo je preverované v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru. 

"Hasičské jednotky pri potrebe dopĺňania hasiacej látky vody využívajú dostupné hydranty na verejnom vodovode. Sieť verejného vodovodu v meste Bratislava prevádzkuje Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. Prevádzkovanie týchto verejných vodovodov reguluje zákon," pokračovala prezídium. 

Hasiči hydranty niekedy použiť nemôžu

"V praxi sa stretávame aj s prípadmi, kedy v dôsledku rekonštrukčných prác na komunikáciách, prípadne zaparkovanými vozidlami priamo na podzemných hydrantoch dôjde k znemožneniu prístupu k nim, tiež tento prístup býva znemožnený nakoľko nie je možné otvoriť ventil podzemného hydrantu, stretli sme sa aj s prípadmi, kedy výdatnosť a tlak v hydrantovej sieti neboli postačujúce," poznamenali hasiči. 

Hasiči majú záujem hydranty použiť ak fungujú a sú dostupné. Nútiť správcu, aby ich udržiaval v pohotovostnom režime zo zákona nemôžu. A tak ich na problematické hydranty upozorňuje. Často robia ich kontroly najmä na miestach, ktoré môžu byť problematické.  "V zásade používame prevažne rokmi overené polohy hydrantov, ktoré sú prístupné a s požadovanými tlakovými parametrami," vyjadrilo sa Prezídium hasičského a záchranného zboru. 

Vlani počas vianočných trhov v centre Bratislavy vynikol rozsiahly požiar, ktorý sa rozšíril zo stánku občerstvenia na známu historickú budovu. Ešte počas požiaru sa hovorilo o tom, že hasičom komplikovali zásah na mieste nefunkčné hydranty. Revízia vodární preukázala, že hydranty boli v čase požiaru funkčné.

Viac o tomto požiare v reportáži TU:

"​Počas požiaru bola hasiaca látka zabezpečená hasičskou technikou. Hydranty nebolo možné otvoriť, a teda neboli akcieschopné. Veliteľ zásahu uvádzal problém s hydrantmi v blízkosti požiaroviska," uviedlo ďalej v stanovisku Prezídium hasičského a záchranného zboru. 

Pozrite si reportáž o prípade, kedy hasiči nemohli na hasenie použiť vodu z hydrantov:

Zdroj: noviny.sk/TV JOJ

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

20:35 Nový život
21:30 Nový život
22:35 Semafor
20:30 Nočný lovec
22:40 Kuriér: Zásielka smrti
00:40 Simpsonovci XXVI.
20:55 Myšlienky vraha IX.
22:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XII.
22:55 Hawaii 5.0 IX.
21:05 Okido I.
21:25 Bob staviteľ XV. - XVIII.
21:35 Krtko
20:15 Fukušima
22:20 Bublina
23:45 Negativ