Bibiána
2.12.2022
Chystáte sa do zahraničia? Pri cestovaní s deťmi musíte dodržať tieto pravidlá
Zdielať na
Slovensko

Chystáte sa do zahraničia? Pri cestovaní s deťmi musíte dodržať tieto pravidlá

BRATISLAVA / Blíži sa obdobie dovoleniek a už začala tzv. pasová sezóna. Klientske centrum Ministerstva vnútra už teraz praská vo švíkoch. Čakacie doby pri podávaní žiadosti sa predlžujú a bude to tak až do konca letných prázdnin. Žiadosti o pasy ale pravidelne majú vrchol práve v tomto období. Polícia preto upozorňuje, aby sme si to nenechávali na poslednú chvíľu. Pozrite sa, aké sú poplatky za vybavenie dokladov, a do ktorých krajín potrebujete súhlas druhého rodiča na vycestovanie so svojím dieťaťom.

"Posledné tri týždne stúpol počet žiadostí o vydanie cestovných pasov týždenne nad 10 000, minulý týždeň dokonca prekročil hranicu 11000. Zdá sa, že so stúpajúcimi teplotami stúpajú aj počty žiadostí, preto opäť pripomíname, aby si milovníci cestovania včas skontrolovali platnosť dokladov, vyhnú sa tak zbytočnému čakaniu," uviedla policajná hovorkyňa Denisa Baloghová. 

Poplatky za vydanie pasu 

Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 40.- eur
Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 15.- eur
Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov 10.- eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30.- eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10.- eur
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu 10.- eur
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovanie v priebehu 6 po sebe nasledujúcich mesiacov 20.- eur
Predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca 5.- eur

Ak sa chystáte cestovať s deťmi, treba myslieť na to, že občas okrem pasu alebo občianskeho preukazu budete potrebovať špeciálny papier. Najmä vtedy, keď s dieťaťom cestuje len jeden rodič, či nebodaj teta, ujo, či iný "cudzí" človek. Do niektorých krajín budete potrebovať aj splnomocnenie. Je to úradný dokument podpísaný rodičmi, poprípade druhým rodičom alebo iným zákonným zástupcom. 

V Európskej únii nie sú v tomto smere jednotné pravidlá. Každá krajina sama rozhoduje, či bude alebo nebude vyžadovať takéto dokumenty. Vzor tlačiva nájdete napríklad aj na stránke Ministerstva zahraničných vecí. S prekladom vám pomôže napríklad tlmočnícka agentúra. "Najčastejšie tieto preklady zabezpečujeme do anglického, príp. ešte nemeckého jazyka. Štandardne však od klientov nemáme, ani nevyžadujeme informáciu o krajine použitia – pre nás je smerodajné, že do akého jazyka máme prekladať," povedal Martin Hrušovský z prekladateľskej a tlmočníckej agentúry.

V obľúbenej destinácii Slovákov - v Chorvátsku nepotrebujete žiadne splnomocnenie, aj keď Vaše dieťa cestuje napríklad v sprievode starých rodičov alebo len s jedným rodičom. Stačí ich vlastný detský pas. Podobne sú na tom aj ďalšie obľúbené destinácie ako Egypt či Turecko. Ak však chcete na Balkáne pochodiť aj iné krajiny ako Chorvátsko, tam už pri cestovaní s maloletým dieťaťom môže byť problém. 

Krajiny, v ktorých je potrebný súhlas druhého rodiča dieťaťa

 Albánsko - Pokiaľ maloleté dieťa cestuje s jedným z rodičov, je potrebný súhlas druhého rodiča a pokiaľ cestuje v sprievode poverenej osoby, je potrebný súhlas oboch rodičov. Podpisy rodičov musia byť notársky overené a súhlas rodičov musí byť v albánskom, poprípade v anglickom jazyku.

Andorra - Pri cestovaní neplnoletých osôb samotných alebo v sprievode osôb, ktoré nie sú rodičia, sa vyžaduje platný cestovný pas alebo občiansky preukaz spolu so splnomocnením podpísaným rodičmi (bez ďalšej špecifikácie – notárske overenie a pod.). Pri splnomocnení odporúčame formulár súhlasu v anglickom jazyku.

Antigua a Barbuda - V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. 

Argentína - Veľvyslanectvo SR v Buenos Aires odporúča, aby v prípade, že do Argentíny cestujú rodičia s neplnoletou osobou, mali pripravený tiež rodný list dieťaťa (s prekladom do španielskeho alebo anglického jazyka), ktorý dosvedčuje rodičovský vzťah k neplnoletej osobe. 

Arménsko - Súhlas rodičov sa nevyžaduje, pokiaľ je s dokladmi dieťaťa všetko v poriadku. 

Azerbajdžan - Vyžaduje sa notársky overený súhlas rodičov s vycestovaním dieťaťa s prekladom do anglického jazyka.

Bahamy - V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. 

BahrajnV prípade cestovania maloletých alebo mladistvých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom sa priamo nepožaduje, ale odporúča sa mať splnomocnenie rodiča/rodičov tzv. „Parents travel approval", eventuálne podložené rozsudkom o adopcii, rodným listom, úmrtným listom alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletému alebo mladistvému. Splnomocnenie by malo byť preložené do anglického jazyka, prípadne podľa možnosti aj do arabského jazyka a opatrený apostilou. Odporúča sa mať pri sebe taktiež aj overenú kópiu rodného listu maloletej alebo mladistvej osoby preloženú do anglického alebo aj do arabského jazyka ako prípadne aj kópie dokladov totožnosti rodičov.

Barbados - V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. 

Bosna a Hercegovina - Ak maloleté dieťa sprevádza pri ceste do Bosny a Hercegoviny len jeden z rodičov, je potrebný súhlas druhého rodiča. Hraničná polícia Bosny a Hercegoviny v prípade, že rodič má rovnaké priezvisko ako dieťa, však zvyčajne nevyžaduje súhlas druhého rodiča. V prípade, že rodič nemá rovnaké priezvisko ako maloleté dieťa ktoré sprevádza pri ceste do Bosny a Hercegoviny, je potrebné, aby rodič mal pri prechode hranice doklad (rodný list dieťaťa), na základe ktorého jednoznačne dokáže, že dieťa cestuje s rodičmi.Vyššie uvedené splnomocnenie musí obsahovať údaje o dieťati, údaje o rodičoch (alebo zákonnom zástupcovi, alebo opatrovníkovi), údaje o sprevádzajúcej osobe, údaje o účele cesty a čase jej trvania.

Botswana - Všetky maloleté deti, cestujúce do/cez Botswanu ktorýmkoľvek hraničným priechodom, musia mať pri sebe, okrem platného cestovného pasu, tzv. úplný rodný list (unabridged birth certificate) a notársky overený súhlas jedného z rodičov (v prípade, že necestujú s oboma rodičmi). V prípade, že otec nie je zapísaný v rodnom liste dieťaťa, takýto súhlas nie je potrebný.

Cyprus - Pri cestovaní  neplnoletej osoby na Cyprus v sprievode len jedného z rodičov, môže imigračný úradník požadovať splnomocnenie druhého rodiča, prípadne obidvoch zákonných zástupcov, ak ide o prípad sprievodu prostredníctvom tretej osoby.  Na splnomocnení musí byť notársky overený podpis splnomocniteľa a musí byť napísaný aj v anglickom alebo gréckom jazyku. Pre prípady „pochybností" odporúčame mať pri sebe kópiu rodného listu dieťaťa, prípadne i sobášneho listu rodičov. 

Čierna Hora - Ak dieťa cestuje s jedným z rodičov, je potrebné notársky overené splnomocnenie druhého rodiča. 

Čína - Pokiaľ je žiadosť podaná v zastúpení či iba jedným z rodičov, je potrebný písomný súhlas neprítomných/-ého rodičov/-a s notársky osvedčeným podpisom, obsahujúci tiež vyhlásenie o finančnom zabezpečení maloletého po dobu cesty. 

Dominika - V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. 

Dominikánska republika - V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do španielskeho jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. 

Ekvádor - Ak maloletá osoba cestuje v sprievode jedného rodiča, je potrebné mať rovnaké splnomocnenie od druhého rodiča. V prípade, že dieťa nemá rovnaké priezvisko s rodičom, ktorý ho sprevádza, je potrebné mať so sebou originál rodného listu dieťaťa alebo jeho notárom overenú kópiu. 

Grenada - V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. 

Haiti - V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do francúzskeho jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe.  

Írsko - Ak maloletá osoba je sprevádzaná rodičom, resp. zákonným zástupcom ale nemá s ním zhodné priezvisko:

  • platný cestovný pas dieťaťa;
  • platný cestovný pas sprevádzajúcej osoby (rodiča, resp. zákonného zástupcu);
  • notárom, matrikou, resp. zastupiteľským úradom overené splnomocnenie oboch rodičov (resp. oboch zákonných zástupcov) na sprevádzanie dieťaťa, najmä v prípadoch, ak dieťa nesprevádza rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa; a/alebo dieťa nemá zhodné priezvisko zhodné so sprevádzajúcou osobou a/alebo so svojim rodičom, resp. zákonným zástupcom. Vzor splnomocnenia postupujeme vzor v prílohe. Odporúčame overiť obe jazykové mutácie;
  • originál rodného listu dieťaťa s apostilou, preložený do anglického jazyka;
  • fotokópiu cestovného pasu oboch rodičov, resp. zákonných zástupcov uvedených na splnomocnení;
  • originál sobášneho listu/rozsudku o rozvode s apostilou preložený do anglického jazyka;
  • rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do jednej z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti (v prípade zákonného zastúpenia) opatrené apostilou a preložené do slovenského jazyka;
  • úmrtný list v prípade smrti rodiča, resp. zákonného zástupcu, opatrený apostilou a preložený do slovenského jazyka

Jamajka - V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe.

Juhoafrická republika - V prípade, že neplnoletú osobu sprevádza iba jeden rodič, musí mať pri sebe úradne overený a do anglického jazyka úradne preložený súhlas (čestné vyhlásenie - parental consent affidavit) druhého rodiča, že z alebo do Juhoafrickej republiky môže vycestovať a tiež kópiu cestovného dokladu druhého rodiča. Na čestnom vyhlásení musia byť uvedené všetky kontaktné informácie o rodičovi. 

Kanada - Ak dieťa cestuje iba s jedným rodičom: rodič musí okrem pasu dieťaťa predložiť kópiu rodného listu dieťaťa a písomný súhlas druhého rodiča s cestou v anglickom alebo francúzskom jazyku, obsahujúci adresu a tel. číslo druhého rodiča. Vyžaduje sa aj kópia pasu (alebo iného identifikačného dokladu) druhého rodiča. V prípade rozvedených rodičov, ktorí majú dieťa v striedavej starostlivosti, sa vyžadujú kópie dokumentov podľa, ktorých je dieťa v opatere cestujúceho rodiča, ako aj vyššie uvedený písomný súhlas druhého rodiča. V prípade, že bolo dieťa zverené do výlučnej starostlivosti jedného z rodičov, postačujú kópie dokumentov potvrdzujúcich túto skutočnosť. V prípade, ak jeden z rodičov zomrel, vyžaduje sa kópia úmrtného listu.  

Ak dieťa cestuje s adoptívnymi rodičmi/pestúnmi: adopt. rodič/pestún musí okrem pasu dieťaťa predložiť kópie dokladov preukazujúcich svoj právny vzťah k dieťaťu. 

Katar - V prípade cestovania maloletých alebo mladistvých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom sa priamo nepožaduje, ale odporúča sa mať splnomocnenie rodiča/rodičov tzv. “Parents travel approval“, eventuálne podložené rozsudkom o adopcii, rodným listom, úmrtným listom alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletému alebo mladistvému.

Kapverdské ostrovy -  V prípade, že dieťa cestuje s jedným z rodičov, je potrebný súhlas druhého rodiča a pokiaľ cestuje v sprievode poverenej osoby, je potrebný súhlas oboch rodičov. Súhlas/splnomocnenie musí obsahovať údaje matky a otca dieťaťa, údaje dieťaťa, krajinu do ktorej cestuje a dátum cestovania, ako aj údaje osoby, ktorá dieťa sprevádza. Dokument musí byť notársky overený a opatrený apostilom. Splnomocnenie musí byť následne preložené do portugalského jazyka.

Kazachstan - Ak sú rodičia rozvedení vyžaduje sa notárom overené rozhodnutie súdu určujúce komu bolo dieťa zverené do opatery. Vyššie uvedené potvrdenie od druhého rodiča je potrebné mať i v prípade, ak dieťa cestuje len v sprievode jedného z rodičov.

Kolumbia - Ak maloletá osoba cestuje v sprievode jedného rodiča, je potrebné mať rovnaké splnomocnenie od druhého rodiča. V prípade, že dieťa nemá rovnaké priezvisko s rodičom, ktorý ho sprevádza, je potrebné mať so sebou originál rodného listu dieťaťa alebo jeho notárom overenú kópiu. 

Kuba - V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do španielskeho jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. 

KuvajtV prípade cestovania maloletých alebo mladistvých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom sa priamo nepožaduje, ale odporúča sa mať splnomocnenie rodiča/rodičov tzv. “Parents travel approval“, eventuálne podložené rozsudkom o adopcii, rodným listom, úmrtným listom alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletému alebo mladistvému. Splnomocnenie by malo byť preložené do anglického jazyka, prípadne podľa možnosti aj do arabského jazyka a overené veľvyslanectvom danej krajiny pre Slovenskú republiku. Odporúča sa mať pri sebe taktiež aj overenú kópiu rodného listu maloletej alebo mladistvej osoby preloženú do anglického alebo aj do arabského jazyka ako prípadne aj kópie dokladov totožnosti rodičov.

Nemecko - Pri cestách neplnoletých detí v sprievode osôb, ktoré nie sú zákonným zástupcom dieťaťa (napr. krstní rodičia, súrodenci, starí rodičia, iní príbuzní, priatelia, známi) sa však na dĺžku cesty dieťaťa odporúča plná moc zákonných zástupcov, ktorí prenášajú výchovu/dozor nad dieťaťom na sprevádzajúcu tretiu osobu. 

Spojené arabské emiráty - Súhlas rodičov s cestou dieťaťa iba s jedným z rodičov, resp. s treťou osobou je obligatórny v prípade rezidentov v SAE, osobitne v prípade zmiešaných manželstiev a najmä, ak je jedným z rodičov občan SAE. V prípade ciest do SAE za účelom turizmu imigračné orgány dispozíciu podporného dokumentu explicitne nevyžadujú, bez ohľadu na uvedené, dôrazne sa odporúča so sebou pre istotu vziať aspoň rodný list dieťaťa, aby bolo zrejmé, kto sú rodičia - a ideálne aj opečiatkovaný súhlas rodičov v angličtine - od notára, resp. slovenskej matriky. 

Spojené kráľovstvo - V záujme ochrany detí britská hraničná polícia môže preverovať, či je dieťa do 18 rokov sprevádzané rodičmi. Pre tento prípad je vhodné mať so sebou doklady, ktoré príbuzenský vzťah potvrdzujú. Najmä v prípadoch, ak má dieťa iné meno ako sprevádzajúci rodič, je vhodné hraničnej polícii na požiadanie predložiť dôkaz vo forme napr. rodného listu a/alebo sobášneho listu. 

USA - Pokiaľ maloleté dieťa mladšie ako 18 rokov cestuje z USA bez sprievodu obidvoch rodičov, napr. cestuje v sprievode len jedného rodiča, so starými rodičmi, tetou, či ujom, bratom, či sestrou, priateľom, alebo v skupine (napr. školské výlety, športové zájazdy), U.S. Customs and Border Protection (CBP) dôrazne odporúča  zabezpečiť pre takéto dieťa notársky overený súhlas druhého rodiča resp. oboch rodičov s vycestovaním dieťaťa s odporúčaným nasledovným textom: „Som si vedomý, že moja manželka/manžel/iná osoba cestuje mimo územie štátu s mojím synom/dcérou/skupinou. Na to má/majú moje povolenie" „I acknowledge that my wife/husband/etc. is traveling out of the country with my son/daughter/group. He/she/They has/have my permission to do so".  Uvedený súhlas by mal obsahovať odpovede na otázky:  kto, prečo, kam, kedy a aj kontaktné údaje na rodičov dieťaťa. CBP takisto odporúča, aby bol súhlas spísaný v anglickom jazyku, nebol starší ako jeden rok a aby podpisy na ňom boli overené notárom.

Svätá Lucia - V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. 

Svätý Krištof a Nevis - V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. 

Svätý Vincent a Grenadíny - V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. 

Španielsko - Veľvyslanectvo SR v Madride odporúča občanom SR pri cestovaní neplnoletých osôb v sprievode iba jedného z rodičov alebo v sprievode inej osoby ako rodiča mať k dispozícii splnomocnenie rodičov na sprevádzanie dieťaťa v anglickom jazyku bez potreby notárskeho overenia podpisu rodičov.  

Tadžikistan - V prípade cestovania maloletého dieťaťa v sprievode len jedného z rodičov sa vyžaduje notársky overený súhlas (splnomocnenie) druhého rodiča s cestou maloletého dieťaťa v sprievode jedného rodiča. V prípade, že manželstvo bolo rozvedené, je potrebná aj overená kópia rozvodového rozsudku a rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov, ktorá by mala byť oficiálne preložená do anglického alebo ruského jazyka. Taktiež sa odporúča sa mať pri sebe aj overenú kópiu rodného listu preloženú do anglického alebo ruského jazyka. 

Taliansko - Ak do Talianska necestujú v sprievode rodičov, alebo cestujú len s jedným rodičom, musia mať aj úradný dokument (úradne potvrdený) svojej domovskej krajiny, podpísaný rodičmi alebo opatrovníkmi, alebo druhým (necestujúcim) rodičom, v ktorom sa uvádza, že tento/títo dáva/jú súhlas spolucestujúcim na sprevádzanie svojho dieťaťa počas cesty a pobytu v Taliansku. 

Trinidad a Tobago - V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe.  

Turkménsko - V prípade cestovania maloletého dieťaťa v sprievode len jedného z rodičov sa vyžaduje notársky overený súhlas (splnomocnenie) druhého rodiča s cestou maloletého dieťaťa v sprievode jedného rodiča. V prípade, že manželstvo bolo rozvedené, je potrebná aj overená kópia rozvodového rozsudku a rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov, ktorá by mala byť oficiálne preložená do anglického alebo ruského jazyka. Taktiež sa odporúča sa mať pri sebe aj overenú kópiu rodného listu preloženú do anglického alebo ruského jazyka. 

Uzbekistan - V prípade cestovania maloletého dieťaťa v sprievode len jedného z rodičov sa vyžaduje notársky overený súhlas (splnomocnenie) druhého rodiča s cestou maloletého dieťaťa v sprievode jedného rodiča. V prípade, že manželstvo bolo rozvedené, je potrebná aj overená kópia rozvodového rozsudku a rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov, ktorá by mala byť oficiálne preložená do anglického alebo ruského jazyka. Taktiež sa odporúča sa mať pri sebe aj overenú kópiu rodného listu preloženú do anglického alebo ruského jazyka. 

Venezuela - Ak maloletá osoba cestuje v sprievode jedného rodiča, je potrebné mať rovnaké splnomocnenie od druhého rodiča. V prípade, že dieťa nemá rovnaké priezvisko s rodičom, ktorý ho sprevádza, je potrebné mať so sebou originál rodného listu dieťaťa alebo jeho notárom overenú kópiu.

Pozrite si reportáž o cestovaní s deťmi. Lekárka radí:

Súvisiace články

Najčítanejšie