Pripomienkovanie zákonov za pomoci biskupov? Nový návrh legislatívy s nimi počíta

Pripomienkovanie zákonov za pomoci biskupov? Nový návrh legislatívy s nimi počíta

BRATISLAVA / Ústava hovorí, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Viacerých preto prekvapila informácia, že navrhovaná zmena v legislatívnom procese vlády počíta s tým, že sa k novým zákonom bude vyjadrovať aj Konferencia biskupov Slovenska.

Pri posudzovaní vplyvu nových zákonov na rôzne sféry života by vláda, podľa aktuálne platných legislatívnych pravidiel, mala v pripomienkovom konaní konzultovať návrhy napríklad s vyššími územnými celkami či so Združením miest a obcí Slovenska, no a po novom možno aj s Konferenciou biskupov Slovenska.

Navrhovaná zmena pravidiel totiž hovorí, že v článku 13 odsek 3 sa za slová „a s“ vkladajú slová „Konferenciou biskupov Slovenska a ďalšími“.

"Takúto možnosť dalo ministerstvo spravodlivosti do medzirezortného pripomienkového konania na diskusiu, avšak ide len o návrh. To znamená, že akékoľvek pripomienky vyhodnotíme. S návrhom nás oslovila Konferencia biskupov Slovenska, a to ešte začiatkom decembra," povedala zástupkyňa hovorkyne ministerstva spravodlivosti Denisa Gerši. 

Biskupi mohli a môžu, rovnako ako aj verejnosť, pripomienkovať zákony aj teraz. Ak zmena prejde, bude znamenať len to, že budú automaticky upovedomení. "Podnet na túto zmenu dala KBS, ministerstvo ju po zvážení formalizovalo a predložilo návrh zmien legislatívnych pravidiel vlády," uviedol hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.

Poslanec Národnej rady Ondrej Dostál má s pripomienkovaním návrhov zákonov bohaté skúsenosti. Zmenu vníma ako vecne nesprávnu ale bez vážnych dôsledkov. "Podľa mňa je v poriadku, ak sa aj katolícka cirkev alebo aj iné cirkvi vyjadrujú k návrhom zákonov, je to ich legitímne právo, ale nevidím žiaden dôvod, aby špeciálne Konferencia biskupov Slovenska bola spomínaná v legislatívnych pravidlách vlády," povedal nezávislý poslanec Ondrej Dostál. 

"Konferencia biskupov Slovenska intenzívne komunikuje s Ekumenickou radou cirkví aj s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí a hľadá spoločné postoje v kľúčových otázkach. Daný návrh preto nepovažujeme za diskrimináciu. Keďže tu ide o pripomienkové konanie, je vždy v kompetencii druhej strany, či naše návrhy prijme alebo nie," dodal Kramara. Dostál bol ale prekvapený z nedostatočného, respektíve zo žiadneho vysvetlenia. "Mňa skôr zaujalo na tom to, že ten návrh nie je nijako odôvodnený. Návrhy mávajú dôvodové správy a tu v dôvodovej správe sa nenachádza žiadne vysvetlenie," uviedol Dostál.

Zdroj: noviny.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

15:50 Bučkovci 2 - Slnko, seno, dedina
17:30 Noviny
18:00 Bez servítky
15:30 Veľké upratovanie X.
16:30 Moja mama varí lepšie ako tvoja
17:35 Agentka bez minulosti
15:55 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XII.
16:55 Súdna sieň
17:55 Súdna sieň
16:20 Najmenší slon na svete
16:35 Macko Uško
16:45 Okido I.
15:15 Štěstí jménem Lucky
16:55 Kdybych měl křídla
18:35 Zlatokopka