Piataci majú za sebou veľké vedomostné testovanie. Ako obstáli?

18.01.2018 19:36 Noviny.sk Slovensko

Piataci majú za sebou veľké vedomostné testovanie. Ako obstáli?

Archívna reportáž
embed kód
BRATISLAVA / Piataci získali v teste z matematiky priemerne 64,7 percenta. Najúspešnejší v testovaní piatakov boli v matematike žiaci Bratislavského kraja, najmenej sa darilo žiakom z Košického kraja

Chlapci sú z matematiky lepší

Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky v celoslovenskom testovaní žiakov piateho ročníka základných škôl v školskom roku 2017/2018 bola 64,7 percenta. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 64,3 percenta a chlapci dosiahli priemerne 65,2 percenta.

Najúspešnejší Bratislavský kraj

Test z matematiky písalo 45 062 žiakov. Ako sa vyjadrilo Ministerstvo školstva, najúspešnejší v matematike boli žiaci Bratislavského kraja, ktorí priemerne dosiahli výsledok 73,5 percenta. Naopak, najmenej úspešní boli žiaci z Košického kraja, v ktorom bol priemerný výsledok 57,8 percenta. Test z matematiky v slovenskom jazyku písalo 93,7 percenta žiakov, ostatní žiaci písali test preložený do maďarského jazyka. Žiaci zo základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským riešili test s priemernou úspešnosťou 65,5 percenta a žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským s priemernou úspešnosťou 53,2 percenta. Žiakov, ktorí dosiahli 100-percentnú úspešnosť, bolo 733.

Test zo Slovenského jazyka

Slovenčinu na 100% ovláda 478 žiakov

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 42 230 žiakov. Priemerná úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 62,8 percenta. Dievčatá riešili test s priemernou úspešnosťou 65,6 percenta a chlapci dosiahli priemerne 60,1 percenta. Najúspešnejší boli v slovenskom jazyku a literatúre opäť žiaci Bratislavského kraja, ktorí mali v priemere 70,6 percenta. Najmenej úspešní boli žiaci z Košického kraja s priemernou úspešnosťou 57,1 percenta. Žiakov, ktorí dosiahli 100-percentnú úspešnosť, bolo 478.

Test za matematiky

​Testy zo Slovenského jazyka a matematiky vypracoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

Maďarský jazyk potrápil Banskobystričanov

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 839 žiakov a ich priemerná úspešnosť bola 64,2 percenta. Dievčatá riešili test s priemernou úspešnosťou 67,5 percenta a chlapci dosiahli 61 percent. Z hľadiska kraja dosiahli najlepšie výsledky v teste z maďarského jazyka a literatúry žiaci Trnavského kraja, najmenej sa darilo žiakom v Banskobystrickom kraji.

Geometria robí problém

Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na druhý stupeň základných škôl. Rovnako tak aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod z prvého na druhý vzdelávací stupeň. Zároveň budú tieto celoštátne výsledky predstavovať vstupné údaje pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní na základných školách na Slovensku. Úlohy v Testovaní 5 boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností a aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. Každý test mal 30 otázok. Žiaci odpovedali správne v priemere na 19 z nich. V matematike robili žiakom najväčšie problémy úlohy zamerané na geometriu. Výsledky testovania ukazujú, že v krajoch a okresoch s najvyššou nezamestnanosťou dosiahli žiaci najhoršie výsledky. „Výsledky sú pozitívne, no sú vidieť veľké regionálne rozdiely. Na odstránenie týchto rozdielov bude slúžiť novela zákona o školských zariadeniach, na základe ktorej dostanú školy väčší finančný príspevok na družinu, takisto môžu žiakom pomôcť sociálne štipendiá," povedala na margo výsledkov testovania piatakov ministerka školstva Martina Lubyová.

Celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka základných škôl uskutočnili 22. novembra 2017 na 1 481 základných školách. Testy písalo 45 080 piatakov. Na testovaní sa zúčastnilo 3 118 žiakov so zdravotným znevýhodnením, 1 743 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 123 cudzincov.

Zdroj: noviny.sk/SITA

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

TV Program

05:30 Noviny TV JOJ
06:20 Krimi
06:55 Noviny TV JOJ
05:40 MOJA PRVÁ DOVOLENKA
07:00 MOJA PRVÁ DOVOLENKA
08:10 Zvláštne puto
05:50 Hľadá sa dom pre milionárov Los Angeles XI.
06:50 Hľadá sa dom pre milionárov Los Angeles XI.
08:40 Hľadá sa dom pre milionárov - New York VI.
05:35 Jahôdka a jej kamaráti III.
06:00 Marvin, stepujúci koník II.
06:15 Timothy ide do školy
05:35 Já a ty
07:20 O myšce a medvědovi
08:50 Který je ten pravý?