Od januára sú jasle dostupné aj deťom nepracujúcich rodičov

Od januára sú jasle dostupné aj deťom nepracujúcich rodičov

BRATISLAVA / Od začiatku tohto roka sa môžu do jaslí dostať aj deti nepracujúcich rodičov. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2018

Avšak možnosť poskytovania takejto služby nepracujúcim rodičom je obmedzená prevádzkovými pomermi konkrétneho poskytovateľa, teda využitím reálne neobsadených miest a zachovaním počtu detí v dennej miestnosti, ktorá spĺňa funkciu spálne a herne.

"Zároveň právna úprava viaže možnosť poskytnutia starostlivosti tomuto okruhu rodičov na podmienku, že voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča, ktorý spĺňa podmienku zosúlaďovania pracovného a rodinného života alebo podmienku vážnych dôvodov nemožnosti zabezpečenia starostlivosti o dieťa," objasňuje ministerstvo práce.

Novela zákona tiež upravuje čas, dokedy najneskôr môže zostať dieťa v jasliach. Podľa pôvodného znenia zákona môže byť dieťa v jasliach do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku. Podľa novely zákona bude poskytovanie starostlivosti o dieťa možné jednotne do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov dieťaťa.

Deti narodené od 1. januára do 31. augusta príslušného roka tak budú môcť v jasliach zostať do 31. augusta príslušného kalendárneho roka a deti narodené od 1. septembra do 31. decembra príslušného roka do 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka.

Čas na registráciu jaslí bude predĺžený

Jasle, ktoré existovali do konca februára minulého roka, dostali podľa novely zákona o pol roka viac času na svoju registráciu. Koniec lehoty na podanie žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnej služby pre jasle, existujúce k 28. februáru minulého roka, sa posunul z 31. decembra minulého roka na 30. júna tohto roka.

Takzvaný jasličkový zákon sa na Slovensku uplatňuje od začiatku marca minulého roka. Sociálnou službou je podľa tohto zákona aj poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v čase, keď rodič pracuje alebo študuje na strednej škole alebo vysokej škole.

Prezident novelu pôvodne vetoval

"Ako sme prisľúbili, ešte po účinnosti novely v roku 2017, niektorým, ktorý si vysvetľovali to znenie zákona inak. Spresnili sme textáciu zákona ktorá hovorí jasnejšie, že môžu byť jasle aj pre deti nepracujúcich rodičov. Samozrejme, pri zachovaní priority dostupnosti kapacít pre pracujúcich rodičov. Financovanie jasličiek je v realite postavené na príspevokch na starostlivosť o dieťa ,ktoré ministerstvo zvýšilo až na 280 euro," uviedol Michal Stuška, hovorca MPSVaR SR.

Prezident SR Andrej Kiska novelu zákona o sociálnych službách vrátil koncom roka 2016 do parlamentu na opätovné prerokovanie. Považoval ju za neprimerane diskriminačnú voči nepracujúcim alebo neštudujúcim rodičom. Oprávnenými prijímateľmi totiž sú len rodičia, resp. zákonní zástupcovia, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo študujú dennou formou na strednej či vysokej škole. Avšak parlament veto prezidenta prelomil a novelu zákona schválil v pôvodnej podobe.

Zdroj: noviny.sk/SITA

Prečítajte si tiež

Ďakujeme za vaše názory

TV Program

12:00 NOVINY O 12:00
12:40 TOP STAR
13:10 OCHRANCOVIA
11:45 NOVÉ BÝVANIE
13:10 Simpsonovci XX.
13:35 Simpsonovci XX.
11:55 NAJLEPŠIE SLOVENSKÉ TORTY
13:00 MACGYVER: NOVÉ ČASTI II.
14:00 Spravodlivosť v krvi IX.
12:30 Albert pozná prírodu najlepšie
12:55 Agi Bagi II.
13:15 Malý medvedík
11:10 Říše hraček
12:55 Pozdravy ze spermabanky
14:50 Půlnoc v Paříži