Čistý deň stále funguje, chce sa súdiť v Štrasburgu

Čistý deň stále funguje, chce sa súdiť v Štrasburgu

BRATISLAVA / Resocializačné centrum Čistý deň podal sťažnosť na ombudsmanku Janu Dubovcovú, ktorú Ústavný súd Slovenskej republiky zamietol. Televízia JOJ získala uznesenie ústavného súdu, v ktorom odmieta sťažnosť neziskovej organizácie ako neopodstatnenú.

Zástupcovia Čistého dňa považujú tvrdenia z mimoriadnej správy Jany Dubovcovej z februára 2017 za porušenie svojich základných práv. Ombudsmanka ju predložila v národnej rade.

Podľa Dubovcovej správy existovali také skutočnosti, ktoré nasvedčovali, že orgány sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately porušovali základné práva a slobody detí z Čistého dňa.

Žiadali odškodné

Zástupcovia resocializačného centra chceli na ústavnom súde dosiahnuť zákaz poškodzovania ústavných práv Čistého dňa a vyplatenie sumy 30 tisíc eur. Verejná ochrankyňa podľa nich porušila prednesením mimoriadnej správy základné ústavné práva sťažovateľky. Ňou je v tomto prípade zakladateľka a právna zástupkyňa Čistého dňa Zuzana Tománeková Miková, ktorá zastupuje Čistý deň pred ústavným súdom. A preto je v pozícii sťažovateľky. 

Ústavný súd žalobu zamietol. "Prerokovanie správy verejnej ochrankyne práv neznamenalo pre sťažovteľku bezprostredný a priamy zásah do jej právnej pozície tak, aby bolo možné uvažovať, že je obeťou zásahu do svojich subjektívnch práv iba prednesením správy," píše ústavný súd v zdôvodnení svojho rozhodnutia.

Na záver ústavný súd pripúšťa, "že prednesenie správy, ktorej obsah vyvolal diskusiu v národnej rade, mohlo vzbudiť u sťažovateľky nevôľu  a prípadne vyvolať aj isté obavy. Podľa názoru ústavného súdu neexistuje (priama) väzba medzi postavením sťažovateľky a ujmou, ktorú mala podľa jej tvrdenia utrpieť porušením ňou identifikovaných práv verejnou ochrankyňou práv prednesením správy v národnej rade. Sťažovateľka nie je obeťou porušenia ústavy verejnou ochrankyňou práv." 

Predstavitelia Čistého dňa už rozhodnutie dostali. Pre televíziu JOJ sa Zuzana Tománeková Miková vyjadrila, že so sťažnosťou proti uzneseniu ústavného súdu pôjdu pred Európsky súd pre ľudské práva. Na Slovensku už totiž vyčerpali všetky právne prostriedky. 

Zdroj: noviny.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

15:55 Súdna sieň
17:25 Noviny
17:50 Bez servítky
15:25 Moja mama varí lepšie ako tvoja
16:25 Moja mama varí lepšie ako tvoja
17:30 Kosti IV.
15:55 Stratené duše II.
17:00 Záchranári
17:50 Súdna sieň
16:00 Ocko hrdina
16:05 Jahôdka a jej kamaráti I.
16:35 Macko Uško
14:35 Běž, chlapče, běž
16:35 Henry ze zkumavky
18:20 Pozdravy ze spermabanky