Jasno
19°
Bratislava
Vilma
29.5.2024
Kontrola vajec. Odberatelia nevedeli o nevyhovujúcom výrobku
Zdielať na

Kontrola vajec. Odberatelia nevedeli o nevyhovujúcom výrobku

Archívna reportáž

BRATISLAVA / V piatok Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonal kontroly v zariadeniach, ktoré obdržali vaječnú zmes s nebezpčeným pesticídom za účelom overenia, či boli všetky opatrenia dôsledne splnené.

V stredu bolo Úradu verejného zdravotníctva zaslané následné oznámenie Rakúska k varovnému oznámeniu fipronil vo vajíčkach. Podľa oznámenia bol na Slovensko dodaný prostredníctvom spoločnosti Transgourment výrobok pasterizovaná vaječná hmota.

Výrobok dodali priamo dodávateľom do štyroch hotelov v Bratislave. Úrad verejného zdravotníctva v stredu postúpil informáciu Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na vykonanie štátneho zdravotného dozoru a kontroly pre prijatie opatrení na ochranu zdravia.

Predmetní odberatelia boli obratom o nevyhovujúcom výrobku informovaní Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, aby okamžite vyradili nevyhovujúci výrobok z prevádzok. Vo štvrtok Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonal kontroly v predmetných zariadeniach za účelom overenia, či všetky opatrenia boli dôsledne splnené.

Monitorovanie pokračuje

Kontrola zistila, že celkovo bolo spotrebovaných 570 kg predmetného výrobku a dodávateľovi bolo vrátených  90 kg. Ďalej zistila, že odberatelia zo všetkých 4 hotelov neobdržali informáciu od spoločnosti Transgourment nevyhovujúcom výrobku. Dodávky do predmetných hotelov boli realizované od 24. 7. 2017 do 14. 8. 2017.

Ďalšie dodávky, resp. výrobné šarže inkriminovaného výrobku neboli hlásené. Úrad verejného zdravotníctva naďalej  monitoruje situáciu v súvislosti s kontamináciou slepačích vajec a v prípade obdržania informácie o prípadnom riziku bude okamžite reagovať a prijme opatrenia na ochranu zdravia.

Fipronil je účinná látka prípravkov na ochranu rastlín proti živočíšnym škodcom (insekticíd), schválená do 30.9.2017. Použitie je povolené ako insekticíd pre ošetrenie osiva. V EÚ sú schválené použitia tejto látky pre osivo nasledovných plodín: zemiaky, cibuľa, šalotka, brokolica, karfiol, ružičkový kel, hlávková kapusta, kel, pór, slnečnicové a repkové semená, kukurica, kukurica na siláž a cukrová repa.

Slovenská republika nemá v súčasnosti schválený žiadny prípravok na ochranu rastlín s účinnou látkou fipronil.

Hlavný hygienik Ján Mikas vyzýva prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania, k ústretovosti a zodpovednosti a aby v prípade ak disponujú vo svojich skladoch s nižšie uvádzaným výrobkom, aby výrobok pozastavili a nepoužívali na prípravu pokrmov.

V prípade, že má zariadenie spoločného stravovania takéto výrobky na sklade,  je potrebné obratom kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.Uvedené navrhované opatrenie je prijímané z preventívnych dôvodov v záujme ochrany zdravia obyvateľov SR.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy