Slovenská populácia starne stále rýchlejšie, rozvodovosť klesá

Slovenská populácia starne stále rýchlejšie, rozvodovosť klesá

BRATISLAVA / Vývoj populačných procesov na Slovensku jednoznačne potvrdzuje intenzívne starnutie obyvateľstva, čo sa prejavuje zvyšovaním počtu osôb v poproduktívnom veku a znižovaním podielu obyvateľstva v detskom veku.

Ako informoval riaditeľ Štatistického úradu (ŠÚ SR) Alexander Ballek, priemerný vek je už druhý rok po sebe nad hodnotou 40 rokov, pričom polovica populácie je staršia než 39,8 roka. Na 100 detí na Slovensku pripadá až 97 osôb starších ako 65 rokov. Príčinu vidí Ballek v zmene reprodukčného správania, keďže plodnosť sa blíži ku kritickej hranici. "Slovenská populácia starne stále rýchlejšie,“ konštatovala Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie, podľa ktorej fenomén starnutia populácie bude mať dôsledky na všetky sféry spoločnosti.

Na konci minulého roku malo Slovensko 5 435 343 obyvateľov, z toho 2 783 659 žien. Prirodzený aj migračný prírastok sa vlani zvýšil, pričom na Slovensku pribudlo 9 091 ľudí. Prirodzený prírastok dosiahol 5 206 ľudí, čo je o 3 430 viac než v roku 2015. Zahraničnou migráciou získalo Slovensko 3 885 osôb.

Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva informovala, že sobášnosť má stále nízku úroveň, teraz má však mierne rastúci trend. Slováci vlani uzavreli skoro 29 900 manželstiev. Priemerný vek pri sobáši sa zvyšuje – vek ženíchov dosiahol 33,6 roka, nevesty sa dostali nad 30 rokov. Najviac sobášov bolo v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom. Rozvodovosť má klesajúci trend, v roku 2016 sa rozviedlo 9 286 párov. Na 100 uzavretých manželstiev tak pripadlo 31 rozvodov. Najviac sa rozvádzajú v nitrianskom a najmenej v Prešovskom kraji.

Tabuľka: Príčina rozvratu manželstva na strane muža (zdroj:ŠÚ SR)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Neuvážené uzavretie manželstva 232 202 177 170 174 136 120 116 82 92
Alkoholizmus 1064 1044 1064 1067 944 872 815 747 596 538
Nevera 1341 1396 1370 1320 1231 1206 1149 1172 980 877
Nezáujem o rodinu 532 555 531 508 433 424 331 360 334 245
Zlé zaobchádzanie, odsúdenie pre trestný čin 198 208 203 163 142 112 126 129 78 85
Rozdielnosť pováh, názorov a záujmov 7519 7759 7743 7171 6758 6750 6875 6588 6343 6158
Zdravotné dôvody, vrátane neplodnosti 36 28 31 25 27 28 29 16 23 29
Sexuálne nezhody 47 31 41 34 42 51 52 51 33 32
Ostatné príčiny 883 1083 1163 1220 1030 1032 1131 1076 981 937
Súd nezistil zavinenie 322 369 348 337 321 337 318 359 336 293

Tabuľka: Príčina rozvratu manželstva na strane ženy (zdroj:ŠÚ SR)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Neuvážené uzavretie manželstva 232 202 177 170 174 136 120 116 82 92
Alkoholizmus 125 105 126 112 94 130 117 114 78 93
Nevera 781 817 810 806 765 822 776 766 691 581
Nezáujem o rodinu 249 247 246 245 214 234 195 248 207 175
Zlé zaobchádzanie, odsúdenie pre trestný čin 19 19 16 9 2 22 21 14 11 10
Rozdielnosť pováh, názorov, záujmov 7519 7759 7743 7171 6758 6750 6875 6588 6343 6158
Zdravotné dôvody, vrátane neplodnosti 50 36 31 45 29 33 30 20 30 26
Sexuálne nezhody 47 31 41 34 42 51 52 51 33 32
Ostatné príčiny 1344  1598 1621 1716 1534 1324 1384 1311 1195 1122
Súd nezistil zavinenie 1808 1861 1860 1707 1490 1446 1376 1286 1116 997

Pôrodnosť má podľa Podmanickej mierne rastúci trend, plodnosť je na kritickej hranici. Vlani sa narodilo 57 557 živých detí. Plodnosť dosahuje 1,48 dieťaťa na ženu, no na takzvanú záchovnú hodnotu populácie by mala byť táto hodnota najmenej 2,1 dieťaťa na ženu. "Úroveň reprodukcie je pre slovenskú populáciu nepostačujúca,“ vyhlásila Podmanická.

Neustále sa zvyšuje aj priemerný vek rodičiek, ktorý vlani dosiahol takmer 30 rokov. Počet úmrtí je stabilný a predstavuje okolo 50- tisíc, na Slovensku pritom umiera viac mužov. "Pri porovnaní rokov 2007 až 2016 sme vlani zaznamenali najviac sobášov, najmenej rozvodov a plodnosť, ktorá sa blíži ku kritickej hranici,“ uviedol Ballek.

Zdroj: noviny.sk/SITA

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

TV Program

11:10 Aféry
12:10 INKOGNITO
13:10 VŠETKO ČO MÁM RÁD
10:05 Najlepšie svetové videá V.
11:25 Áno, šéfe USA II.
12:25 NOVÁ ZÁHRADA
10:00 Nákupné maniačky
11:20 UHÁDNI MÔJ VEK
12:30 Vražedné Miami
11:10 Rybičky Flip a Flap
11:20 Arthur a Minimojovia
11:45 Kúzlovanie
09:05 Ve jménu krále
11:20 Můj šálek kávy
13:00 Cesta domů