Skoro jasno
17°
Bratislava
Berta
2.7.2022
Štát bude môcť vyvlastniť aj byty a domy, ak si to vyžiada verejný záujem
Zdielať na
Slovensko

Štát bude môcť vyvlastniť aj byty a domy, ak si to vyžiada verejný záujem

BRATISLAVA / Vyvlastnenie pozemku alebo stavby bude možné pri súčasnom splnení štyroch podmienok - v nevyhnutnej miere, vo verejnom záujme, na základe zákona a za primeranú náhradu. Počíta s tým zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb, ktorý schválili poslanci.

Vyvlastnenie musí byť v súlade s cieľmi a zámermi územného plánovania. Tie musia preukázať územným rozhodnutím, územným súhlasom alebo záväzným stanoviskom obce vo vyvlastňovacom konaní. 

Finančná náhrada

Zmení sa vzťah vyvlastnenia a náhrady, čiže kompenzácia za nútený prechod alebo obmedzenie vlastníckeho práva.

Rozsah vyvlastnenia musí byť primeraný účelu a nebude možné rozhodnúť o prechode vlastníckeho práva, keď postačí jeho obmedzenie. Za vyvlastnenie poskytnú majiteľovi nehnuteľnosti finančnú náhradu.

Jednorazové peniaze

Peniaze dostane vyvlastnenej nehnuteľnosti jednorazovo, do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení. V prípade, že za vyvlastnený byt alebo dom poskytne jeho nadobúdateľ novú nehnuteľnosť, bude mať na to dva roky. Počas tohto obdobia bude musieť pôvodnému majiteľovi uhradiť náklady na bývanie.

Konanie o vyvlastňovaní bude viesť príslušný okresný úrad v sídle kraja. Odvolacím orgánom bude ministerstvo dopravy. Zákon bude účinný od 1. júla 2016.

V parlamente bol aj reportér Peter Petrus:

Zdielať na

Súvisiace články

Najčítanejšie