Prezident napadol zákon o úhradách pacientov na ústavnom súde

18.09.2015 12:40 Noviny.sk Slovensko

Prezident napadol zákon o úhradách pacientov na ústavnom súde

KOŠICE / Prezident Andrej Kiska napadol podaním na Ústavný súd SR (ÚS) ustanovenie zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Podľa jeho právneho názoru ustanovenie nie je v súlade s Ústavou, ktorá garantuje práva občana na zdravotnú starostlivosť a ochranu pacienta.

Navrhuje súdu, aby zrušil napadnuté ustanovenia týkajúce sa poplatkov pacientov v ambulanciách pre neústavnosť. Súčasne podal návrh na pozastavenie účinnosti, kým ÚS nerozhodne vo veci samej.

Prelomené veto

Prezident na tlačovej besede v Košiciach uviedol, že NR prelomila jeho veto a zákon napriek jeho výhradám opätovne schválila a 28. marca bol zverejnený v Zbierke zákonov a nadobudol účinnosť.

Prezident poukázal na skutočnosť, že zákon je nejednoznačný, zle pripravený a nepredchádzala mu žiadna analýza vyberania úhrad od pacientov. Tento zákon podľa neho spôsobil chaos a vlnu nových úhrad.

Platba za nespolupracujúce dieťa

"Namiesto zákonom zakázaných poplatkov poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prichádzajú s inými úhradami - a musím, žiaľ, konštatovať, že pri niektorých človeku ostáva rozum stáť. Podľa zverejnených cenníkov by napríklad ľudia mali platiť za nespolupracujúce dieťa, za elektronický manažment, za prevzatie pacienta z inej ambulancie či dokonca aj vtedy, ak sa nedostavia na vyšetrenie. Sumy úhrad sa v niektorých prípadoch pohybujú v desiatkach eur. Som presvedčený, že je povinnosťou štátu zasiahnuť a túto situáciu napraviť,“ povedal Kiska.

Ako uviedol prezident, podanie na ústavný súd považuje za prvý krok k tomu, aby Slovensko dospelo k poriadku pri vyberaní poplatkov v zdravotníctve. "Ak toto podanie pred ústavným súdom uspeje, za druhý logický krok v prospech pacientov by som považoval, aby vláda a parlament presne definovali, vymenovali a ohraničili služby, za ktoré môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požadovať úhradu. Aby sa urobil poriadok v tom doslova bludisku poplatkov, ktoré dnes na Slovensku máme,“ zdôraznil Kiska.

Štyri dôvody

Pokiaľ ide o samotné podanie na ústavný súd, vysvetlil štyri hlavné dôvody, prečo podľa jeho presvedčenia zákon v ochrane pacientov zlyháva. Ako prvý dôvod uviedol, že parlament v zákone vymedzil niektoré úkony, medzi nimi napríklad aj toľko diskutované prednostné vyšetrenie u lekára, za ktoré nie je možné vyberať úhrady.

Lenže zároveň to znamená, že takéto negatívne vymedzenie úkonov umožňuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ľubovoľným spôsobom určovať a spoplatňovať ďalšie úkony. Tu pre nich podľa neho v plnej miere platí - čo nie je zakázané je dovolené a prax absurdných poplatkov už po niekoľkých mesiacoch potvrdzuje, že presne takto sa niektorí poskytovatelia správajú.

Zle naformulovaný zákon

Druhý dôvod vidí v tom, že zneužívanie či obchádzanie zlého zákona môže viesť k tomu, že bude neprimerane ekonomicky a sociálne zaťažovať pacientov, čím môže viesť k vytvoreniu reálnych prekážok v rovnakom prístupe k zdravotnej starostlivosti. Do tretice argumentuje, že pacienti na Slovensku sa stali obeťami zle naformulovaného zákona.

Nemôžu sa brániť odkazom na jednoznačnú a predvídateľnú právnu normu. Sú podľa neho vystavení v podstate neobmedzeným možnostiam vyberania poplatkov a nepomôže im ani dozor samosprávnych krajov, pretože ich úloha je obmedzená na kontrolu plnenia formalít zo strany lekárov, ako je napríklad zverejnenie cenníka úkonov za úhradu.

Neexistujúci mechanizmus

Ako štvrtý dôvod prezident uviedol to, že je povinnosťou zákonodarcu chrániť základné právo pacientov a prostredníctvom zákonov čo najpresnejšie definovať, vymenovať a ohraničiť služby, za ktoré môže poskytovateľ požadovať úhradu.

Ak takýto zákonný, právne vynútiteľný a predvídateľný mechanizmus neexistuje - a už krátky čas účinnosti zákona ukazuje, že neexistuje - pojem bezplatná zdravotná starostlivosť sa doslova môže v praxi vyprázdniť, konštatoval Kiska. A ústavou garantované práva pacientov zostanú len na papieri, dodal.

Pacienti sú podľa prezidenta Andreja Kisku obeťami nepresného zákona, ktorý mal nezmyselné poplatky zastaviť:

Zdroj: SITA/TV JOJ-Vlado Jurek

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

17:55 Nové bývanie dizajn
19:00 Krimi
19:30 Noviny TV JOJ
17:30 Denník ľadovej princeznej
19:45 Profesionáli VI.
20:30 Zakázané kráľovstvo
17:55 9-1-1: Texas
18:55 Štyri svadby a jeden pohreb
20:10 C.S.I.: Kriminálka New York VII.
18:50 Knihy od Stonožky
18:55 Jojko oslávencom
18:55 Jojko oslávencom
18:30 Ledová sezóna
20:15 Až na dno
22:15 Nicky Larson: Agent amatér