Elektronické náramky pre odsúdených zahŕňajú aj tester na alkohol

Elektronické náramky pre odsúdených zahŕňajú aj tester na alkohol

BRATISLAVA / Elektronické náramky pre odsúdených, ktorí by si trest nemuseli odpykať za múrmi kamennej väznice, sú už blízko realite. Tento systém väznenia bez mreží má byť na Slovensku súčasťou širšieho projektu elektronického systému monitorovania osôb, ktorý nechcú využiť len v trestnej, ale aj v civilnoprávnej oblasti.

V tendri zostal jeden uchádzač

Projekt plánujú platiť z eurofonfov. Proces verejného obstarávania budúceho dodávateľa projektu je vo finálnej fáze – na budúci týždeň by malo dôjsť k podpisu zmluvy. "Do tohto týždňa prebiehala kontrola dokumentácie na riadiacom orgáne z hľadiska správnosti procesu verejného obstarávania v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na predmetný projekt," dodala hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Alexandra Donevová.

Odhadovaná cena projektu bola 22,5 milióna eur bez DPH, ministerstvu spravodlivosti sa podarilo ušetriť a obstarávacia cena bude napokon asi o 400 tisíc eur nižšia. V tendri na dodávateľa napokon zostal len jeden uchádzača, ktorý v tretej fáze vyhodnocovania predviedol aj prototyp riešenia.

Tester na prítomnosť alkoholu

Vlani proti podmienkam výberového konania podali traja navrhovatelia námietky, pričom Úrad pre verejné obstarávanie v novembri 2013 všetky konania o námietkach zastavil. Dvaja nezaplatili zákonom stanovené kaucie, tretí námietku napokon stiahol.

"Námietky od ostatných uchádzačov adresované Úradu pre verejné obstarávanie smerovali predovšetkým k požiadavke obstarávateľa, že systém musí obsahovať aj kompatibilný tester na prítomnosť alkoholu v dychu. To bolo podmienkou pre širšie možnosti využitia systému aj pre ochranné opatrenia, nielen pre samotný trest domáceho väzenia,“ vysvetlila Donevová.

2 tisíc osôb

Po podpísaní zmlúv s dodávateľom plánujú pristúpiť k testovacej fáze projektu a od roku 2016 by mal byť projekt v ostrej prevádzke. "Po nábehovej fáze na základe realizovanej štúdie uskutočniteľnosti očakávame, že do systému bude môcť byť zapojených približne 2 tisíc osôb,“ povedala hovorkyňa.

Slovenský projekt elektronického monitoringu ľudí má byť širší, ako napríklad ten, ktorý využívajú v susednej Českej republike, či iných štátoch. U nás sa nemá vzťahovať len na kontrolu trestu domáceho väzenia, ale aj na výkon väzby a celý rad netrestných inštitútov, ako napríklad zákaz priblíženia, ktoré upravuje Občiansky súdny poriadok.

Štadiónova kriminalita

Využiť ho chcú aj pre prípady predchádzania domáceho násilia či predchádzania tzv. štadiónovej kriminality. Ďalšou možnosťou je využiť nový systém pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.

Komplexné nastavenie systému umožní, aby do neho zapojil čo najširší okruh osôb. Okrem monitorovania ich pohybu dokáže aj kontrolovať, či osoba nepožíva alkoholické nápoje a neporušuje iné súdom uložené obmedzenia. Súčasťou niektorých sád na monitoring osôb bude aj spomínaný prístroj na testovanie alkoholu, ktorý chcú postupne využívať asi pri 500 osobách. Pôjde napríklad o prípady, keď súd pri určení probačného dohľadu stanoví ako primerané obmedzenie zákaz požívania alkoholických nápojov.

Trest má byť dostatočne prísny

Systém chcú využívať pre prípady výkonu trestu domáceho väzenia, alebo prípady podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody pri súčasnom nariadení probačného dohľadu.

"Podmienkou toho, aby boli tresty domáceho väzenia ukladané čo najčastejšie, je okrem iného aj to, aby takýto trest bol dostatočne prísny. Rozhodne by nebolo tolerovateľné, aby sa domáce väzenie zneužívalo tak, že odsúdený bude organizovať u seba spoločenské akcie a požívať alkohol,“ dodala Donevová.

Jeden väzeň 14 tisíc eur

Poznamenala, že cieľom domáceho väzenia je reálne a prísne potrestanie odsúdeného, reálne obmedzenie jeho slobody a limitovanie jeho pohybu na dochádzanie do zamestnania prípadne návštevy lekára.

Priemerné náklady na jedného väzňa v ústave na výkon trestu sa pohybujú okolo 14 tisíc eur ročne.  VIAC TU. Náklady na jednu osobu vo výkone trestu domáceho väzenia s použitím elektronického monitoringu budú predstavovať menej ako 30 percent spomínanej sumy. MS počíta s tým, že na časti nákladov by sa podieľal odsúdený.

Rodina finančne nedopláca

Rozšírením využívania domáceho väzenia, ktoré je na Slovensku dnes slabé, chcú dosiahnuť jeho priaznivé efekty. Takýto odsúdený zostáva pracovať, takže rodina na jeho trestnú činnosť finančne „nedopláca“.

Sám sa stará o svoju stravu a ubytovanie. Navyše po výkone trestu odňatia slobody v kamennom väzení sa odsúdený len ťažko zaraďuje do normálneho života, má problém nájsť si prácu, vytvára to ďalšie výdavky štátu na jeho sociálnu podporu a zvyšuje riziko, že bude páchať ďalšiu trestnú činnosť.

Zdroj: noviny.sk/SITA

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

11:00 Policajti v akcii
12:00 Noviny o 12:00
12:30 Top Star
11:30 Prestreté
12:45 Profesionáli III.
13:35 Simpsonovci VI.
10:30 Prestreté
11:45 Nákupné maniačky
13:15 Kutyil s.r.o. II.
11:25 Arthur a Minimojovia
11:50 Najmenší slon na svete
12:00 Maxipes Fík
09:55 Perfektní prázdniny
11:45 Elixír života
13:20 Příliš pozdě na loučení