Skoro jasno
24°
Bratislava
Zuzana
11.8.2022
Splnomocnencom pre menšiny László Nagy od Bugára...
Zdielať na

Splnomocnencom pre menšiny László Nagy od Bugára...

Splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny bude bývalý poslanec Lászlo Nagy. Jeho vymenovanie odsúhlasila vláda. Meno je výsledkom dohody so stranou Most-Híd.

Dostane úrad na úrade

V minulosti oblasť práv národnostných menšín spadala pod vicepremiéra, ktorého post sa súčasná vláda rozhodla neobsadiť.

Splnomocnenec má podľa schváleného štatútu postavenie poradného orgánu vlády. Svoju činnosť bude koordinovať s vedúcim úradu vlády a príslušnými ministrami. Môže zriaďovať pracovné skupiny alebo komisie. Bude plniť úlohy v oblasti zachovania, rozvoja a podpory práv príslušníkov národnostných menšín a uskutočňovať systémové opatrenia na zlepšenie postavenia národnostných menšín.

Úlohy splnomocnenca

Má dbať o presadzovanie a dodržiavanie vnútroštátnych a medzinárodných záväzkov Slovenska v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín. Spolu s úradom vlády, ministerstvami a štátnymi inštitúciami bude navrhovať a realizovať opatrenia v oblasti zachovania, rozvoja a podpory práv príslušníkov národnostných menšín.

Má podporovať rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, participáciu ich príslušníkov na riešení vecí verejných a dbať o skvalitnenie ich výchovy a vzdelávania.

Spravodajská aplikácia Noviny TV JOJ pre iPhone TU. ZADARMO.

SITA

Súvisiace články

Najčítanejšie