Polojasno
17°
Bratislava
Jakub
25.7.2024
NÁVOD: Ako voliť do Európskeho parlamentu a čo si nesmiete zabudnúť?
Zdielať na

NÁVOD: Ako voliť do Európskeho parlamentu a čo si nesmiete zabudnúť?

Google News Button Sledovať správy

BRATISLAVA / Slovákov čakajú v sobotu 8. júna voľby do Európskeho parlamentu. Pripravili sme pre vás manuál, ktorý vám objasní ako správne odvoliť a čo si nemôžete zabudnúť.

Dôležité časové úseky

Voľby do Európskeho parlamentu sa začnú 8. júna 2024 otvorením volebných miestností od 7.00 h do 22.00 h. Po uzavretí volebných miestností sa skončí moratórium a začne sa sčítavanie hlasov. 

​Kto môže voliť?

Volieb sa môžete zúčastniť, ak ste:

 • v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov
 • občanom SR alebo iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku
 • občanom SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku ani na území iného členského štátu Európskej únie

Čo si nezabudnúť?

 • Občiansky preukaz
 • Hlasovací preukaz (ak volíte mimo svojho trvalého bydliska)

Koľko poslancov si volíme?

 • Voliči si vo voľbách do EP v roku 2024 budú voliť pätnásť poslancov, o jedného viac ako v roku 2019.
 • Počet zvolených členov každej strany závisí od podielu volebných hlasov, ktoré strany získali.
 • Slovensko používa preferenčné hlasovanie, ktoré dáva voličom možnosť uviesť svoje preferencie v rámci hlasovacieho lístka strany, ktorú volia.
 • Volič môže použiť maximálne DVA preferenčné hlasy na hlasovacom lístku. Kandidáti, ktorí dostanú väčšinu preferenčných hlasov sa môžu dostať pred kandidátov, ktorí sú na zozname vyššie.

​Priebeh hlasovania krok za krokom

 • Po vstupe do volebnej miestnosti sa preukážete občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európske únie. Prípadne predložíte aj hlasovací preukaz, ak vám bol vydaný.
 • Volebná komisia vám vydá hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
 • Potom sa odoberiete za voľnú volebnú plentu.
 • Za plentou si vyberiete hlasovací lístok svojho preferovaného politického subjektu, pričom môžete udeliť prednostné hlasy dvom kandidátom na kandidátnej listine.
 • Hlasovací lístok vložíte do obálky a do volebnej schránky.
 • Nepoužité hlasovacie lístky vložíte do druhej stránky, ktorá je na to určená.

Ako postupovať pri chybnom zápise?

Ak sa vám náhodou stane, že hlasovací lístok vypíšete nesprávne, máte právo požiadať komisiu o nový. Ten nesprávny následne vhodíte do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak by ste nesprávny hlasovací lístok vyniesli, dopustíte sa priestupku, za ktorý vám bude uložená pokuta 33 eur.

Čo v prípade zdravotne postihnutých?

 • Ak voličovi znemožňuje hlasovať jeho zdravotné postihnutie (napríklad preto, že nemôže čítať alebo písať) má právo vziať si so sebou za plentu inú spôsobilú osobu. Tá podľa jeho pokynov a zákona môže vypísať hlasovací lístok a vložiť do obálky. Takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. 
 • Ak sa neviete dostaviť do volebnej miestnosti, môžete požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade k vám prídu zástupcovia volebnej komisie s prenosnou volebnou schránkou.

Dá sa voliť poštou?

 • Nie, voľba poštou v Európskych voľbách na Slovensku nie je možná.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy