Predseda ústavného súdu Fiačan v liste vysvetlil, prečo nevzali niektorých sudcov do väzby

27.03.2020 13:17 Noviny.sk Politika

Predseda ústavného súdu Fiačan v liste vysvetlil, prečo nevzali niektorých sudcov do väzby

Archívna reportáž
embed kód
BRATISLAVA / Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan dostal list, v ktorom ho Transparency International Slovensko vyzýva, aby zdôvodnil rozhodnutie ústavného súdu. A to vo veci nevydania súhlasu na vzatie do väzby ôsmich z trinástich sudcov.

Výzva bola Fiačanovi doručená 17. marca, o pár dní neskor, 23. marca na ňu zareagoval listom, v ktorom rozhodnutie Ústavného súdu SR vysvetlil bližšie. 

Ako sa uvádza v liste Transparency International Slovensko, väčšina Slovákov nedôveruje justícii. "Dôsledné prešetrenie každého aspektu celého prípadu a vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí sa v spravodlivom procese ukážu byť vinní, by preto mali mať absolútnu prioritu," píšu v liste. 

Podľa TIS  Ústavný súd SR nedokázal dostatočne a presvedčivo vysvetliť, prečo vydal súhlas na posúdenie väzobných dôvodov len pre päť sudcov, ani ako sa vysporiadal s preukázateľnými konexiami svojich sudcov na kľúčových aktérov kauzy. Na základe týchto skutočností, preto žiadajú dôkladní vysvetlenie rozhodnutia súdu. 

"Dňa 12. marca 2020 bola ústavnemu súdu doručená žiadost' generálneho prokurátora Slovenskej republiky (d'alej len "generálny prokurátor") o súhlas na vzatie do väzby sudcov (d'alej aj "žadosť''') podl'a § 226 ods. 1 zakona o ústavnom sude. Vo vzt'ahu k piatim sudcom ústavny súd dal súhlas na ich vzatie do väzby a u ôsmich sudcov ústavny súd dospel k záveru o takej miere nedostatkov žiadosti, ktorá odôvodnila odopretie žiadaného súhlasu na ich väzbu. Predmetná žiadost' sa týkala trinástich sudcov, o ktorých rozhodoval ústavny súd samostatne. Skutočnost', že generálny prokurátor žiadal o súhlas na vzatie do väzby viacerých sudcov jednou žiadosťou, neznamená, že skutkový stav veci a dôvody žiadosti boli vo vzt'ahu ku všetkým sudcom rovnaké," napísal v liste Ivan Fiačan. V liste tiež upozornil, že rozhodnutie v takomto type konania je determinované aj jeho povahou a spôsobom hlasovania.

Predseda ústavného súdu podotkol, že všetky dôvody vysvetľoval na brífingu po rozhodnutí súdu, a viac informácií k tomu neposkytne. Senát súdu rozhodoval v plnom zložení a hlasovanie bolo tajné, tak ako hovorí legislatíva. "Ústavný súd posudzoval ziadost' o súhlas na vzatie do väzby vo vzt'ahu ku každému sudcovi samostatne, zohl'adnil všetky špecifiká prípadu a ku každému sudcovi pristupoval individuálne. Opakovane zdôrazňujem, že ústavný súd nerozhodoval o samotnom vzatí obvinených sudcov do väzby, ale o udelení či neudelení súhlasu na ich vzatie do väzby príslušným všeobecným sudom. Prípadny súhlas na vzatie toho-ktéreho sudcu do väzby bol iba predpokladom pre samotné rozhodovanie o väzbe jednotlivých sudcov Špecializovaným trestným súdom. Aj ten rozhodoval o vzati či nevzatí každej z obvinených osôb samostatne, čo sa nevyhnutne prejavilo v jeho rozdielnych rozhodnutiach. Každý účastník súdneho konania máa rozsiahle práva, ktoré musia rešpektovat' aj súdy ako orgány verejnej moci, pretože iba tak je možné zabezpečit' právo každého účastníka na spravodlivé súdne konanie a budovat' dôveryhodné súdnictvo," uviedol ďalej predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan. 

Zdroj: noviny.sk/ússr

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

13:50 Vodný svet
16:30 Diabol nosí Pradu
19:00 Krimi
12:30 Dvaja nosáči a video
14:35 Návrat do budúcnosti 3
17:00 VÍKENDOVÁ VÝHRA
13:45 Keď je pečenie umenie III.
14:05 Keď je pečenie umenie III.
14:40 INKOGNITO
13:50 Volám sa Caillou V.
14:10 Medzi nami zvieratkami
14:20 Rybičky Flip a Flap
12:55 Tajemství úspěchu
14:55 Vzpomínky na Manhattan
16:40 Dvě svatby