Noviny.sk

1 / 10

Na Slovensku sa narodili vzácne žriebätá. Zapísané sú dokonca v kráľovskej knihe