Jasno
Bratislava
Soňa
28.3.2023
Miera nezamestnanosti v 4. štvrťroku aj za celý minulý rok klesla na 6 %
Zdielať na

Miera nezamestnanosti v 4. štvrťroku aj za celý minulý rok klesla na 6 %

BRATISLAVA / Miera nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v 4. kvartáli minulého roka 6 percent. Medziročne tak bola nižšia o 0,5 percentuálneho bodu. V priemere za celý rok klesla nezamestnanosť na 6,1 percenta, v roku 2021 dosahovala ešte 6,8 percenta. Informoval o tom v piatok 3. marca Štatistický úrad SR. Počet nezamestnaných sa vo 4. štvrťroku medziročne znížil a pokles tak pretrvával už jeden a pol roka.

Bez práce bolo spolu takmer 169-tisíc osôb, čo bolo o 7,9 percenta menej ako v posledných troch mesiacoch 2021. V porovnaní s 3. štvrťrokom vlaňajška však po sezónnom očistení počet nezamestnaných vzrástol o 1,4 percenta. Štatistický úrad zverejňuje údaje o trhu práce a nezamestnanosti v SR zisťované metódou výberového zisťovania pracovných síl (VZPS), teda inak ako sú počítané mesačné štatistiky ústredia práce. "Pandémia výrazne zvýšila podiel dlhodobo nezamestnaných, na konci roka 2022 predstavovali až 68 percent z počtu nezamestnaných. Dlhšie ako rok bez práce tak bolo vyše 115-tisíc osôb, medziročne ich počet klesol o 10-tisíc osôb," vyčíslili štatistici.

Z regionálneho hľadiska počet nezamestnaných v posledných troch mesiacoch 2022 medziročne klesol už len v štyroch krajoch, v predchádzajúcom štvrťroku to bolo ešte vo všetkých krajoch. Relatívne najvyšší úbytok nad úrovňou 15 percent mali Trnavský a Košický kraj, zlepšenie situácie nastalo tiež v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. "Naopak, nezamestnaných mierne pribudlo v Bratislavskom kraji, ich počet bol medziročne vyšší o 1 500 a dosiahol hodnotu 8 700 osôb. Ide však o región s dlhodobo najnižším počtom nezamestnaných v rámci regiónov SR," priblížil ŠÚ SR.

Najvyšší absolútny počet ľudí bez práce, viac ako 43-tisíc, mal v 4. kvartáli Prešovský kraj. Jedine v tomto regióne miera nezamestnanosti prekročila dvojcifernú hranicu a dosiahla 10,8 percenta. V Banskobystrickom kraji sa dostala tesne pod ňu na úroveň 9,7 percenta. Naopak, najnižšia miera nezamestnanosti 2,2 percenta bola v Bratislavskom kraji, nasledovali Trenčiansky a Nitriansky kraj s hodnotou do 4 percent. V priemere za celý minulý rok bolo bez práce 170 400 osôb, medziročne ich počet klesol o 9,2 percenta.

"Z regionálneho hľadiska na celoročnej báze počet nezamestnaných v porovnaní s rokom 2021 klesol vo všetkých ôsmich krajoch. Najvýraznejší úbytok počtu ľudí bez práce nastal v Trnavskom, Žilinskom a Košickom kraji," konštatovali štatistici. Miera nezamestnanosti za celý rok 2022 sa znížila tiež vo všetkých regiónoch. Najdynamickejšie v Trnavskom kraji o 1,6 percentuálneho bodu a v Žilinskom kraji o 1 percentuálny bod, nezamestnanosť sa v nich pohybuje pod úrovňou 5 percent. "Najvyššiu mieru nezamestnanosti viac ako 9 percent aj na celoročnej úrovni mali Prešovský, Banskobystrický a Košický kraj," doplnil ŠÚ SR.

Počet pracujúcich vlani vzrástol o 43-tisíc osôb na viac ako 2,62 milióna

Zamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl vlani na Slovensku medziročne vzrástla o 43-tisíc osôb, keď v závere roka pracovalo 2,623 milióna ľudí. V pozitívnych číslach udržal zamestnanosť nárast počtu pracovníkov v stavebníctve a vo väčšine odvetví služieb. "Počet pracujúcich za celý rok 2022 stúpol o 1,7 percenta, zvýšenie zamestnanosti sa prejavilo v piatich z ôsmich krajov SR," spresnil ŠÚ. Celkovo z 18 sledovaných odvetví ekonomiky zaznamenalo rast počtu pracovníkov 13.

Vývoj zamestnanosti pozitívne ovplyvnil najmä prírastok pracujúcich v službách o tri percentá, čo predstavovalo 46-tisíc osôb. Najvýznamnejší nárast nad úrovňou desiatich percent spomedzi služieb zaznamenali odborné vedecké a technické činnosti, ako aj finančné a poisťovacie činnosti. Pozitívny vplyv na celoročnej úrovni mal tiež nárast pracovníkov o 8 percent v ubytovacích a stravovacích službách a tiež zvýšenie počtu pracujúcich o 5 percent vo vzdelávaní.

Výrobné odvetvia mali na celoročný počet pracujúcich len mierne tlmiaci účinok, pokles v priemysle o 20-tisíc pracujúcich totiž podľa ŠÚ kompenzoval výraznejší nárast v stavebníctve, v ktorom medziročne pribudlo 15-tisíc osôb. Z regionálneho hľadiska počty pracujúcich v roku 2022 medziročne vzrástli v piatich krajoch, najvýraznejšie v Bratislavskom o 9,3 percenta. V troch krajoch sa prejavil úbytok počtu pracujúcich, najvýraznejšie v Trenčianskom kraji o 1,7 percenta.

Miera zamestnanosti v SR za celý rok 2022 stúpla o 2,1 percentuálneho bodu na aktuálnych 76,7 percenta. Najdynamickejšie sa zmenila v Košickom kraji, nárast o 3,9 percentuálneho bodu posunul mieru zamestnanosti k hodnote 72 percent. Počet pracujúcich v zahraničí sa v porovnaní s rokom 2021 zvýšil o 3,6 percenta, keď do zahraničia za prácou dochádzalo 116-tisíc osôb.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy