Jasno
Bratislava
Valér
18.4.2024
Čerpanie eurofondov sa bude zjednodušovať a zrýchľovať
Zdielať na

Čerpanie eurofondov sa bude zjednodušovať a zrýchľovať

BRATISLAVA / Čerpanie eurofondov sa bude zjednodušovať a zrýchľovať. Ich kontrola bude prebiehať vo všetkých rezortoch, tak aby šlo všetko ako po masle a najmä bez korupcie. Vyhlásili to dnes premiér Fico a vicepremiér Pellegrini. Predseda vlády Robert Fico by chcel dokonca získať pre úrad vlády certifikát ISO, ktorý by potvrdil kvalitu bez korupcie. Opozícia a odborníci tieto plány označili za obyčajnú dymovú clonu.

Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov sa priebežne plní. V lehote do konca minulého roka bolo splnených dvadsaťdva z tridsaťosem opatrení na rýchlejšie a lepšie využívanie peňazí Európskej únie v tomto programovom období. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini na tlačovej besede v pondelok potvrdil, že dvadsaťdva opatrení už nadobudlo účinnosť a jeho úrad úlohy splnil. Spolu s premiérom Robertom Ficom zároveň oznámili vykonanie kontroly na jednotlivých ministerstvách, či a nakoľko sa tieto opatrenia aj uplatňujú.

Pri čerpaní eurofondov by podľa premiéra nemali vznikať pochybnosti o transparentnosti a tieto peniaze by mali byť použité účelne a efektívne. Potrebné budú ďalšie opatrenia na zjednodušenie čerpania. Robert Fico informoval, že vicepremiéra požiadal, aby osobne navštívil všetky rezorty, ktorých sa 38 opatrení dotýka a čo najpresnejšie ich vyhodnotil. Premiér očakáva, že úrad vicepremiéra a odbor prevencie korupcie na úrade vlády navrhnú ďalšie podnety na sprísnenie, alebo zabezpečenie transparentnosti procesov. "Rovnako chcem, aby došli aj s návrhmi, ako zjednodušiť čerpanie európskych fondov. Máme s tým obrovský problém. Naše procesy sú nastavené tak, že ak ich porovnáme s bruselskými, tak sú možno trikrát náročnejšie a prísnejšie, a to nám potom spôsobuje veľké prekážky pri rýchlom a efektívnom čerpaní európskych fondov," upozornil Fico.

Spomínaný akčný plán schválila vláda vlani v septembri a na jeho príprave mali podiel aj mimovládne organizácie, najmä Nadácia Zastavme korupciu. Pellegrini povedal, že 38 opatrení má podporiť zvýšenie transparentnosti procesov pri čerpaní eurofondov. "Rozhodli sme sa vykonať hĺbkovú kontrolu v rezortoch, či opatrenia reálne uplatňujú v praxi. Spomeniem, zvýšené nároky na odbornosť hodnotiteľov, ich elektronické žrebovanie po vzore súdov, aby nebolo možné účelovo niekomu zadať konkrétny projekt, aby ho hodnotil so želaným výsledkom dopredu," povedal Pellegrini. Projekty nad 10 mil. eur má hodnotiť skupina expertov, napríklad, kardiológ by nemal hodnotiť projekt inovácií v hutníctve. "Sú to opatrenia, ktoré sú od 1. januára v platnosti a chceme vidieť, či sa plnia," uviedol vicepremiér. V kontrolnom tíme budú aj ľudia z odboru prevencie korupcie na úrade vlády.

Pellegrini upozornil na zložitý hodnotiaci proces verejného obstarávania v súvislosti s čerpaním zdrojov EÚ. Taká komplikovaná schéma podľa neho vytvára viac možností na korupciu a netransparentnosť. "Vďaka takému superkontrolnému mechanizmu celý proces verejného obstarávania u nás priemerne trvá v niektorých prípadoch 688 dní, 594 dní alebo pri inom prípade 485 dní. V Litve, Lotyšsku a Českej republike je to sto dní, maximálne dvesto v najkomplikovanejšom prípade," poznamenal Pellegrini. Stav v SR podľa neho nie je dobrý a práve zjednodušenie procesov má prispieť k zníženiu korupcie. Označil to za kľúčové aj z hľadiska budúcnosti eurofondov po roku 2020.

"Ak máme hovoriť o zjednodušení, nie je to len verejné obstarávanie. Je to samotný proces, napríklad žiadosti o platbu, ktorá je relatívne komplikovaná. Termíny, kedy úradník posúdi či faktúra je oprávneným nákladom, aby ju nejakým spôsobom potvrdil a uhradil," povedal Pellegrini. "Budeme skracovať aj časy doručovania. Ak len zelektronizujeme dodanie celej dokumentácie na Úrad pre verejné obstarávanie, ušetríme dokonca niekoľko týždňov len tým, že to nepôjde poštou, ale sa to pošle elektronicky," uviedol vicepremiér. Pokiaľ žiadosť o platbu podá žiadateľ elektronicky cez informačný systém úradu, môže byť podľa neho vybavená do 24 hodín a nemusí sa čakať, kým príde poštou, kým sa zaeviduje do registratúrneho systému a niekedy to trvá mesiac a viac.

Výzvy sú vyhlásené v objeme 80 % z celkovej alokácie zdrojov EÚ takmer 15,5 mld. eur, 35 % z tejto sumy je zazmluvnených a čerpanie presiahlo 11 %. To podľa vicepremiéra dáva veľký priestor sústrediť sa na akceleráciu čerpania. "Nejde o to, aby sme ich minuli, tvrdíme, že ich musíme míňať efektívne a možno príde aj doba, keď budeme musieť hovoriť, že tam, kde čerpanie je nedostatočné a bude pretrvávať, budeme musieť rozmýšľať ako vláda aj o tom, aby sme prostriedky presunuli tam, kde sa dajú použiť efektívnejšie a kde sú väčšie priority tejto krajiny," upozornil Pellegrini. SR pri vyjednávaní o podobe kohéznej, resp. regionálnej politiky po roku 2020 bude presadzovať menej priorít a viac voľností pri využívaní prostriedkov.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy