Jasno
25°
Bratislava
Ladislav
27.6.2022
Vláda priklepla firmám dotáciu 18,6 milióna eur
Zdielať na

Vláda priklepla firmám dotáciu 18,6 milióna eur

BRATISLAVA / Vláda v stredu schválila poskytnutie investičnej pomoci pre štyroch investorov v celkovej sume 18,6 mil. eur. Vďaka investičným stimulom by malo do roku 2020 na Slovensku vzniknúť spolu 861 nových pracovných miest. Firmy plánujú celkovo preinvestovať 87,3 miliónov eur.

Ako uviedol po rokovaní vlády štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec, prideľovanie investičných stimulov je pre štát v konečnom dôsledku prínosné. "Pozitívny dopad na štátny rozpočet bude pri týchto investíciách zhruba 72 miliónov eur," uviedol Chovanec.

Turbodúchadlá pre autá

Spoločnosť Honeywell Turbo plánuje v prešovskom okrese v lokalite Záborské rozšíriť svoju prevádzku na výrobu turbodúchadiel pre osobné a nákladné automobily. Preinvestovať chce 32,35 miliónov eur. Vytvoriť by sa malo 131 nových pracovných miest. Investor požiadal štát o rôzne druhy investičnej pomoci.

Vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok by mala spoločnosť dostať 3,235 milióna eur. Taktiež by mal podnik získať úľavu na dani z príjmov v objeme 171 tisíc eur a príspevok na vytvorenie nových pracovných miest vo výške 524 tisíc eur.

TV JOJ

Centrum strategických služieb

Firma Holcim Business Services chce za približne 688 tisíc eur v Košiciach rozšíriť centrum strategických služieb. Vzniknúť by malo 80 nových pracovných miest najmä pre mladých vysokoškolsky vzdelaných ľudí so schopnosťou komunikovať v cudzích jazykoch.

Firma taktiež plánuje investovať počas najbližších troch rokov do mzdových nákladov viac ako 3 mil. eur. Od štátu by mal investor získať 172 tisíc eur vo forme daňových úľav a 480 tisíc eur vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta.

TV JOJ

Komponenty pre automobilový priemysel

Spoločnosť Brose chce v Prievidzi vybudovať nový závod na výrobu komponentov pre automobilový priemysel. V závode sa budú vyrábať motorčeky ovládania okien, zámky, moduly zámkov a pohony vretien, označované ako systémy a komponenty pre motorové vozidlá. Investícia v hodnote 50,1 milióna eur by mala priniesť 600 nových pracovných miest.

Od štátu žiada investor stimuly vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok vo výške 7 mil. eur, vo forme úľavy na dani z príjmu v objeme 3,5 milióna eur. Investor by mal od štátu taktiež získať príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta vo výške 2 mil. eur.

TV JOJ

Pracovné miesta pri Lučenci

Pri Lučenci má vzniknúť 50 nových pracovných miest. Slovenská spoločnosť PRP totiž plánuje v lokalite Tomášovce rozšíriť svoj výrobný závod. Do rozšírenia závodu plánuje spoločnosť investovať viac ako 4,2 milióna eur. Investor žiada štát o poskytnutie stimulov v celkovej hodnote 1,5 milióna eur.

Z toho takmer 637 tisíc eur má byť vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok, 300 tisíc eur vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta a vyše 574 tisíc eur vo forme úľavy na dani z príjmov.

TV JOJ

Pripomienka lesníkov

Proti schváleniu investičnej pomoci spoločnosti PRP sa postavil Zväz spracovateľov dreva SR. Zväzu sa nepáči, že schválením investičnej pomoci získa firma možnosť zabezpečiť pre seba dlhoročné dodávky dreva v objeme viac ako jeden milión metrov kubických zo štátneho podniku Lesy SR.

"Lesy následne zoberú dodávky ostatným pílam, ktoré budú nútené okamžite prepustiť okolo 400 zamestnancov a zatvárať svoje prevádzky po celom Slovensku,“ uviedol zväz, ktorý je presvedčený, že v tomto prípade boli porušené pravidlá prideľovania štátnej pomoci, ako aj princípy Národného projektu využitia potenciálu dreva v SR.

Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že sa pripomienkou zväzu zaoberalo. "Zväz však nemal najaktuálnejšie informácie, pretože tie veci, na ktoré upozorňoval sú trošku ináč. Jednak nové pracovné miesta sa budú tvoriť nad rámec už existujúcich miest, čiže nejedná sa len o presun výroby, a taktiež táto firma používa najmodernejšie technológie, to znamená, že majú vysokú pridanú hodnotu,“ konštatoval tajomník ministerstva Rastislav Chovanec. 

Pozrite si priloženú reportáž:

Súvisiace články

Najčítanejšie