Jasno
Bratislava
Zdenko
9.2.2023
Európska komisia sa obula do Rakúska pre rodinné dávky. Ak tam pracujete, môže sa to týkať aj vás
Zdielať na
Zahraničie

Európska komisia sa obula do Rakúska pre rodinné dávky. Ak tam pracujete, môže sa to týkať aj vás

BRUSEL / Európska komisia sa vo štvrtok rozhodla zaslať Rakúsku formálnu výzvu. Tá sa týka nových právnych predpisov, podľa ktorých sa na občanov EÚ pracujúcich v Rakúsku vzťahuje indexácia rodinných dávok a daňových úľav, ak majú ich deti bydlisko v zahraničí. Informovala o tom komisia prostredníctvom tlačovej správy.

V Rakúsku budú rodinné dávky a daňové úľavy na deti s bydliskom v inom členskom štáte od 1. januára 2019 závisieť od životných nákladov v uvedenom členskom štáte. Znamená to, že mnohí občania EÚ, ktorí pracujú v Rakúsku a prispievajú do systému sociálneho zabezpečenia a daňového systému rovnako ako miestni pracovníci, by dostali menej dávok len z toho dôvodu, že ich deti žijú v inom členskom štáte. "Náš jednotný trh je založený na spravodlivosti a rovnakom zaobchádzaní. V EÚ nemáme druhotriednych pracovníkov. Ak mobilní pracovníci prispievajú do systému sociálneho zabezpečenia rovnako ako miestni pracovníci, mali by dostávať tie isté dávky aj vtedy, ak ich deti žijú v inom členskom štáte. V EÚ nemáme ani druhotriedne deti," uviedla komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová.

Pravidlá EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia neumožňujú, aby členské štáty znížili peňažné dávky poskytované osobám poisteným podľa ich právnych predpisov len z toho dôvodu, že tieto osoby alebo ich rodinní príslušníci majú bydlisko v inom členskom štáte. Tieto pravidlá podľa komisie okrem toho zakazujú diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti. Akékoľvek zníženie rodinných dávok len z toho dôvodu, že deti majú bydlisko v zahraničí, predstavuje porušenie pravidiel EÚ týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia, ako aj zásady rovnakého zaobchádzania v prípade pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iného členského štátu, pokiaľ ide o sociálne a daňové výhody.

Zaslaním formálnej výzvy Rakúsku Európska komisia oficiálne začala postup v prípade nesplnenia povinnosti. Rakúsko má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo na obavy komisie. V opačnom prípade sa komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Komisia predložila revíziu pravidiel týkajúcich sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v decembri 2016. Členské štáty EÚ dospeli k dohode o tomto návrhu v júni 2018. Európsky parlament o návrhu hlasoval v decembri 2018. Niektorí členovia Rady a Parlamentu navrhovali, aby sa umožnila indexácia rodinných dávok poskytovaných na deti s bydliskom v zahraničí, tieto návrhy ale boli jasne zamietnuté. V súčasnosti tieto tri inštitúcie medzi sebou rokujú, s cieľom dosiahnuť kompromis.

Zásada rovnakého zaobchádzania zakazuje akúkoľvek diskrimináciu, či už priamu alebo nepriamu, na základe štátnej príslušnosti. Rakúsky mechanizmus indexácie je podľa komisie diskriminačný, pretože vedie k zníženiu rodinných dávok a daňových úľav pre pracovníkov v Rakúsku len z toho dôvodu, že ich deti žijú v inom členskom štáte. Skutočnosť, že v takomto členskom štáte sú nižšie životné náklady ako v Rakúsku nie je v prípade dávky vyplácanej ako paušálna suma relevantné a nesúvisí podľa komisie so skutočnými nákladmi na vyživovanie dieťaťa.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy