Jasno
33°
Bratislava
Drahomír
16.7.2024
Prezidentka vetovala novelu zákona o Fonde na podporu umenia
Zdielať na

Prezidentka vetovala novelu zákona o Fonde na podporu umenia

Zdroj: TASR

BRATISLAVA / Súčasná hlava štátu Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o Fonde na podporu umenia. V ustanovení novely vidí rozpor s ústavou.

Legislatíva môže podľa nej ohroziť slobodu umenia. Hlava štátu poukazuje na zmenu, ktorou sa má definitívne rozhodnutie o poskytovaní finančných prostriedkov stať kompetenciou novokreovanej rady fondu s prevahou nominantov ministerstva kultúry, bez povinnosti rešpektovať stanoviská odborných komisií. "Možno to považovať za zásah do odbornosti rozhodovania fondu, odňatie charakteru verejnoprávnosti celého fondu a vnášanie politického vplyvu do slobody umeleckej tvorby a kultúrnej oblasti ako takej," uviedla prezidentka.

Upozorňuje i na fakt, že približne 5-tisíc žiadostí, ktoré každoročne v rámci výziev na FPU prichádza, doteraz hodnotilo 70 komisií s 300 členmi. Je preto nemožné, aby ich nahradila 13 členná rada. "Hrozí znefunkčnenie podpory umenia," zdôraznila prezidentka, ktorá ohrozenie systému podpory vidí aj v prijatom dátume účinnosti zákona. Vysvetlila, že platnosť od 1. júna nedáva priestor na prijatie nevyhnutných zmien súvisiacich s úpravou legislatívy, a tak robí zákon prakticky nevykonateľným.

Z novely tiež vyplýva, že po novom bude mať dozorná komisia FPU päť členov. Dvoch členov bude voliť a odvolávať rada v tajnom hlasovaní. Troch členov dozornej komisie bude vymenúvať a odvolávať minister kultúry, z toho jedného na návrh ministra financií.

Prezidentka zároveň podpísala zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Zákon zavádza limit verejných výdavkov na tento rok a jeho schválenie bolo potrebné na splnenie ďalšieho míľnika plánu obnovy a odolnosti. Novelu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR 9. mája v skrátenom legislatívnom konaní. Ministerstvo financií SR v nej navrhlo limit verejných výdavkov na tento rok. Jeho výška bude 57,717 miliardy eur.

V súlade s novými fiškálnymi pravidlami bude do pôsobnosti ministerstva financií patriť vypracovanie národného strednodobého fiškálno-štrukturálneho plánu, súčasťou ktorého bude trajektória čistých výdavkov, ako aj súbor reforiem a investícií. Tento plán bude schvaľovať vláda, ktorá ho následne predloží NR SR.  Novela bude účinná od 1. augusta tohto roka, aby sa nové pravidlá mohli využiť pri zostavení najbližšieho rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027. Výnimkou je stanovenie výdavkového limitu na rok 2024, ktorý bude účinný dňom vyhlásenia.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy