Skoro jasno
13°
Bratislava
Frederik
25.2.2024
Súd so Slovenkou z Islamského štátu: Posudok o ideologickej radikalizácii nepripustili
Zdielať na

Súd so Slovenkou z Islamského štátu: Posudok o ideologickej radikalizácii nepripustili

BANSKÁ BYSTRICA / Na Špecializovanom trestnom súde prebieha ďalší pojednávací deň procesu so Slovenkou, ktorá žila v Islamskom štáte.

Prokuratúra neustála posudok o ideologickej radikalizácii

Prokurátor neustál posudok od rakúskej neziskovej organizácie DERAD. Tá vykonala skúmanie radikalizácie obžalovanej Slovenky Renáty D. a tiež skúmala jej dve malé deti. DERAD mal prokuratúre podporiť dôkaznú situáciu o ideologických postojoch obžalovanej a jej detí. Zistenia DERAD mali poslúžiť na určenie potenciálnej nebezpečnosti pre národnú bezpečnosť Slovenska.

Zástupcovia tejto neziskovej organizácie mali pred súdom vypovedať 21. novembra 2023. K ich výsluchu a prezentovanie záverov ich zisťovania súd nepripustil. Dôvodom bola zásadná námietka obhajcov Renáty Dibdiakovej. Advokáti od samotného okamihu, keď NAKA s prokuratúrou oslovila DERAD na skúmanie obvinenej, namietali tento postup. DERAD považovali za právne nespôsobilú na vykonávanie takýchto zisťovaní na území SR. 

DERAD nie je znalecká inštitúcia, ale mimovládna organizácia a jej členovia pred slovenskými súdnymi orgánmi nedokážu preukázať ani zloženie sľubu znalca. Napriek tomu prokuratúra s vyšetrovateľmi uvedených pracovníkov DERAD prizvali do tohto trestného konania a s obvinenou Renátou viedli rozhovory a tiež s jej deťmi. Obhajcovia takéto skúmanie považovali okrem iného aj za porušenie práv obvinenej. 

​Napriek uvedenému po podaní obžaloby prokurátor Peter Kysel, ktorý je dozorovým prokurátorom, v tejto trestnej veci požadoval uvedené zisťovanie DERAD predostrieť pred senátom súdu a aj tiež výsluch členov DERAD. 

"Renomovaná znalecká organizácia DERAD. Okrem vypracovávania znaleckých skúmaní pre takéto účely trestného konania majú vypracované i veľmi podrobné deradikalizačné programy pre osoby postihnuté takou ideológiou, a to tak vo vzťahu k mládeži, ako i dospelým. Na Slovensku nemáme podobnú organizáciu a nezistili sme ju ani v Českej republike," vyjadril sa prokurátor Peter Kysel. 

Sudca ŠTS: DERAD vypočúvať nebudeme a tento dokaz nepripúšťame

Obhajcovia proti zisteniu DERAD podali rovnaké námietky pred senátom súdu. Sudcovia si pre uvedené argumenty obhajcov Renáty D. museli zobrať čas na nevyhnutnú poradu. Vzhľadom na závažné právne a zákonné prekážky po porade predseda senátu vyhlásil, že DERAD ako dôkaz je neprípustný. Rakúska nezisková organizácia aj s jej členmi, ktorí zisťovali a skúmali pani Renátu a jej maloletú dcéru a syna, nakoniec o svojich zisteniach nevypovedali a sú irelevantní pre toto súdne konanie.

Rozhodnutie súdu nezmenila ani argumentácia prokurátora, ktorý DERAD aj pred senátom označil za odbornú inštitúciu, ktorej renomé sa zakladá aj na ich spoluprácach so zahraničnými štátnymi orgánmi. 

DERAD: Je to ideologický posudok

Metodika posudku, ktorý vyhotovil DERAD, je založená na klasickom zisťovaní, aké využívajú napríklad pri skúmaní psychológovia. Konkrétne ide o kvalitatívny spôsob zisťovania. Čiže o rozsiahly slovný opis zistení, ktoré členovia DERAD získali z rozhovorov skúmaných detí, aj samotnej matky, a tiež pozorovania ich správania sa pri rozhovore, počas kladenia otázok a podobne. Interview, ako rozhovor za účelom skúmania, je vedecká metóda zberu informácií. Je vopred pripravený a má svoje presne dané formy. 

O tom, že rozhovor obvinenej a jej detí bude slúžiť pre vyhotovenie posudku pre účely trestného konania, obvinená od začiatku jej zadržania údajne nevedela. Uznesie o pribratí takejto organizácie jej vyšetrovacie orgány podľa obhajoby ani nedoručili. Každopádne, posudok DERAD, ktorý ho označuje za ideologický posudok, nie je posudkom znaleckej organizácie či inštitúcie. Pre laickú verejnosť to môže byť len formálny problém v trestnom konaní a konaní pred súdom, v ktorom čelí obžalovaná Renáta D. hrozbe až doživotného trestu. 

"Už celý priebeh tohto vyšetrenia po vznesení obvinenia mal aspekty porušenia jej práv na obhajobu. Nebolo jej doručené ani uznesenie o ustanovení tejto organizácie, nemala sa možnosť voči tomu brániť a ani samotní znalci, ktorí ju vyšetrovali, jej neoznámili pravý dôvod, prečo s ňou vedú rozhovory vo väzbe. Najpodstatnejšia však bola formálna stránka, a to, že písomný sľub, ktorý zložili, nemal náležitosti požadované zákonom," uviedol Rastislav Urbáni, obhajca obžalovanej Renáty.

Obhajoba: Znalec musí spĺňať zákonné náležitosti. To DERAD pre nás nemá

TV JOJ má k dispozícii písomné zistenia organizácie DERAD. Ide o niekoľkostranové písomné vyhotovenie dokumentu, ktorý obsahuje záznamy z rozhovorov s Renátou D., aj rozhovorov s jej dvomi deťmi. V posúdení spoločnosti DERAD, sieť sociálnej súdržnosti, ktoré neobsahuje ani podpis či odtlačok pečiatky, sa píše napríklad o tom, ako deti vnímali svojho otca predtým, než sám vycestoval do Islamského štátu. A tiež ako ho vnímali, keď už prišli za ním. Taktiež v ňom opisujú deti život na území Sýrie pod nadvládou IS. Pozorný čitateľ si však všimne mnoho pasáží, ktoré stoja za samostatné zamyslenie sa. Napríklad pasáž, v ktorej dieťa hovorí, ako si pamätá, že otec v tom období sympatizoval s Moslimským bratstvom, čo je extrémistické zoskupenie považované v Egypte za teroristickú organizáciu. Takéto tvrdenie je zaujímavé najmä ak si čitateľ uvedomí, že to hovorí len 7-ročné dieťa, ktoré špecifickým pojmom či politickým presvedčeniam dospelých ešte pre svoj vek a skúsenosti nemôže rozumieť. 

Detstvo aj dospievanie obvinená prežila na Slovensku. Jej korene sú tu

Pre posudzovanie komplexnosti osobnosti relevantnými znalcami pre účely rôznych trestných konaní, je nevyhnutné rozumieť aj takým psychologickým procesom, akými sú vzťahové väzby. Človek si od narodenia vytvára vzťahové väzby na najbližšie osoby pre pocit bezpečia a ďalší vývin. Aj preto je zaujímavý záver uvedenej rakúskej organizácie, ktorej zistenia pre tento proces nie sú aktuálne relevantné.

Faktom je, že obvinená značnú časť svojho života strávila na Slovensku. Vyrástla v usporiadanej rodine, na ktorú má vzťahové väzby. Slovensko vníma ako svoju rodnú krajinu. Deti majú vzťah k starej mame, na ktorú sa tešili, s ktorou chcú vyrastať a pomáhať jej. Špecialisti na vývinovú psychológiu aj na tieto aspekty ľudského života kladú veľký dôraz a pripisujú im zásadný význam. To, že obvinenia predstavujú podľa polície a prokuratúry hrozbu pre spoločnosť, s tým od samotného vznesenia obvinenia zásadne nesúhlasí jej obhajoba a ani sama Renáta D. Advokáti tvrdia, že na radikalizáciu a hrozby pre spoločnosť nie sú dôkazy. 

Záver DERAD-u

Aj preto je zaujímavé, do akého striktného záveru vyústilo skúmanie DERAD. "Aby bolo možné vylúčiť bezprostredné nebezpečenstvo pre národnú bezpečnosť Slovenskej republiky, mala by byť Renáta Dibdiaková naďalej ideologicky pod dohľadom organizácie DERAD."

V stredu 22. novembra senát vypočul znalca z odvetvia extrémizmu, priateľku obžalovanej, ktorá Renátu aj s deťmi našla v kurdskom väzení, a bola v kontakte s naším ministerstvom zahraničných vecí, ministerstvom obrany aj vyšetrovateľmi NAKA. Pani Alexandre vyšetrovatelia tvrdili, že po repatriácii bude Renáta aj s jej deťmi žiť u ich starej mamy. Proces sa blíži ku koncu a na nasledujúcom pojednávaní sa očakávajú záverečné reči a vyhlásenie rozsudku. 

Súvisiace články

Najčítanejšie správy